ARTOM BIS SPÓŁKA JAWNA M.KOWALCZYK - J.ŻEBROWSKI

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000113524
Numer REGON: 091149263
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-05-21
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2021-05-26
Sygnatura akt[RDF/293811/21/447]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-05-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 091149263 NIP 55410111762007-10-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTOM BIS SPÓŁKA JAWNA M.KOWALCZYK - J.ŻEBROWSKI2017-02-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2018-06-19 do dziś
2. Adresmiejscowość BYDGOSZCZ ulica UL. POMORSKA nr domu 13 kod pocztowy 85-046 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2018-06-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki119.11.2001 R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ 06.05.2002 R. ZMIANA PKT 4, 6, 122002-05-21 do dziś
216.04.2014 ZMIENIONO TREŚĆ PKT. 21 UMOWY SPÓŁKI2014-09-24 do dziś
328.11.2016 R. ZMIANA JEDNOSTEK REDAKCYJNYCH UMOWY PRZEZ ICH OZNACZENIE JAKO: § OD 1 DO 31, ZMIANA § 2, § 5, § 14, DODANIE W § 21 UST. 3.2017-02-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-05-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
4. Numer KRSTAK2002-05-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-05-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-05-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALCZYK2002-05-21 do dziś
2. ImionaMAREK2002-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-21 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-05-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-05-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-05-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-05-21 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻEBROWSKI2002-05-21 do dziś
2. ImionaJANUSZ ALEKSANDER2002-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-21 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-05-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-05-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-05-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-05-21 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-05-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ, PRZY CZYM UMOWY I INNE OŚWIADCZENIA WOLI O SKUTKACH FINANSOWYCH PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 40.000 ZŁ WYMAGAJĄ PODPISU DWÓCH WSPÓLNIKÓW.2002-05-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALCZYK2002-05-21 do dziś
2. ImionaMAREK2002-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻEBROWSKI2002-05-21 do dziś
2. ImionaJANUSZ ALEKSANDER2002-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-02-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-02-04 do dziś
246 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2016-02-04 do dziś
346 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2016-02-04 do dziś
426 20 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2016-02-04 do dziś
533 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2016-02-04 do dziś
633 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2016-02-04 do dziś
762 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2016-02-04 do dziś
895 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2016-02-04 do dziś
943 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2016-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 ROK data złożenia 01.10.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 ROK2003-10-24 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 data złożenia 27.10.2004 3. okres za jaki złożono dokument 20032004-11-03 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 R. data złożenia 01.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R.2005-08-01 do dziś
4data złożenia 22.05.2006 okres 20052006-06-13 do dziś
5data złożenia 10.08.2007 okres 2006 R.2007-10-16 do dziś
6data złożenia 06.06.2008 okres 20072008-06-13 do dziś
7data złożenia 02.06.2009 okres 20082009-06-17 do dziś
8data złożenia 12.05.2011 okres 20102011-05-18 do dziś
9data złożenia 09.07.2012 okres 20112012-07-18 do dziś
10data złożenia 02.11.2012 okres 20092012-11-06 do dziś
11data złożenia 07.05.2013 okres 20122013-05-08 do dziś
12data złożenia 28.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-13 do dziś
13data złożenia 30.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-29 do dziś
14data złożenia 23.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-10 do dziś
15data złożenia 21.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-25 do dziś
16data złożenia 23.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
17data złożenia 30.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120052006-06-13 do dziś
22006 R.2007-10-16 do dziś
320072008-06-13 do dziś
420082009-06-17 do dziś
520102011-05-18 do dziś
620112012-07-18 do dziś
720092012-11-06 do dziś
820122013-05-08 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-13 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-29 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-10 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-30 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-26 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów