„BUKOWIŃSKA DEVELOPMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000113323
Numer REGON: 017491370
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-05-16
Ostatni wpis Nr wpisu41Data dokonania wpisu2020-10-28
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/50012/20/160]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-05-16 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 017491370 NIP 52626282392008-08-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUKOWIŃSKA DEVELOPMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-05-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-05-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-06-17 do dziś
2. Adresulica AL. ARMII LUDOWEJ nr domu 26 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 00-609 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2002-05-16 do dziś
miejscowość WARSZAWA ulica UL. JANA KAZIMIERZA nr domu 62A kod pocztowy 01-248 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-06-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 05.03.2002 R. NOTARIUSZ MARIA BOŁDOK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. WILCZA 28 LOK.1, REP. A NR 1243/20022002-05-16 do dziś
2AKT ZMIENIAJĄCY UMOWĘ SPÓŁKI -PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 28.05.2002 R. AKT NOTARIALNY (REP. NR 2955/2002) SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ PRZEZ NOTARIUSZA WIKTORA BOŁDOKA. ZMIANA DOTYCZY PAR. 10 UMOWY TJ. KAPITAŁU ZAKŁADOWEO ORAZ SPOSOBU OBJĘCIA UDZIAŁÓW PRZEZ WSPÓLNIKÓW.2002-09-24 do dziś
39.01.2004 ROKU, REP. A-598/2004, NOTARIUSZ JERZY HORBAN (KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY ULICY ZIMNEJ 2/23) ZMIANA § 24, 26, 27 UMOWY SPÓŁKI2004-01-16 do dziś
407.08.2007 R. -GRAŻYNA WÓJCIK -NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A-6044/2007 -ZMIENIONO § 6.2007-08-31 do dziś
506.02.2012; REP. A NR 1366/2012; NOTARIUSZ JOANNA DECZKOWSKA; KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. BRACKA 18 ZMIENIONO: § 1, § 6, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 23, § 24, § 25, USUNIĘTO §§ 26-30 DOTYCHCZASOWE PARAGRAFY 31-34 OTRZYMUJĄ NUMERY OD 26-292012-02-17 do dziś
613.05.2014 R., REP. A NR 6477/2014, NOTARIUSZ KRZYSZTOF ŁASKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. BRACKA 18 LOK. 5, ZMIANA: § 15, § 20 PKT. 11, § 22, § 23 UST. 3 I 4, § 28, TEKST JEDNOLITY2014-05-30 do dziś
725.11.2015, REP. A NR 12529/2015, NOTARIUSZ JOANNA DECZKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. BRACKIEJ 18 LOK. 5 ZMIANA OZNACZENIA: § 14 NA § 14 UST. 1 DODANO: § 14 UST. 2; § 14 UST. 3; § 14 UST. 42015-12-11 do dziś
804.08.2017 R., REP. A NR 7742/2017, ZASTĘPCA NOTARIALNY SYLWIA DOLEGA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA KRZYSZTOFA ŁASKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: §14 UST.2 PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2017-09-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-05-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-05-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2011-11-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAMS EUROPE LIMITED2012-09-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10.556 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5.278.000 ZŁ2018-01-03 do dziś
3
2. ImionaRAMET EUROPE B.V.2002-05-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 49 UDZIAŁÓW (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ) O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.500, (DWADZIEŚCIA CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH2002-05-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego5278000,00 ZŁ2018-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport16957000,00 PLN2002-09-24 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-05-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, ORAZ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.2012-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEBBAG2011-07-14 do dziś
2. ImionaDORON2011-07-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-07-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-07-14 do dziś
24. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-05-16 do dziś
34. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-05-16 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-02-17 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2012-02-17 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2012-02-17 do dziś
464 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2012-02-17 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-02-17 do dziś
673 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2012-02-17 do dziś
774 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2012-02-17 do dziś
841 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-02-17 do dziś
973 1 REKLAMA2012-02-17 do dziś
1068 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-11-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ROK 2002 data złożenia 15.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20022003-08-05 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 16.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-28 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 1.01.2004-31.12.2004 R. data złożenia 21.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2004-31.12.2004 R.2005-06-24 do dziś
4data złożenia 30.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-31 do dziś
5data złożenia 29.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-06 do dziś
6data złożenia 12.03.2009 okres 01.01.2007 -31.12.20072009-03-24 do dziś
7data złożenia 28.06.2010 okres 2009 R.2010-07-01 do dziś
8data złożenia 13.08.2013 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-08-30 do dziś
9data złożenia 01.04.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-04-07 do dziś
10data złożenia 20.03.2014 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082014-04-16 do dziś
11data złożenia 20.03.2014 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-04-16 do dziś
12data złożenia 21.10.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-29 do dziś
13data złożenia 02.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-09 do dziś
14data złożenia 29.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
15data złożenia 15.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-30 do dziś
16data złożenia 16.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-26 do dziś
17data złożenia 20.11.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-20 do dziś
18data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-28 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-31 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-06 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072009-03-24 do dziś
42009 R.2010-07-01 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112013-08-30 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-04-07 do dziś
7OD 01.01.2008 DO 31.12.20082014-04-16 do dziś
8OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-04-16 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-29 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-09 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-30 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-26 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-28 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2004-31.12.2004 R.2005-06-24 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-31 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-08-06 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072009-03-24 do dziś
52009 R.2010-07-01 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112013-08-30 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-04-07 do dziś
8OD 01.01.2008 DO 31.12.20082014-04-16 do dziś
9OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-04-16 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-29 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-09 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-30 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-26 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-28 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów