„AQUA-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000112899
Numer REGON: 072687630
Numer NIP: 9372325039
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-05-21
Ostatni wpis Nr wpisu47Data dokonania wpisu2024-04-05
Sygnatura akt[BB.VIII NS-REJ.KRS/2773/24/313]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIELSKU - BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-05-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 072687630 NIP 93723250392007-08-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„AQUA-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”2002-05-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY SEKCJA REJESTROWA nr w rejestrze 39692002-05-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. BIELSKO-BIAŁA gmina M. BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2002-05-21 do dziś
2. Adresulica WITOSA nr domu 118 miejscowość BIELSKO-BIAŁA kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA 2002-05-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki131.10.2000 R. KANCELARIA NOTARIALNA R.JAKUBCA W BIELSKU-BIAŁEJ, REP. A NR 6593/2000 18.01.2002 R. KANCELARIA NOTARIALNA R.RUŚKOWSKIEGO W BIELSKU-BIAŁEJ, REP. A NR 190/2002, ZMIANA PAR: 5, 7, 7A, 10, 132002-05-21 do dziś
2AKT NOTARIALNY REP. A NR 5149/2003 Z DNIA 22.10.2003 R., NOTARIUSZ RAFAŁ JAKUBIEC, KANCELARIA NOTARIALNA, BIELSKO-BIAŁA UL. BARLICKIEGO 23 ZMIANA: PAR. 6 PKT 1; PAR. 12 PKT 3; PAR. 12 PKT 2; PAR. 15; PAR. 16 PKT 3; SKREŚLA SIĘ PAR. 12 PKT 4-5; PUNKTY 6 I 7 OTRZYMUJĄ KOLEJNO NR 4 I 52004-01-13 do dziś
37 CZERWCA 2005 R. REPERTORIUM A NR 4540/2005 PRZED NOTARIUSZEM MAŁGORZATĄ PRUSZCZYŃSKĄ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ŻYWCU RYNEK 1, ZMIANIE ULEGŁ ZAPIS §15 UMOWY SPÓŁKI 27 CZERWCA 2005 R. REPERTORIUM A NR 5228/2005 PRZED NOTARIUSZEM MAŁGORZATĄ PRUSZCZYŃSKĄ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ŻYWCU RYNEK 1, ZMIANIE ULEGŁ ZAPIS §5 UMOWY SPÓŁKI2005-07-12 do dziś
44 MAJA 2009 R., REPERTORIUM A NR 4866/2009, AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM TOMASZEM JANIKIEM W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZY: DARIUSZA WOJCIECHA RZADKOWSKIEGO, JAROSŁAWA STEJSKALA I TOMASZA JANIKA, PROWADZONEJ W FORMIE SPÓŁKI CYWILNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY ULICY CIESZYŃSKIEJ 8 ZMIANA § 5, § 6 UST. 1, § 7 UMOWY SPÓŁKI.2009-06-09 do dziś
524.06.2014 R., AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NUMER 6118/2014, NOTARIUSZ AGNIESZKA KACZMARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA ANETA MAGDA-ZIELECKA, AGNIESZKA KACZMARCZYK SPÓŁKA CYWILNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. RATUSZOWEJ 2/10 - ZMIANA § 5, § 12 UST. 1 I § 12 UST. 3.2014-09-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-05-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-05-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHROBAK2002-05-21 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2002-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.000, -2004-01-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-05-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASTERNY2002-05-21 do dziś
2. ImionaJAN2002-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.000, -2004-01-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-05-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego26000, 00 PLN2004-01-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-05-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. PROKURENT MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2014-09-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHROBAK2002-05-21 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2002-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-01-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-05-21 do dziś
24. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-05-21 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-05-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoISKRA2024-04-05 do dziś
2. ImionaJAN2024-04-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2024-04-05 do dziś
21. NazwiskoCHROBAK2022-07-26 do dziś
2. ImionaBARBARA2022-07-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-07-26 do dziś
31. NazwiskoMAZUR2018-12-19 do dziś
2. ImionaKAROLINA2018-12-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-12-19 do dziś
41. NazwiskoPASTERNY2007-08-21 do dziś
2. ImionaILONA2006-05-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-05-30 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPASTERNY2015-07-10 do dziś
2. ImionaJAN2015-07-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-07-10 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2015-07-10 do dziś
21. NazwiskoCHROBAK2020-04-07 do dziś
2. ImionaŁUKASZ KAZIMIERZ2020-04-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-04-07 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-04-07 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2009-06-09 do dziś
243 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2009-06-09 do dziś
343 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2009-06-09 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2009-06-09 do dziś
542 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2009-06-09 do dziś
642 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-06-09 do dziś
746 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2009-06-09 do dziś
846 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2009-06-09 do dziś
971 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2009-06-09 do dziś
1042 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2015-07-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2001 DO 31.12.2001 data złożenia 14.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2001 DO 31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2001 DO 31.12.20012002-09-03 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 15.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-05 do dziś
3data złożenia 30.06.2005 okres 01.01.2004 R -31.12.2004 R.2006-02-10 do dziś
4data złożenia 19.05.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-30 do dziś
5data złożenia 23.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-21 do dziś
6data złożenia 19.06.2008 okres OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-07-04 do dziś
7data złożenia 07.05.2009 okres 01.01.2008 DO 31.12.20082009-06-09 do dziś
8data złożenia 10.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-12 do dziś
9data złożenia 07.06.2011 okres 1.01.2010 -31.12.20102011-07-28 do dziś
10data złożenia 16.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-05 do dziś
11data złożenia 04.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-12 do dziś
12data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-05 do dziś
13data złożenia 05.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-14 do dziś
14data złożenia 13.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
15data złożenia 02.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
16data złożenia 25.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
17data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
18data złożenia 11.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-11 do dziś
19data złożenia 12.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
20data złożenia 13.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-13 do dziś
21data złożenia 03.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-07-04 do dziś
201.01.2008 DO 31.12.20082009-06-09 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-07-12 do dziś
41.01.2010 -31.12.20102011-07-28 do dziś
501.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-05 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-06-12 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-05 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-14 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-11 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-13 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2004 R -31.12.2004 R.2006-02-10 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-30 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-21 do dziś
4OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-07-04 do dziś
501.01.2008 DO 31.12.20082009-06-09 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-07-12 do dziś
71.01.2010 -31.12.20102011-07-28 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-05 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-06-12 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-05 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-14 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-11 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-13 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2004 R -31.12.2004 R.2006-02-10 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-30 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-21 do dziś
4OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-07-04 do dziś
501.01.2008 DO 31.12.20082009-06-09 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-07-12 do dziś
71.01.2010 -31.12.20102011-07-28 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-05 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-06-12 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-05 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-14 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów