SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W OPOLU

Stan na dzień 2024-03-05 godz. 09:24:08
Numer KRS: 0000113564
Numer REGON: 000875862
Numer NIP: 7540335848
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-05-21
Ostatni wpis Nr wpisu94Data dokonania wpisu2023-06-26
Sygnatura akt[OP.VIII NS-REJ.KRS/4648/23/393]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-05-21 do dziś
2. Numer REGON\NIP0008758622002-05-21 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W OPOLU2011-07-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W OPOLU nr w rejestrze ARS 9882002-05-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat OPOLE gmina OPOLE miejscowość OPOLE2018-12-12 do dziś
2. Adresmiejscowość OPOLE ulica UL. KAZIMIERZA SOSNKOWSKIEGO nr domu 40-42 kod pocztowy 45-273 poczta OPOLE kraj POLSKA 2018-12-12 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSPOLDZIELNIA@SM.OPOLE.PL2020-09-18 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.SM.OPOLE.PL2020-09-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu108.09.1995 R. UCHWAŁĄ ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI Z DNIA 11.01.2002 R. ZMIENIONO PAR. 1-98 ORAZ DODANO PAR. 99-108 STATUTU.2002-05-21 do dziś
2UCHWAŁĄ ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI Z DNIA 28.03.2003 R. ZMIENIONO PAR. 1, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 38, 39, 42-108 STATUTU, DODANO PAR. 109-1212003-05-12 do dziś
3ZMIANY DO STATUTU ZOSTAŁY UCHWALONE NA ZEBRANIU PRZEDSTAWICIELI W DNIU 03.06.2005 R.2005-07-07 do dziś
4UCHWAŁA NR 1/07/2006 Z DNIA 07.07.2006 R. -ZMIENIONO PAR. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 35, 40, 41, 42, 44, 53, 66, 78, 80, 83, 85, 90, 96, 98, 108, 109, 112, 113, 114.2006-07-28 do dziś
502.06.2006 R., ZMIENIONO PAR. 1 UST. 1 STATUTU.2006-07-28 do dziś
6UCHWAŁA ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI Z DNIA 29.11.2007 R. I 06.12.2007 R. -ZMIANA PAR.: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 35, 37, 38, 39, 42, 44, 53, 54, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 80, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 PKT 2-4, PAR: 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 112, 113, 116, 118, 121, SKREŚLONO PAR.; 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 59, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 85, 109, 110, 111, DODANO PAR.: 5A, 27A, 27B, 38A, 38B, 65A, 65B, 91A PKT 1-6, 103A, 115D PKT 1, 3-8, I ZAŁĄCZNIK DO STATUTU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ W OPOLU -REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ W OPOLU.2009-08-27 do dziś
7ZMIANY DO STATUTU ZOSTAŁY UCHWALONE PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI OBRADUJĄCE W DNIACH: 27.10.2009 R, 29.10.2009 R., 03.11.2009 R., 05.11.2009 R. ZMIANIE ULEGŁY: -PAR. 83, 84, 86, 88, 91, 91A, 92, 94, 96, 98, 112, 113, 121, -TYTUŁ CZĘŚCI VI ROZDZIAŁU F STATUTU -SKREŚLONO PAR. 115D, 82 WPROWADZONO PAR. 91B, 112A, 115A, 115B ZMIANIE ULEGŁA TREŚĆ ZAŁĄCZNIKA DO STATUTU STANOWIĄCEGO REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI (PAR. 2 UST. 1, UST. 2, UST. 3, PAR. 3 UST. 3 PKT 1, PAR. 11 PKT 12)2009-12-18 do dziś
8ZMIANY DO STATUTU UCHWALONE NA WALNYM ZGROMADZENIU, OBRADUJĄCYM W 4 CZĘŚCIACH W DNIACH 24, 25, 26, 27 MAJA 2011 R. ZMIENIONO TREŚĆ NASTĘPUJĄCYCH PARAGRAFÓW STATUTU: PAR. 1 UST. 1, 4 PKT 1, PAR. 6 UST. 5, PAR. 7 UST. 4, 6, PAR. 8 UST. 1, PAR. 9, PAR. 10 UST. 6, PAR. 11 UST. 2, PAR. 12 UST. 2, PAR. 13 UST. 2, PAR. 16, PAR. 19 UST. 2, 4, PAR. 26 UST. 1, PAR. 27 B UST. 8, PAR. 39 UST. 2B, PAR. 45, PAR. 54 UST. 1, PAR. 56 UST. 1, PAR. 57 UST. 7, PAR. 83 UST. 2, PAR. 84 UST. 2, PAR. 84 UST. 3, PAR. 86 PKT 5, PAR. 87 UST. 7, PAR. 88 UST. 1, PAR. 89 UST. 1, 1B, PAR. 89 UST. 3, 4, PAR. 91 UST. 5, 8, PAR. 91A UST. 3, 4, 5, 7, PAR. 91B UST. 1, PAR. 93 UST. 2, PAR. 95, PAR. 96 UST. 1, 2, PAR. 97, PAR. 98 PKT 7, 15, PAR. 99 UST. 1, 3, PAR. 103 UST. 2, PAR. 105 UST. 2 PKT 1, 6, 8, PAR. 112 UST. 1, 3, PAR. 112A UST. 1, 8, 9, PAR. 113 UST. 3, PAR. 114 UST. 1 PKT 2, 4, 8, PAR. 115A UST. 3, PAR. 115 B UST. 3 PKT 3, 5, PAR. 121 UST. 2, 6, PAR. 83 UST. 6, PAR. 103A UST. 2, PAR. 112 UST. 5.2011-07-27 do dziś
9UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA OBRADUJĄCEGO W DNIACH 24, 25, 26, 27 MAJA 2011 R. DODANO TREŚĆ NASTĘPUJĄCYCH PAR. STATUTU: PAR. 7 UST. 7, PAR. 84 UST. 5, PAR. 87 UST. 7A, PAR. 89 UST. 2, PAR. 89 UST. 6, PAR. 91B UST. 2, PAR. 98 PKT 18, PAR. 100 UST. 2, PAR. 112A UST. 1A, PAR. 114 UST. 1 PKT 9, PAR. 121 UST. 3. UCHWAŁĄ POWYŻSZĄ ZMIENIONO TEŻ TREŚĆ REGULAMINU RADY NADZORCZEJ STANOWIĄCEGO ZAŁĄCZNIK DO STATUTU.2011-07-28 do dziś
10ZMIANY DO STATUTU UCHWALONE NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W OPOLU, OBRADUJĄCYM W DNIACH: 12, 13, 16 I 17 CZERWCA 2014 R. ZMIENIONO TREŚĆ NASTĘPUJĄCYCH PAR. STATUTU: § 1 UST. 3, § 5A, § 44 UST. 5, § 6 UST. 1, § 12 UST. 2 PKT. 1), § 7 UST. 4 PKT. 4), § 12 UST. 2 PKT. 2), § 12 UST. 2 PKT. 4), § 7 UST. 6, § 8 UST. 1, § 8 UST. 5, § 19 UST. 1 PKT. 1) PPKT. D), § 22 UST. 9, § 19 UST. 1 PKT. 6), § 19 UST. 2, § 21, § 27 A UST. 1, § 35 UST. 2, § 36 UST. 2 I 3, § 39 UST. 7, § 57 UST. 9, § 45, § 83 UST. 12, § 84 UST. 3, § 88 UST. 1, § 91A UST. 1, § 92 UST. 1, § 98 PKT. 3), § 98 PKT. 14), § 100 UST. 1, § 105 UST. 2, PKT. 8), § 114 UST. 1 PKT. 1) PPKT. E), § 114 UST. 1 PKT. 2), § 114 UST. 1 PKT. 8), § 116 UST. 1, § 117 UST. 1 PKT. 4), § 89 UST. 3 I 4 DODANO TREŚĆ NASTĘPUJĄCYCH PAR. STATUTU: § 6 UST. 10, § 7 UST. 4A, § 12 UST. 3, § 12 UST. 2 PKT. 8), § 12 UST. 2 PKT. 9), § 19 UST. 9, § 36 UST. 4, § 83 UST. 12A, § 98 PKT. 19), § 88 UST. 2, § 91 UST. 10 SKEŚLONO TREŚĆ NASTĘPUJĄCYCH PAR. STATUTU: § 10 UST. 6, § 86 PKT. 12), § 114 UST. 1 PKT. 1) PPKT. C), § 121 UST. 3, § 121 UST. 5, § 121 UST. 62014-08-26 do dziś
11UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI OBRADUJĄCEGO W DNIACH: 12.06.2014 R., 13.06.2014 R., 16.06.2014 R. I 17.06.2014 R. DOKONANO ZMIAN PAR. 1 UST. 1, PAR. 11 PKT. 3, PAR. 11 PKT. 14, PAR. 4. UST. 4, PAR. 4 UST. 8 I PAR. 8 UST. 4 REGULAMINU RADY NADZORCZEJ, STANOWIĄCEGO ZAŁĄCZNIK DO STATUTU; DODANO TREŚĆ DO PAR. 11 PKT. 19 REGULAMINU RADY NADZORCZEJ STANOWIĄCEGO ZAŁĄCZNIK DO STATUTU.2014-11-07 do dziś
127, 8, 11 I 12 CZERWCA 2018R. ZMIENIONO TREŚĆ NASTĘPUJĄCYCH PAR. STATUTU: § 1 UST. 3, § 1 UST. 4 PKT 3D, § 3, § 4 PKT 8, § 5A, § 6, § 7, § 8, § 9 UST. 1, 4, § 10 UST. 1, § 15, § 17 UST. 1 PKT 14, § 18 (WSTĘP), § 18 PKT 7, 9, § 19 UST. 1, 2, 3, § 20 UST. 1, 2, § 21, § 22 UST. 10, § 23 UST. 1, 2, 3, § 27 A UST. 1, 2, 4, § 27B UST. 1, 2, 3, § 35 UST. 1, 3, 4, 5, § 36 UST. 1, § 37 UST. 1, 3, § 38 UST. 1A, 3, 4, § 38A UST. 1, 2, 3, § 39 UST. 2B, 3, 5, 7, § 40, § 44 UST. 5, § 56 UST. 1, § 57 UST. 1, 9, § 61, § 62 UST. 2, § 63 UST. 1, § 64, § 65 UST. 2, § 65A UST. 1, 4, § 65B, § 66, § 67 UST. 1, § 68, § 80, § 83 UST. 6, § 84 UST. 1B, 2, 3, 4, § 87 UST. 7 PKT 3, § 90 UST. 2, 4, § 91 UST. 1, § 91 UST. 5 PKT 1, § 92 UST. 3, § 93 UST. 2, § 96 UST. 1 PKT 6, § 98 PKT 3, 13, 15, 16, § 103A UST. 2 PKT 1, § 105 UST. 2 PKT 1, § 115A UST. 3, § 115B UST. 3 PKT 1, 2, 5B, § 116, § 118 UST. 1, 2, § 121 UST. 1, 2 DODANO: § 8A, § 15A, § 58 UST. 3, § 84 UST. 2A, 2B, 2C, 2D, SKREŚLONO: § 4 PKT 4, § 5 UST. 2 PKT 3, § 9 UST. 2, § 10 UST. 3, 4, 5, § 11, § 12, § 13, § 14, § 16, § 18 PKT 1, 5B, 5C, 8, § 19 UST. 8, § 27A UST. 5, § 36 UST. 2, 4, § 37 UST. 2, § 38 UST. 1, § 38A UST. 5, § 39 UST. 2A, 6, § 43, § 57 UST. 6, 8, § 67 UST. 2, § 98 PKT 11, § 118 UST. 3, ZMIENIONO TREŚĆ NASTĘPUJĄCYCH PAR. REGULAMINU RADY NADZORCZEJ, STANOWIĄCEGO ZAŁĄCZNIK DO STATUTU: § 1 UST. 1, 2, § 2 UST. 1, 2, § 3 UST. 3 PKT 5, § 8 UST. 2, § 11 PKT 3, 13, 15, 16, § 12 UST. 3, § 14 UST. 1, SKREŚLONO: § 4 UST. 7, § 11 PKT 112018-12-12 do dziś
137, 8, 11, 12 CZERWCA 2018R. ZMIENIONO PAR. 83 UST. 10 STATUTU2019-04-25 do dziś
14UCHWAŁĄ NR 10/06/2019 WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W OPOLU, KTÓRE ODBYŁO SIĘ W 4 CZĘŚCIACH W DNIACH 6, 7, 10 I 11 CZERWCA 2019R. UCHWALONO ZMIANĘ TREŚCI STATUTU W § 1 UST. 4 PKT 4) STATUTU, POLEGAJĄCĄ NA DODANIU PODPUNKTU I)2019-07-10 do dziś
15WYROK SĄDU OKRĘGOWEGO W OPOLU I WYDZIAŁU CYWILNEGO , SYGN.AKT. I C 2/19, Z DNIA 05.02.2020R. UCHYLAJĄCY UCHWAŁĘ WALNEGO ZGROMADZENIA NR 21/06/2018, Z DNIA 7,8,11,12 CZERWCA 2018R. W PRZEDMIOCIE ZMIANY TREŚCI §83 UST.10 STATUTU ORAZ WYROK SĄDU APELACYJNEGO WE WROCŁAWIU I WYDZIAŁU CYWILNEGO , SYGN.AKT. I ACA 600/20, Z DNIA 01.10.2020R.2021-06-15 do dziś
1611, 12, 15, 16 CZERWCA 2023R. - ZMIENIONO PAR. 1 UST. 4 PKT 4 PPKT B; PAR, 8 UST. 2, 3, PAR. 19 UST. 1 PKT 1, PAR. 19 UST. 1 PKT 2, PAR. 19 UST. 1 PKT 6, PAR. 19 UST. 4, PAR. 19 UST. 9, PAR. 22 UST. 9, PAR. 27A UST. 1, PAR. 27A UST. 3, PAR. 40 UST. 2, PAR. 66 UST. 6, PAR. 83 UST. 6, 10, PAR. 84 UST. 2B, PAR. 87 UST. 5, PAR. 88 UST. 1, PAR. 103A UST. 1, PAR. 107 UST. 2, PAR. 112 UST. 4, PAR. 112A UST. 5, PAR. 112A UST. 7 PKT 5 PPKT E, PAR. 113 UST. 3, PAR. 121 UST. 2; DODANO PAR. 18 PKT 12, PAR. 19 UST. 1 PKT 1 PPKT H, PAR. 19 UST. 10, 11, 12, PAR. 86 PKT. 18; USUNIĘTO PAR. 112A UST. 4.2023-06-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-05-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-05-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ PRZEZ SWOJE PODPISY POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU)2002-05-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoJAKUBIAK2021-07-28 do dziś
2. ImionaADAM ANDRZEJ2021-07-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-07-28 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2021-07-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-07-28 do dziś
21. NazwiskoOSTROWSKI2016-02-01 do dziś
2. ImionaRAFAŁ MARIUSZ2016-02-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-02-01 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2016-02-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-02-01 do dziś
31. NazwiskoKOWARA2011-03-08 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ MAREK2011-03-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-03-08 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2011-03-08 do dziś
PREZES ZARZĄDU2020-06-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-03-08 do dziś
41. NazwiskoJAROCH2002-05-21 do dziś
2. ImionaADAM MICHAŁ2002-05-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-05-21 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2008-09-12 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-05-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGROŃSKI2022-06-30 do dziś
2. ImionaJACEK GRZEGORZ2022-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOMIANOWSKA2022-06-30 do dziś
2. ImionaBARBARA2022-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJÓŚKO2019-07-10 do dziś
2. ImionaPIOTR ZBIGNIEW2019-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-10 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaHUBALEK2020-09-18 do dziś
2. ImionaMAGDALENA DANUTA2019-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-10 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALINOWSKA2019-07-10 do dziś
2. ImionaMARIA BARBARA2019-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-10 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUJAWA2019-07-10 do dziś
2. ImionaWOJCIECH PIOTR2019-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-10 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaDYTKO2019-07-10 do dziś
2. ImionaJANUSZ PAWEŁ2019-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-10 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRYSKA2019-07-10 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA MAŁGORZATA2019-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-10 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOĆWIN2019-07-10 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN IRENEUSZ2019-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-10 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaPÓŁTORAK2022-06-30 do dziś
2. ImionaMARIA BARBARA2022-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-30 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaWĄSOWSKA2022-06-30 do dziś
2. ImionaJOLANTA TERESA2022-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-30 do dziś
121. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKSA2022-06-30 do dziś
2. ImionaPIOTR2022-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
14. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO ZARZĄDU DO DOKONYWANIA NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI, DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z ADMINISTROWANYM OSIEDLEM MIESZKANIOWYM NR IV: 1. SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ, ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU, W TYM ZAWIERANIE I ROZWIĄZYWANIE WSZELKICH UMÓW Z PODMIOTAMI GOSPODARCZYMI, OSOBAMI PRAWNYMI I FIZYCZNYMI, 2. SKŁADANIE JEDNOOSOBOWO, W IMIENIU SPÓŁDZIELNI, OŚWIADCZEŃ O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. -PRAWO BUDOWLANE (DZ.U.Z 2003 R. NR 207, POZ. 2016, Z PÓŹN. ZM.), 3. DYSPONOWANIE RACHUNKIEM BANKOWYM ADMINISTRACJI OSIEDLA, W TYM PODPISYWANIE, WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, LUB UPOWAŻNIONĄ PRZEZ ZARZĄD OSOBĄ, PRZELEWÓW I CZEKÓW GOTÓWKOWYCH. 4. KONTROLOWANIE I ZATWIERDZANIE POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM FAKTUR ZEWNĘTRZNYCH, DOTYCZĄCYCH OSIEDLA, 5. WYSTAWIANIE I PODPISYWANIE FAKTUR VAT, 6. PODEJMOWANIA JEDNOOSOBOWO DECYZJI W SPRAWACH: A. ZLECANIA ROBÓT I USŁUG, KTÓRYCH WARTOŚĆ JEDNOKROTNEGO ZLECENIA NIE PRZEKRACZA 500 EURO (BRUTTO) ORAZ DROBNYCH ZAKUPÓW NARZĘDZI I MATERIAŁÓW NIEZBĘDNYCH DO BIEŻĄCEGO FUNKCJONOWANIA OSIEDLA, W RAMACH POSIADANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH, B. WYRAŻANIA ZGODY NA DOKONYWANIE ZMIAN LUB PRZERÓBEK W LOKALACH, Z WYJĄTKIEM ŁĄCZENIA I DZIELENIA LOKALI, C. WYRAŻANIA ZGODY NA: -ZAMELDOWANIE OSÓB W LOKALU MIESZKALNYM NA POBYT CZASOWY, WYWIESZANIE NA BUDYNKACH SZYLDÓW, 7. REPREZENTOWANIE SPÓŁDZIELNI WOBEC: OSÓB POSIADAJĄCYCH PRAWA DO LOKALI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE OSIEDLA, RADY OSIEDLA I NA ZEWNĄTRZ -W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM OSIEDLA. KORESPONDENCJA WYCHODZĄCA DO ORGANÓW ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ I PAŃSTWOWEJ WINNA BYĆ UZGODNIONA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. NINIEJSZE PEŁNOMOCNICTWO UDZIELONE JEST NA CZAS PEŁNIENIA FUNKCJI KIEROWNIKA ADMINISTRACJI OSIEDLA I MOŻE BYĆ W KAŻDYM CZASIE ODWOŁANE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁDZIELNI, BEZ UZASADNIENIA.2009-05-19 do dziś
24. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO ZARZĄDU DO DOKONYWANIA NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI, DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z ADMINISTROWANYM OSIEDLEM MIESZKANIOWYM NR III: 1. SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ, ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU, W TYM ZAWIERANIE I ROZWIĄZYWANIE WSZELKICH UMÓW Z PODMIOTAMI GOSPODARCZYMI, OSOBAMI PRAWNYMI I FIZYCZNYMI, 2. SKŁADANIE JEDNOOSOBOWO, W IMIENIU SPÓŁDZIELNI, OŚWIADCZEŃ O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. -PRAWO BUDOWLANE (DZ.U.Z 2003 R. NR 207, POZ. 2016, Z PÓŹN. ZM.), 3. DYSPONOWANIE RACHUNKIEM BANKOWYM ADMINISTRACJI OSIEDLA, W TYM PODPISYWANIE, WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, LUB UPOWAŻNIONĄ PRZEZ ZARZĄD OSOBĄ, PRZELEWÓW I CZEKÓW GOTÓWKOWYCH. 4. KONTROLOWANIE I ZATWIERDZANIE POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM FAKTUR ZEWNĘTRZNYCH, DOTYCZĄCYCH OSIEDLA, 5. WYSTAWIANIE I PODPISYWANIE FAKTUR VAT, 6. PODEJMOWANIA JEDNOOSOBOWO DECYZJI W SPRAWACH: A. ZLECANIA ROBÓT I USŁUG, KTÓRYCH WARTOŚĆ JEDNOKROTNEGO ZLECENIA NIE PRZEKRACZA 500 EURO (BRUTTO) ORAZ DROBNYCH ZAKUPÓW NARZĘDZI I MATERIAŁÓW NIEZBĘDNYCH DO BIEŻĄCEGO FUNKCJONOWANIA OSIEDLA, W RAMACH POSIADANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH, B. WYRAŻANIA ZGODY NA DOKONYWANIE ZMIAN LUB PRZERÓBEK W LOKALACH, Z WYJĄTKIEM ŁĄCZENIA I DZIELENIA LOKALI, C. WYRAŻANIA ZGODY NA: -ZAMELDOWANIE OSÓB W LOKALU MIESZKALNYM NA POBYT CZASOWY, -WYWIESZANIE NA BUDYNKACH SZYLDÓW, 7. REPREZENTOWANIE SPÓŁDZIELNI WOBEC: OSÓB POSIADAJĄCYCH PRAWA DO LOKALI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE OSIEDLA, RADY OSIEDLA I NA ZEWNĄTRZ -W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM OSIEDLA. KORESPONDENCJA WYCHODZĄCA DO ORGANÓW ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ I PAŃSTWOWEJ WINNA BYĆ UZGODNIONA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. NINIEJSZE PEŁNOMOCNICTWO UDZIELONE JEST NA CZAS PEŁNIENIA FUNKCJI KIEROWNIKA ADMINISTRACJI OSIEDLA I MOŻE BYĆ W KAŻDYM CZASIE ODWOŁANE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁDZIELNI, BEZ UZASADNIENIA.2009-05-19 do dziś
34. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO ZARZĄDU DO: 1. USTANAWIANIA W IMIENIU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO -WŁASNOŚCIOWEJ Z SIEDZIBĄ W OPOLU, W MYŚL USTAWY Z DNIA 15.12.200OR. O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH, ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI MIESZCZĄCYCH SIĘ WE WSZYSTKICH BUDYNKACH MIESZKALNYCH W OPOLU, POZOSTAJĄCYCH W ZASOBACH TEJŻE SPÓŁDZIELNI. 2. PRZENOSZENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO -WŁASNOŚCIOWEJ Z SIEDZIBĄ W OPOLU PRAWA WŁASNOŚCI LOKALI Z PRZYNALEŻNOŚCIAMI, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BUDYNKACH POZOSTAJĄCYH W ZASOBACH TEJŻE SPÓŁDZIELNI WRAZ Z PRZYNALEŻNYM UDZIAŁEM W PRAWIE WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA LUB PRAWIE WŁASNOŚCI GRUNTU ORAZ W PRAWIE WSPÓŁWŁASNOŚCI WSPÓLNYCH CZĘŚCI BUDYNKÓW, BUDOWLI, OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ W TYM GRUNCIE POSADOWIONYCH OBJĘTYCH KSIĘGAMI WIECZYSTYMI, A TAKŻE DO ZASTĘPOWANIA PRZED SĄDAMI I URZĘDAMI ORAZ DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI JAKIE DLA REALIZACJI CELU NINIEJSZEGO PEŁNOMOCNICTWA OKAŻĄ SIĘ NIEZBĘDNE, KONIECZNE LUB POTRZEBNE, A ZWŁASZCZA DO: PODPISYWANIA AKTÓW NOTARIALNYCH, -SKŁADANIA W IMIENIU MOCODAWCY WSZELKICH KONIECZNYCH WNIOSKÓW I OŚWIADCZEŃ.2009-05-19 do dziś
44. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO ZARZĄDU DO: 1. USTANAWIANIA W IMIENIU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO -WŁASNOŚCIOWEJ Z SIEDZIBĄ W OPOLU, W MYŚL USTAWY Z DNIA 15.12.200OR. O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH, ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI MIESZCZĄCYCH SIĘ WE WSZYSTKICH BUDYNKACH MIESZKALNYCH W OPOLU, POZOSTAJĄCYCH W ZASOBACH TEJŻE SPÓŁDZIELNI. 2. PRZENOSZENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO -WŁASNOŚCIOWEJ Z SIEDZIBĄ W OPOLU PRAWA WŁASNOŚCI LOKALI Z PRZYNALEŻNOŚCIAMI, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BUDYNKACH POZOSTAJĄCYH W ZASOBACH TEJŻE SPÓŁDZIELNI WRAZ Z PRZYNALEŻNYM UDZIAŁEM W PRAWIE WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA LUB PRAWIE WŁASNOŚCI GRUNTU ORAZ W PRAWIE WSPÓŁWŁASNOŚCI WSPÓLNYCH CZĘŚCI BUDYNKÓW, BUDOWLI, OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ W TYM GRUNCIE POSADOWIONYCH OBJĘTYCH KSIĘGAMI WIECZYSTYMI, A TAKŻE DO ZASTĘPOWANIA PRZED SĄDAMI I URZĘDAMI ORAZ DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI JAKIE DLA REALIZACJI CELU NINIEJSZEGO PEŁNOMOCNICTWA OKAŻĄ SIĘ NIEZBĘDNE, KONIECZNE LUB POTRZEBNE, A ZWŁASZCZA DO: PODPISYWANIA AKTÓW NOTARIALNYCH, -SKŁADANIA W IMIENIU MOCODAWCY WSZELKICH KONIECZNYCH WNIOSKÓW I OŚWIADCZEŃ.2009-05-19 do dziś
54. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO ZARZĄDU DO: 1. USTANAWIANIA W IMIENIU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ Z SIEDZIBĄ W OPOLU, W MYŚL USTAWY Z DNIA 15.12.200OR. O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH, ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI MIESZCZĄCYCH SIĘ WE WSZYSTKICH BUDYNKACH MIESZKALNYCH W OPOLU, POZOSTAJĄCYCH W ZASOBACH TEJŻE SPÓŁDZIELNI. 2. PRZENOSZENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO -WŁASNOŚCIOWEJ Z SIEDZIBĄ W OPOLU PRAWA WŁASNOŚCI LOKALI Z PRZYNALEŻNOŚCIAMI, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BUDYNKACH POZOSTAJĄCYH W ZASOBACH TEJŻE SPÓŁDZIELNI WRAZ Z PRZYNALEŻNYM UDZIAŁEM W PRAWIE WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA LUB PRAWIE WŁASNOŚCI GRUNTU ORAZ W PRAWIE WSPÓŁWŁASNOŚCI WSPÓLNYCH CZĘŚCI BUDYNKÓW, BUDOWLI, OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ W TYM GRUNCIE POSADOWIONYCH OBJĘTYCH KSIĘGAMI WIECZYSTYMI, A TAKŻE DO ZASTĘPOWANIA PRZED SĄDAMI I URZĘDAMI ORAZ DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI JAKIE DLA REALIZACJI CELU NINIEJSZEGO PEŁNOMOCNICTWA OKAŻĄ SIĘ NIEZBĘDNE, KONIECZNE LUB POTRZEBNE, A ZWŁASZCZA DO: -PODPISYWANIA AKTÓW NOTARIALNYCH, -SKŁADANIA W IMIENIU MOCODAWCY WSZELKICH KONIECZNYCH WNIOSKÓW I OŚWIADCZEŃ.2009-05-19 do dziś
61. NazwiskoSZELEWSKA2010-03-25 do dziś
2. ImionaANITA TERESA2010-03-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-03-25 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO ZARZĄDU DO: 1. USTANAWIANIA W IMIENIU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ Z SIEDZIBĄ W OPOLU, W MYŚL USTAWY Z DNIA 15.12.200OR. O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH, ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI MIESZCZĄCYCH SIĘ WE WSZYSTKICH BUDYNKACH MIESZKALNYCH W OPOLU, POZOSTAJĄCYCH W ZASOBACH TEJŻE SPÓŁDZIELNI. 2. PRZENOSZENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ Z SIEDZIBĄ W OPOLU PRAWA WŁASNOŚCI LOKALI Z PRZYNALEŻNOŚCIAMI, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BUDYNKACH POZOSTAJĄCYH W ZASOBACH TEJŻE SPÓŁDZIELNI WRAZ Z PRZYNALEŻNYM UDZIAŁEM W PRAWIE WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA LUB PRAWIE WŁASNOŚCI GRUNTU ORAZ W PRAWIE WSPÓŁWŁASNOŚCI WSPÓLNYCH CZĘŚCI BUDYNKÓW, BUDOWLI, OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ W TYM GRUNCIE POSADOWIONYCH OBJĘTYCH KSIĘGAMI WIECZYSTYMI, A TAKŻE DO ZASTĘPOWANIA PRZED SĄDAMI I URZĘDAMI ORAZ DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI JAKIE DLA REALIZACJI CELU NINIEJSZEGO PEŁNOMOCNICTWA OKAŻĄ SIĘ NIEZBĘDNE, KONIECZNE LUB POTRZEBNE, A ZWŁASZCZA DO: -PODPISYWANIA AKTÓW NOTARIALNYCH, -SKŁADANIA W IMIENIU MOCODAWCY WSZELKICH KONIECZNYCH WNIOSKÓW I OŚWIADCZEŃ.2010-03-25 do dziś
74. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO ZARZĄDU DO DOKONYWANIA NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI, DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z ADMINISTROWANYM OSIEDLEM MIESZKANIOWYM NR II: 1. SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ, ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU, W TYM ZAWIERANIE I ROZWIĄZYWANIE WSZELKICH UMÓW Z PODMIOTAMI GOSPODARCZYMI, OSOBAMI PRAWNYMI I FIZYCZNYMI, 2. SKŁADANIE JEDNOOSOBOWO, W IMIENIU SPÓŁDZIELNI, OŚWIADCZEŃ O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. -PRAWO BUDOWLANE (TEKST JEDNOLITY DZ.U. Z 2006, NR 156, POZ. 1118, Z PÓŹN. ZM.), 3. DYSPONOWANIE RACHUNKIEM BANKOWYM ADMINISTRACJI OSIEDLA NR II, W TYM PODPISYWANIE, WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, LUB UPOWAŻNIONĄ PRZEZ ZARZĄD OSOBĄ, PRZELEWÓW I CZEKÓW GOTÓWKOWYCH. 4. KONTROLOWANIE I ZATWIERDZANIE POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM FAKTUR ZEWNĘTRZNYCH, DOTYCZĄCYCH OSIEDLA, 5. WYSTAWIANIE I PODPISYWANIE FAKTUR VAT, 6. PODEJMOWANIA JEDNOOSOBOWO DECYZJI W SPRAWACH: A. ZLECANIA ROBÓT I USŁUG, KTÓRYCH WARTOŚĆ JEDNOKROTNEGO ZLECENIA NIE PRZEKRACZA 500 EURO (BRUTTO) ORAZ DROBNYCH ZAKUPÓW NARZĘDZI I MATERIAŁÓW NIEZBĘDNYCH DO BIEŻĄCEGO FUNKCJONOWANIA OSIEDLA, W RAMACH POSIADANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH, B. WYRAŻANIA ZGODY NA DOKONYWANIE ZMIAN LUB PRZERÓBEK W LOKALACH, Z WYJĄTKIEM ŁĄCZENIA I DZIELENIA LOKALI, W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW, C. WYRAŻANIA ZGODY NA: ZAMELDOWANIE OSÓB W LOKALU MIESZKALNYM NA POBYT CZASOWY, -WYWIESZANIE NA BUDYNKACH SZYLDÓW, 7. REPREZENTOWANIE SPÓŁDZIELNI WOBEC: OSÓB POSIADAJĄCYCH PRAWA DO LOKALI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE OSIEDLA, RADY OSIEDLA I NA ZEWNĄTRZ W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM OSIEDLA. KORESPONDENCJA WYCHODZĄCA DO ORGANÓW ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ I PAŃSTWOWEJ WINNA BYĆ UZGODNIONA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. NINIEJSZE PEŁNOMOCNICTWO UDZIELONE JEST NA CZAS PEŁNIENIA FUNKCJI KIEROWNIKA ADMINISTRACJI OSIEDLA NR II I MOŻE BYĆ W KAŻDYM CZASIE ODWOŁANE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁDZIELNI, BEZ UZASADNIENIA.2010-11-10 do dziś
84. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO ZARZĄDU DO DOKONYWANIA NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI, DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z ADMINISTROWANYM OSIEDLEM MIESZKANIOWYM NR I: 1. SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ, ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU, W TYM ZAWIERANIE I ROZWIĄZYWANIE WSZELKICH UMÓW Z PODMIOTAMI GOSPODARCZYMI, OSOBAMI PRAWNYMI I FIZYCZNYMI, 2. SKŁADANIE JEDNOOSOBOWO, W IMIENIU SPÓŁDZIELNI, OŚWIADCZEŃ O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. -PRAWO BUDOWLANE (TEKST JEDNOLITY DZ.U.Z 2006 R. NR 156, POZ. 1118, Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI), 3. DYSPONOWANIE RACHUNKIEM BANKOWYM ADMINISTRACJI OSIEDLA NR I, W TYM PODPISYWANIE, WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, LUB UPOWAŻNIONĄ PRZEZ ZARZĄD OSOBĄ, PRZELEWÓW I CZEKÓW GOTÓWKOWYCH, 4. KONTROLOWANIE I ZATWIERDZANIE POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM FAKTUR ZEWNĘTRZNYCH, DOTYCZĄCYCH OSIEDLA, 5. WYSTAWIANIE I PODPISYWANIE FAKTUR VAT, 6. PODEJMOWANIA JEDNOOSOBOWO DECYZJI W SPRAWACH: A) ZLECANIA ROBÓT I USŁUG, KTÓRYCH WARTOŚĆ JEDNOKROTNEGO ZLECENIA NIE PRZEKRACZA 500 EURO (BRUTTO) ORAZ DROBNYCH ZAKUPÓW NARZĘDZI I MATERIAŁÓW NIEZBĘDNYCH DO BIEŻĄCEGO FUNKCJONOWANIA OSIEDLA, W RAMACH POSIADANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH, B) WYRAŻANIA ZGODY NA DOKONYWANIE ZMIAN LUB PRZERÓBEK W LOKALACH, Z WYJĄTKIEM ŁĄCZENIA I DZIELENIA LOKALI, W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW, C) WYRAŻANIA ZGODY NA: -ZAMELDOWANIE OSÓB W LOKALU MIESZKALNYM NA POBYT CZASOWY, -WYWIESZANIE NA BUDYNKACH SZYLDÓW, 7. REPREZENTOWANIE SPÓŁDZIELNI WOBEC: OSÓB POSIADAJĄCYCH PRAWA DO LOKALI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE OSIEDLA, RADY OSIEDLA I NA ZEWNĄTRZ -W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM OSIEDLA. KORESPONDENCJA WYCHODZĄCA DO ORGANÓW ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ I PAŃSTWOWEJ WINNA BYĆ UZGODNIONA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. NINIEJSZE PEŁNOMOCNICTWO UDZIELONE JEST NA CZAS PEŁNIENIA FUNKCJI KIEROWNIKA ADMINISTRACJI OSIEDLA I I MOŻE BYĆ W KAŻDYM CZASIE ODWOŁANE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁDZIELNI, BEZ UZASADNIENIA.2011-01-19 do dziś
94. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO ZARZĄDU DO DOKONYWANIA NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI, DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z ADMINISTROWANYM OSIEDLEM MIESZKANIOWYM NR. IV: 1. SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ, ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU, W TYM ZAWIERANIE I ROZWIĄZYWANIE WSZELKICH UMÓW Z PODMIOTAMI GOSPODARCZYMI, OSOBAMI PRAWNYMI I FIZYCZNYMI, 2. SKŁADANIE JEDNOOSOBOWO, W IMIENIU SPÓŁDZIELNI, OŚWIADCZEŃ O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. -PRAWO BUDOWLANE (TEKST JEDNOLITY DZ.U.Z 2006 R. NR 156, POZ. 1118, Z PÓŹN. ZM.), 3. DYSPONOWANIE RACHUNKIEM BANKOWYM ADMINISTRACJI OSIEDLA NR IV, W TYM PODPISYWANIE, WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, LUB UPOWAŻNIONĄ PRZEZ ZARZĄD OSOBĄ, PRZELEWÓW I CZEKÓW GOTÓWKOWYCH. 4. KONTROLOWANIE I ZATWIERDZANIE POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM FAKTUR ZEWNĘTRZNYCH, DOTYCZĄCYCH OSIEDLA, 5. WYSTAWIANIE I PODPISYWANIE FAKTUR VAT, 6. PODEJMOWANIA JEDNOOSOBOWO DECYZJI W SPRAWACH: A. DROBNYCH ZAKUPÓW NARZĘDZI I MATERIAŁÓW NIEZBĘDNYCH DO BIEŻĄCEGO FUNKCJONOWANIA OSIEDLA, W RAMACH POSIADANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH, B. WYRAŻANIA ZGODY NA DOKONYWANIE ZMIAN LUB PRZERÓBEK W LOKALACH, Z WYJĄTKIEM ŁĄCZENIA I DZIELENIA LOKALI, W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW, C. WYRAŻANIA ZGODY NA: -ZAMELDOWANIE OSÓB W LOKALU MIESZKALNYM NA POBYT CZASOWY, WYWIESZANIE NA BUDYNKACH SZYLDÓW, 7. REPREZENTOWANIE SPÓŁDZIELNI WOBEC: OSÓB POSIADAJĄCYCH PRAWA DO LOKALI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE OSIEDLA, RADY OSIEDLA I NA ZEWNĄTRZ W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM OSIEDLA. KORESPONDENCJA WYCHODZĄCA DO ORGANÓW ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ I PAŃSTWOWEJ WINNA BYĆ UZGODNIONA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. NINIEJSZE PEŁNOMOCNICTWO UDZIELONE JEST NA CZAS PEŁNIENIA FUNKCJI KIEROWNIKA ADMINISTRACJI OSIEDLA NR IV I MOŻE BYĆ W KAŻDYM CZASIE ODWOŁANE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁDZIELNI, BEZ UZASADNIENIA.2011-07-28 do dziś
101. NazwiskoRYSZ2011-12-06 do dziś
2. ImionaJÓZEF2011-12-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-12-06 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO ZARZĄDU DO DOKONYWANIA NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI, DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z ADMINISTROWANYM OSIEDLEM MIESZKANIOWYM NR. II: 1. SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ, ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU, W TYM ZAWIERANIE I ROZWIĄZYWANIE WSZELKICH UMÓW Z PODMIOTAMI GOSPODARCZYMI, OSOBAMI PRAWNYMI I FIZYCZNYMI, 2. SKŁADANIE JEDNOOSOBOWO, W IMIENIU SPÓŁDZIELNI, OŚWIADCZEŃ O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. -PRAWO BUDOWLANE (TEKST JEDNOLITY DZ.U.Z 2006 R.. NR 156, POZ. 1118, Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI), 3. DYSPONOWANIE RACHUNKIEM BANKOWYM ADMINISTRACJI OSIEDLA NR II, W TYM PODPISYWANIE, WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, LUB UPOWAŻNIONĄ PRZEZ ZARZĄD OSOBĄ, PRZELEWÓW I CZEKÓW GOTÓWKOWYCH. 4. KONTROLOWANIE I ZATWIERDZANIE POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM FAKTUR ZEWNĘTRZNYCH, DOTYCZĄCYCH OSIEDLA, 5. WYSTAWIANIE I PODPISYWANIE FAKTUR VAT, 6. PODEJMOWANIA JEDNOOSOBOWO DECYZJI W SPRAWACH: A. ZLECANIA ROBÓT I USŁUG, KTÓRYCH WARTOŚĆ JEDNOKROTNEGO ZLECENIA NIE PRZEKRACZA 500 EURO (BRUTTO)ORAZ DROBNYCH ZAKUPÓW NARZĘDZI I MATERIAŁÓW NIEZBĘDNYCH DO BIEŻĄCEGO FUNKCJONOWANIA OSIEDLA, W RAMACH POSIADANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH, B. WYRAŻANIA ZGODY NA DOKONYWANIE ZMIAN LUB PRZERÓBEK W LOKALACH, Z WYJĄTKIEM ŁĄCZENIA I DZIELENIA LOKALI, W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW, C. WYRAŻANIA ZGODY NA: -ZAMELDOWANIE OSÓB W LOKALU MIESZKALNYM NA POBYT CZASOWY, -WYWIESZANIE NA BUDYNKACH SZYLDÓW, 7. REPREZENTOWANIE SPÓŁDZIELNI WOBEC: OSÓB POSIADAJĄCYCH PRAWA DO LOKALI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE OSIEDLA, RADY OSIEDLA I NA ZEWNĄTRZ -W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM OSIEDLA. KORESPONDENCJA WYCHODZĄCA DO ORGANÓW ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ I PAŃSTWOWEJ WINNA BYĆ UZGODNIONA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. NINIEJSZE PEŁNOMOCNICTWO UDZIELONE JEST NA CZAS PEŁNIENIA FUNKCJI KIEROWNIKA ADMINISTRACJI OSIEDLA NR II I MOŻE BYĆ W KAŻDYM CZASIE ODWOŁANE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁDZIELNI, BEZ UZASADNIENIA.2011-12-06 do dziś
114. Zakres pełnomocnictwaDO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI, ZWIĄZANYCH Z ADMINISTROWANYM OSIEDLEM MIESZK.NRIV: 1)SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU, W TYM ZAWIERANIE I ROZWIĄZYWANIE WSZELKICH UMÓW 2)SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWL. 3)SKŁADANIA WNIOSKÓW O WYDANIE WARUNKÓW ZABUDOWY, DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ LUB WYKONANIE ROBÓT BUDOWL. 4)ZGŁASZANIA ZAMIARU BUDOWY LUB WYKONANIA ROBÓT BUDOWL. W PRZYP. NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ 5) REPREZENTOWANIA SP-NI W POSTĘPOWANIACH ADM. WSZCZĘTYCH W ZW. Z CZYNNOŚCIAMI OPISANYMI W PKT 2)-4) 6)SKŁADANIE WNIOSKÓW O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW, W TYM WSZELKICH OŚWIADCZEŃ ORAZ PODEJMOWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI Z TYM ZWIĄZANYCH ORAZ REPREZENTOWANIA SP-NI W POSTĘPOWANIACH ADM. WSZCZĘTYCH W ZW. Z W/W CZYNNOŚCIAMI 7)DYSPONOWANIE RACHUNKIEM BANKOWYM ADM.OSIEDLA NRIV, W TYM PODPISYWANIE WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB UPOWAŻNIONĄ PRZEZ ZARZĄD OSOBĄ PRZELEWÓW I CZEKÓW 8) KONTROLOWANIE I ZATWIERDZANIE POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM FAKTUR ZEWNĘTRZNYCH DOT OSIEDLA 9)WYSTAWIANIE I PODPISYWANIE FAKTUR 10)PODEJMOWANIA JEDNOOSOBOWO DECYZJI W SPRAWACH: A)ZLECANIA ROBÓT I USŁUG ORAZ DROBNYCH ZAKUPÓW NIEZBĘDNYCH DO BIEŻĄCEGO FUNKCJONOWANIA OSIEDLA, KTÓRYCH WARTOŚĆ JEDNOKROTNEGO ZLECENIA LUB ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZA 2500ZŁ BRUTTO B)WYRAŻANIA ZGODY NA DOKONYWANIE ZMIAN LUB PRZERÓBEK W LOKALACH Z WYJĄTKIEM ŁĄCZENIA I DZIELENIA LOKALI C) WYRAŻANIA ZGODY NA ZAMELDOWANIE OSÓB W LOK. MIESZKALNYM NA POBYT CZASOWY I WYWIESZANIE NA BUDYNKACH SZYLDÓW 11) REPREZENTOWANIE SP-NI WOBEC OSÓB POSIADAJĄCYCH PRAWA DO LOKALI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE OSIEDLA, RADY OSIEDLA I NA ZEWNĄTRZ, W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z FUNKCJON. OSIEDLA. KORESPON. WYCHODZĄCA DO ORG. PAŃSTW, I SAMORZĄD, WINNA BYĆ UGOD. Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.2018-01-12 do dziś
121. NazwiskoKAŃTOCH2021-12-20 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF DANIEL2021-12-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-12-20 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaDO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z ADMINISTROWANYM OSIEDLEM MIESZKANIOWYM NR III : 1) SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU, W TYM ZAWIERANIE I ROZWIĄZYWANIE WSZELKICH UMÓW 2) SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 3) SKŁADANIA WNIOSKÓW O WYDANIE WARUNKÓW ZABUDOWY, DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ LUB WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 4) ZGŁASZANIA ZAMIARU BUDOWY LUB WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W PRZYPADKACH NIEWYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ 5) REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI W POSTĘPOWANIACH ADMINISTRACYJNYCH WSZCZĘTYCH W ZWIĄZKU Z CZYNNOŚCIAMI OPISANYMI W PKT 2)-4) 6) SKŁADANIE WNIOSKÓW O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW , W TYM WSZELKICH OŚWIADCZEŃ ORAZ PODEJMOWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI Z TYM ZWIĄZANYCH ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI W POSTĘPOWANIACH ADMINISTRACYJNYCH WSZCZĘTYCH W ZWIĄZKU Z W/W CZYNNOŚCIAMI 7) DYSPONOWANIE RACHUNKIEM BANKOWYM ADMINISTRACJI OSIEDLA NR III, W TYM PODPISYWANIE WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB UPOWAŻNIONĄ PRZEZ ZARZĄD OSOBĄ PRZELEWÓW I CZEKÓW 8) KONTROLOWANIE I ZATWIERDZANIE POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM FAKTUR ZEW. DOT. OSIEDLA 9) WYSTAWIANIE I PODPISYWANIE FAKTUR 10) PODEJMOWANIE JEDNOOSOBOWO DECYZJI W SPRAWACH: A) ZLECANIA ROBÓT I USŁUG ORAZ DROBNYCH ZAKUPÓW NIEZBĘDNYCH DO BIEŻĄCEGO FUNKCJONOWANIA OSIEDLA, KTÓRYCH WARTOŚĆ JEDNOKROTNEGO ZLECENIA LUB ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZA 2500ZŁ BRUTTO B) WYRAŻANIA ZGODY NA DOKONYWANIE ZMIAN LUB PRZERÓBEK W LOKALACH Z WYJĄTKIEM ŁĄCZENIA I DZIELENIA LOKALI C) WYRAŻANIA ZGODY NA ZAMELDOWANIE OSÓB W LOK. MIESZK. NA POBYT CZASOWY I WYWIESZANIE NA BUDYNKACH SZYLDÓW 11) REPREZENTOWANIE SPÓŁDZIELNI WOBEC OSÓB POSIADAJĄCYCH PRAWA DO LOKALI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE OSIEDLA, RADY OSIEDLA I NA ZEW., W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM OSIEDLA. KORESPONDENCJA WYCHODZĄCA DO ORGANÓW PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH WINNA BYĆ UZGODNIONA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. NIN. PEŁNOMOCNICTWO UDZIELONE JEST NA CZAS PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW KIEROWNIKA ADMINISTRACJI OSIEDLA NR III (OD 07.07.2021R. OD 31.12.2021R) I MOŻE BYĆ W KAŻDYM CZASIE ODWOŁANE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁDZIELNI.2021-12-20 do dziś
131. NazwiskoCHORĄŻYCZEWSKA2022-01-03 do dziś
2. ImionaALINA KARINA2022-01-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-01-03 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaDO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z ADMINISTROWANYM OSIEDLEM MIESZKANIOWYM NR I: 1) SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU W TYM ZAWIERANIE I ROZWIĄZYWANIE WSZELKICH UMÓW 2) SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 3) SKŁADANIA WNIOSKÓW O WYDANIE: WARUNKÓW ZABUDOWY, DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ LUB WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 4) ZGŁASZANIA ZAMIARU BUDOWY LUB WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W PRZYPADKACH NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ 5) REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI W POSTĘPOWANIACH ADM. WSZCZĘTYCH W ZWIĄZKU Z CZYNNOŚCIAMI OPISANYMI W PKT 2), 3) I 4) 6) SKŁADANIA WNIOSKÓW O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW , W TYM WSZELKICH OŚWIADCZEŃ ORAZ PODEJMOWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI Z TYM ZWIĄZANYCH ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI W POSTĘPOWANIACH ADMINISTRACYJNYCH WSZCZĘTYCH W ZWIĄZKU Z W/W CZYNNOŚCIAMI 7) DYSPONOWANIE RACHUNKIEM BANKOWYM ADMINISTRACJI OSIEDLA NR I, W TYM PODPISYWANIE WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB UPOWAŻNIONĄ PRZEZ ZARZĄD OSOBĄ PRZELEWÓW I CZEKÓW 8) KONTROLOWANIE I ZATWIERDZANIE POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM FAKTUR ZEWNĘTRZNYCH DOT. OSIEDLA 9) WYSTAWIANIE I PODPISYWANIE FAKTUR 10)PODEJMOWANIA JEDNOOSOBOWO DECYZJI W SPRAWACH : A) ZLECANIA ROBÓT I USŁUG ORAZ DROBNYCH ZAKUPÓW NIEZBĘDNYCH DO BIEŻĄCEGO FUNKCJONOWANIA OSIEDLA , KTÓRYCH WARTOŚĆ JEDNOKROTNEGO ZLECENIA LUB ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZA 2500 ZŁ BRUTTO B) WYRAŻANIA ZGODY NA DOKONYWANIE ZMIAN LUB PRZERÓBEK W LOKALACH Z WYJĄTKIEM ŁĄCZENIA I DZIELENIA LOKALI C) WYRAŻANIA ZGODY NA ZAMELDOWANIE OSÓB W LOKALU MIESZKALNYM NA POBYT CZASOWY I WYWIESZANIE NA BUDYNKACH SZYLDÓW 11) REPREZENTOWANIE SPÓŁDZIELNI WOBEC OSÓB POSIADAJĄCYCH PRAWA DO LOKALI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE OSIEDLA , RADY OSIEDLA I NA ZEWNĄTRZ, W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM OSIEDLA. KORESPONDENCJA WYCHODZĄCA DO ORGANÓW PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH WINNA BYĆ UZGODNIONA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. NINIEJSZE PEŁNOMOCNICTWO UDZIELONE JEST NA CZAS PEŁNIENIA FUNKCJI KIEROWNIKA ADMINISTRACJI OSIEDLA NR I (OD DNIA 26.08.2021R DO DNIA 31.12.2022R) I MOŻE BYĆ W KAŻDYM CZASIE ODWOŁANE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁDZIELNI2022-01-03 do dziś
141. NazwiskoSTELMACH2022-08-31 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2022-08-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-08-31 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaDO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI, ZWIĄZANYCH Z ADMINISTROWANYM OSIEDLEM MIESZK. NR IV: 1) SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU,W TYM ZAWIERANIE I ROZWIĄZYWANIE WSZELKICH UMÓW 2)SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIANIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWL. 3)SKŁADANIA WNIOSKÓW O WYDANIE WARUNKÓW ZABUDOWY, DECYZJI OPOZWOLENIU NA BUDOWĘ LUB WYKONANIE ROBÓT BUDOWL. 4)ZGŁASZANIA ZAMIARU BUDOWY LUB WYKONANIA ROBÓT BUDOWL. WPRZYP. NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ 5) REPREZENTOWANIA SP-NI W POSTĘPOWANIACH ADM. WSZCZĘTYCH WZW. Z CZYNNOŚCIAMI OPISANYMI W PKT 2)-4) 6)SKŁADANIE WNIOSKÓW O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEWLUB KRZEWÓW, W TYM WSZELKICH OŚWIADCZEŃ ORAZ PODEJMOWANIAWSZELKICH CZYNNOŚCI Z TYM ZWIĄZANYCH ORAZ REPREZENTOWANIA SP-NIW POSTĘPOWANIACH ADM. WSZCZĘTYCH W ZW. Z W/W CZYNNOŚCIAMI 7)DYSPONOWANIE RACHUNKIEM BANKOWYM ADM.OSIEDLA NR IV, W TYM PODPISYWANIE WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB UPOWAŻNIONĄ PRZEZZARZĄD OSOBĄ PRZELEWÓW I CZEKÓW 8) KONTROLOWANIE I ZATWIERDZANIE POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYMFAKTUR ZEWNĘTRZNYCH DOT OSIEDLA 9)WYSTAWIANIE I PODPISYWANIE FAKTUR 10)PODEJMOWANIA JEDNOOSOBOWO DECYZJI W SPRAWACH: A)ZLECANIA ROBÓT I USŁUG ORAZ DROBNYCH ZAKUPÓW NIEZBĘDNYCH DOBIEŻĄCEGO FUNKCJONOWANIA OSIEDLA, KTÓRYCH WARTOŚĆJEDNOKROTNEGO ZLECENIA LUB ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZA 2500 ZŁ BRUTTO, B)WYRAŻANIA ZGODY NA DOKONYWANIE ZMIAN LUB PRZERÓBEK WLOKALACH Z WYJĄTKIEM ŁĄCZENIA I DZIELENIA LOKALI, C)WYRAŻANIA ZGODY NA ZAMELDOWANIE OSÓB W LOK. MIESZKALNYM NAPOBYT CZASOWY I WYWIESZANIE NA BUDYNKACH SZYLDÓW 11)REPREZENTOWANIE SP-NI WOBEC OSÓB POSIADAJĄCYCH PRAWA DO LOKALI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE OSIEDLA, RADY OSIEDLA I NAZEWNĄTRZ, W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z FUNKCJON. OSIEDLA. KORESPON.WYCHODZĄCA DO ORG. PAŃSTW, I SAMORZĄD, WINNA BYĆ UGOD. Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.2022-08-31 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy190 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2009-08-27 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-08-27 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2009-08-27 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-08-27 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-05-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 08.07.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-08-12 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 17.06.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-07-07 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 21.06.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003-31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-06-24 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 20.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004-31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-06-22 do dziś
5data złożenia 20.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-13 do dziś
6data złożenia 01.06.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-06-22 do dziś
7data złożenia 26.05.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-03 do dziś
8data złożenia 20.05.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-06-01 do dziś
9data złożenia 23.06.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-06-29 do dziś
10data złożenia 02.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-20 do dziś
11data złożenia 06.06.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-06-25 do dziś
12data złożenia 20.05.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-05-27 do dziś
13data złożenia 25.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
14data złożenia 27.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-01 do dziś
15data złożenia 17.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
16data złożenia 23.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
17data złożenia 22.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
18data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
19data złożenia 08.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-08 do dziś
20data złożenia 06.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-06 do dziś
21data złożenia 23.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
22data złożenia 29.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-29 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.20052006-07-13 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-06-22 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-03 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-01 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-06-29 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-20 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-06-25 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-05-27 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-01 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-08 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-06 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-08-12 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-07-13 do dziś
301.01.2006-31.12.20062007-06-22 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-06-03 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-06-01 do dziś
601.01.2009-31.12.20092010-06-29 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-06-20 do dziś
801.01.2011-31.12.20112012-06-25 do dziś
901.01.2012-31.12.20122013-05-27 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-01 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-08 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-06 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-08-12 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-07-13 do dziś
301.01.2006-31.12.20062007-06-22 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-06-03 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-06-01 do dziś
601.01.2009-31.12.20092010-06-29 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-06-20 do dziś
801.01.2011-31.12.20112012-06-25 do dziś
901.01.2012-31.12.20122013-05-27 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-01 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-08 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-06 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-29 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu lub podziale spółdzielni
1
1. Określenie okolicznościPOŁĄCZENIE2019-07-10 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia spółdzielniNA MOCY UCHWAŁY NR 2 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ W OPOLU Z DNIA 25.04.2019R. ORAZ UCHWAŁY NR 10/06/2019 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W OPOLU, KTÓRE ODBYŁO SIĘ W 4 CZĘŚCIACH, W DNIACH 6, 7, 10 I 11 CZERWCA 2019R., WALNE ZGROMADZENIA WW SPÓŁDZIELNI WYRAZIŁY ZGODĘ NA POŁĄCZENIE SIĘ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W OPOLU (KRS 113564) JAKO SPÓŁDZIELNI PRZEJMUJĄCEJ I MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ (KRS 7056) JAKO SPÓŁDZIELNI PRZEJMOWANEJ. ZA DATĘ POŁĄCZENIA PRZYJMUJE SIĘ DZIEŃ 31.12.2018R. PRZYŁĄCZENIE MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ NIE SPOWODUJE ZMIANY NAZWY SPÓŁDZIELNI PRZEJMUJĄCEJ -SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W OPOLU. PODSTAWĄ DALSZEJ DZIAŁALNOŚCI POŁĄCZONYCH SPÓŁDZIELNI BĘDZIE STATUT SPÓŁDZIELNI PRZEJMUJĄCEJ.2019-07-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia/podziału lub przekształcenia
Brak wpisów
Podrubryka 1
Dane podmiotów, których majątek jest przejmowany w wyniku połączenia/podziału lub przekształcenia
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów