GRYFIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000113206
Numer REGON: 811702243
Numer NIP: 8581555375
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-05-20
Ostatni wpis Nr wpisu68Data dokonania wpisu2022-07-12
Sygnatura akt[RDF/405026/22/377]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-05-20 do dziś
2. Numer REGON\NIP8117022432002-05-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRYFIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-05-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY W SZCZECINIE nr w rejestrze 63222002-05-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-05-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat GRYFIŃSKI gmina GRYFINO miejscowość GRYFINO2002-05-20 do dziś
2. Adresulica GRUNWALDZKA nr domu 1 miejscowość GRYFINO kod pocztowy 74-100 poczta GRYFINO kraj POLSKA 2002-05-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki11) 25.08.1998 R. REP. A nr 5754/1998 LECH KRZYWDA POGORZELSKI -NOTARIUSZ KN GRYFINO UL. PARKOWA 3A 2) 22.01.2001 R. REP. A nr 415/2001 LECH KRZYWDA POGORZELSKI NOTARIUSZ KN GRYFINO UL. PARKOWA 3A 3) 30.10.2001 R. REP. A nr 6546/2001 LECH KRZYWDA POGORZELSKI NOTARIUSZ KN GRYFINO UL. PARKOWA 3A PAR. 19.1, 19.3 PKT 1, 19.3 PKT 2, PKT 2 D, E, F.2002-05-20 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2002 R., REP. A NR 5507/2002, NOTARIUSZ LECH KRZYWDA-POGORZELSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GRYFINIE, UL. PARKOWA 3A, ZMIANA: §19 UST. 1, §26 UST. 12003-02-06 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 06 CZERWCA 2003 ROKU, REP. A NR 3465/2003 NOTARIUSZ LECH KRZYWDA-POGORZELSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GRYFINIE UL. PARKOWA 3 A, ZMIANA §19.2003-07-25 do dziś
425. 02. 2004 R., NOTARIUSZ LECH KRZYWDA-POGORZELSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GRYFINIE, REP. A NR 1168/ 2004- ZMIENIONO § 19 UMOWY SPÓŁKI.2004-04-20 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 28 CZERWCA 2004 R. REP. A NR 4073/2004; KANCELARIA NOTARIALNA GRYFINO, UL. PARKOWA 3A; NOTARIUSZ LECH KRZYWDA POGORZELSKI UCHWAŁA NR 7/VI/2004 ZMIANA: §3, §20, §24, §26, §28, §29, §31, §40, WYKREŚLENIE §24 UST. 132004-08-05 do dziś
6AKT NOTARIALNY Z DNIA 9 LISTOPADA 2004 R. REP. A NR 7744/2004; LECH KRZYWDA POGORZELSKI NOTARIUSZ; KANCELARIA NOTARIALNA W GRYFINIE, UL. PARKOWA 3A; § 19 -ZMIANA2004-12-03 do dziś
7AKT NOTARIALNY Z DNIA 24 LISTOPADA 2005 R. REP. A NR 6826/2005; LECH KRZYWDA-POGORZELSKI NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W GRYFINIE, §19 -ZMIANA2005-12-08 do dziś
8AKT NOTARIALNY Z DNIA 20 LIPCA 2006 R., REP. A NR 4785/2006; LECH KRZYWDA-POGORZELSKI -NOTARIUSZ; KANCELARIA NOTARIALNA W GRYFINIE, UL. PARKOWA 3A, PARAGRAF 19 -ZMIANA2006-08-29 do dziś
9AKT NOTARIALNY Z DNIA 29 CZERWCA 2007 R. REP. A NR 4644/2007; LECH KRZYWDA -POGORZELSKI -NOTARIUSZ; KANCELARIA NOTARIALNA W GRYFINIE. ZMIANA § 26.2007-10-09 do dziś
10AKT NOTARIALNY Z DNIA 29 CZERWCA 2007 R. REP. A NR 4644/2007 LECH KRZYWDA-POGORZELSKI -NOTARIUSZ; KANCELARIA NOTARIALNA W GRYFINIE. UCHWAŁA NR XXXI/6/2007. ZMIANA § 19 AKT NOTARIALNY Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2007 R. REP. A NR 7973/2007; LECH KRZYWDA-POGORZELSKI NOTARIUSZ; KANCELARIA NOTARIALNA W GRYFINIE. UCHWAŁA NR XXXIII/1/2007. ZMIANA § 192007-10-31 do dziś
11AKT NOTARIALNY Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2008 R., REP. A NR 9012/2008, NOTARIUSZ LECH KRZYWDA-POGORZELSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, UCHWAŁA NR XXXIX/1/2008; -ZMIANA § 192008-11-20 do dziś
12AKT NOTARIALNY Z DNIA 4 GRUDNIA 2008 R., REP. A NR 10235/2008, NOTARIUSZ LECH KRZYWDA-POGORZELSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GRYFINIE, UCHWAŁA NR XLI/2/2008; ZMIANA § 192008-12-11 do dziś
13AKT NOTARIALNY Z DNIA 28 KWIETNIA 2010 R., REP. A NR 3770/2010, NOTARIUSZ LECH KRZYWDA -POGORZELSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GRYFINIE, ZMIENIONO § 19 (UCHWAŁA NR 2/XLVI/2010).2010-05-27 do dziś
14AKT NOTARIALNY Z DNIA 15 LISTOPADA 2011 R., REP. A NR 6322/2011, NOTARIUSZ LECH KRZYWDA POGORZELSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GRYFINIE, ZMIENIONO § 19.2011-12-08 do dziś
15AKT NOTARIALNY Z DNIA 20 CZERWCA 2012 R., REP. A NR 2972/2012, NOTARIUSZ LECH KRZYWDA POGORZELSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GRYFINIE. ZMIANA §312012-07-13 do dziś
16AKT NOTARIALNY Z DNIA 11 STYCZNIA 2013 R., REPERTORIUM A NUMER 236/2013, NOTARIUSZ LECH KRZYWDA POGORZELSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GRYFINIE ZMIANA § 10.12013-06-13 do dziś
17AKT NOTARIALNY Z DNIA 24 MARCA 2016 R., REPERTORIUM A NR 965/2016, NOTARIUSZ LECH KRZYWDA POGORZELSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GRYFINIE. ZMIANA: §7; §19 UST.7 I 8; §20 UST.3; §22; §24 PKT 2,3,4,7; §25 UST.3; §27 UST.4; §28; §29; §30 UST.1 I 2; §31; §38 UST.5.2016-04-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-05-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-05-20 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-05-20 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE ZAKŁADU BUDŻETOWEGO O NAZWIE ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GRYFINIE W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ O NAZWIE GRYFIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W OPARCIU O ART. 22 USTAWY Z DN. 20.12.1996 R. O GOSPODARCE KOMUNALNEJ ORAZ ROZDZ. 4 USTAWY Z DN. 26.10.1995 R. O NIEKTÓRYCH FORMACH POPIERANIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO. UCHWAŁA nr XXVII/398/97 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE Z DNIA 30.10.1997 R. W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GRYFINIE W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.2002-05-20 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGMINA GRYFINO2002-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0005283332002-05-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały18.333 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.166.500,00 ZŁ2011-12-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2006-08-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego9166500,00 ZŁ2011-12-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport11217600,00 PLN2002-05-20 do dziś
2298000,00 PLN2003-07-25 do dziś
3240000,00 PLN2004-12-03 do dziś
4244000,00 ZŁ2006-08-29 do dziś
5697000,00 ZŁ2007-10-31 do dziś
6792000,00 ZŁ2008-11-20 do dziś
7601500,00 ZŁ2010-05-27 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-05-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO KWOTY 250.000 ZŁ, ZAŚ POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W POZOSTAŁYCH SPRAWACH (NIEMAJĄTKOWYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM (ZGODNIE Z ART. 205 §1 K.S.H.).2016-07-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPISULA2020-03-31 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW TADEUSZ2020-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-03-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-05-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBOLEK2020-01-16 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2020-01-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-01-16 do dziś
21. NazwiskoRAGAN2007-10-09 do dziś
2. ImionaJAN2007-10-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-10-09 do dziś
31. NazwiskoKAMIŃSKI2015-05-19 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2015-05-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-05-19 do dziś
41. NazwiskoLEŚNIAK2015-05-19 do dziś
2. ImionaARTUR2015-05-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-05-19 do dziś
51. NazwiskoKLECHA2018-01-12 do dziś
2. ImionaROBERT MACIEJ2018-01-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-01-12 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMOKRZECKA2012-07-13 do dziś
2. ImionaELŻBIETA ZOFIA2012-07-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-07-13 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMODZIELNA (SAMOISTNA)2012-07-13 do dziś
21. NazwiskoKUBECZKA KĄTNY2020-12-08 do dziś
2. ImionaIWONA2020-12-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-12-08 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2021-01-13 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z BUDOWA MIESZKAŃ NA SPRZEDAŻ2013-06-13 do dziś
241 20 Z BUDOWA DOMÓW MIESZKALNYCH2013-06-13 do dziś
341 20 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z BUDOWNICTWEM MIESZKANIOWYM I INFRASTRUKTURĄ2013-06-13 do dziś
441 20 Z PRZEPROWADZANIE REMONTÓW I MODERNIZACJI DOMÓW MIESZKALNYCH NIEBĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ TOWARZYSTWA2013-06-13 do dziś
568 10 Z GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI GMINNYMI STANOWIĄCYMI BUDYNKI ORAZ LOKALE MIESZKALNE I UŻYTKOWE2013-06-13 do dziś
668 20 Z EKSPLOATACJA DOMÓW MIESZKALNYCH NA ZASADACH NAJMU2013-06-13 do dziś
768 20 Z GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI GMINNYMI STANOWIĄCYMI BUDYNKI ORAZ LOKALE MIESZKALNE I UŻYTKOWE2013-06-13 do dziś
868 20 Z WYNAJMOWANIE LOKALI UŻYTKOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BUDYNKACH SPÓŁKI2013-06-13 do dziś
968 32 Z SPRAWOWANIE NA PODSTAWIE UMÓW ZLECENIA ZARZĄDU BUDYNKAMI MIESZKALNYMI NIE STANOWIĄCYMI JEJ WŁASNOŚCI2013-06-13 do dziś
1068 32 Z GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI GMINNYMI STANOWIĄCYMI BUDYNKI ORAZ LOKALE MIESZKALNE I UŻYTKOWE2013-06-13 do dziś
1141 20 Z BUDOWANIE DOMÓW MIESZKALNYCH2015-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ROK 2001 data złożenia 05.06.2002 2. okres za jaki złożono opinię ROK 2001 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20012002-07-11 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2002 ROK data złożenia 28.05.2003 2. okres za jaki złożono opinię 2002 ROK2003-06-06 do dziś
3okres za jaki złożono dokument ROK 2003 data złożenia 13.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię ROK 2003 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20032004-08-05 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 03.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 2004 ROK2005-06-22 do dziś
5data złożenia 21.06.2006 okres 2005 ROK2006-06-28 do dziś
6data złożenia 07.08.2007 okres 2006 ROK2007-10-09 do dziś
7data złożenia 24.06.2008 okres 2007 R.2008-07-08 do dziś
8data złożenia 01.07.2009 okres 2008 R.2009-07-30 do dziś
9data złożenia 09.07.2010 okres 2009 ROK2010-10-04 do dziś
10data złożenia 21.06.2011 okres 2010 R.2011-07-05 do dziś
11data złożenia 03.07.2012 okres 2011 ROK2012-07-13 do dziś
12data złożenia 10.08.2013 okres 2012 ROK2013-11-25 do dziś
13data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-03 do dziś
14data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-26 do dziś
15data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-28 do dziś
16data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-12 do dziś
17data złożenia 02.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-02 do dziś
18data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
19data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192002-05-20 do dziś
20data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
21data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
22data złożenia 12.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta12005 ROK2006-06-28 do dziś
22006 ROK2007-10-09 do dziś
32008 R.2009-07-30 do dziś
42009 R.2011-07-05 do dziś
52010 R.2011-07-05 do dziś
62012 ROK2013-11-25 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-03 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-26 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-28 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-12 do dziś
112007 ROK2008-09-17 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-02 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192002-05-20 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 ROK2003-06-06 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-06-22 do dziś
32005 ROK2006-06-28 do dziś
42006 ROK2007-10-09 do dziś
52007 R.2008-07-08 do dziś
62008 R.2009-07-30 do dziś
72009 ROK2010-10-04 do dziś
82010 R.2011-07-05 do dziś
92011 ROK2012-07-13 do dziś
102012 ROK2013-11-25 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-03 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-26 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-28 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-12 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-02 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192002-05-20 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 ROK2003-06-06 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-06-22 do dziś
32005 ROK2006-06-28 do dziś
42006 ROK2007-10-09 do dziś
52007 R.2008-07-08 do dziś
62008 R.2009-07-30 do dziś
72009 ROK2010-10-04 do dziś
82010 R.2011-07-05 do dziś
92011 ROK2012-07-13 do dziś
102012 ROK2013-11-25 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-03 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-26 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-28 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-12 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-02 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192002-05-20 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów