„BUILDINGS POLISH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000112684
Numer REGON: 092968796
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-05-15
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2020-10-06
Sygnatura akt[BY.XIII NS-REJ.KRS/8239/20/344]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-05-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUILDINGS POLISH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-05-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-05-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat INOWROCŁAWSKI gmina GNIEWKOWO miejscowość GNIEWKOWO2016-05-12 do dziś
2. Adresmiejscowość GNIEWKOWO ulica UL. PRZEMYSŁOWA nr domu 2 kod pocztowy 88-140 poczta GNIEWKOWO kraj POLSKA 2016-05-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.06.2001 R., NOTARIUSZ STANISŁAWA KAZIMIEROWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, UL. RÓŻANA 1, REPERTORIUM 1667/2001 07.05.2002 R., NOTARIUSZ AGNIESZKA ESKA-KRÓLIKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, REPERTORIUM A NR 2886/2002, ZMIANA §6 UST. 2 I §11 UST. 12002-05-15 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DN. 08.02.2012, REPERTORIUM A 936/2012, NOTARIUSZ MAŁGORZATA STEPPA, KANCELARIA NOTARIALNA W INOWROCŁAWIU PRZY UL. STUDZIENNEJ 12/14, ZMIANA § 6 I § 9 UST. 12012-03-21 do dziś
328.01.2016, REP. A 333/2016, NOTARIUSZ MIROSŁAWA SZYCZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, UL. RYNEK STAROMIEJSKI 9, ZMIANA § 32016-05-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-05-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-05-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaQUATTRO S.R.L.2015-03-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 170.000 ZŁ2015-03-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-03-11 do dziś
2
2. ImionaI.T.I. INDUSTRIAL TECHNOLOGY INVESTMENTS S.A.2002-05-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego170000,00 PLN2002-05-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-05-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2002-05-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMELATO2002-05-15 do dziś
2. ImionaMIRCO2002-05-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-05-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-05-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRASSON2002-05-15 do dziś
2. ImionaGUGLIELMO2002-05-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2002-05-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-05-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 16 Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH2012-03-21 do dziś
225 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2012-03-21 do dziś
325 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH2012-03-21 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-03-21 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-03-21 do dziś
677 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-03-21 do dziś
701 11 Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU2012-03-21 do dziś
852 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2012-03-21 do dziś
938 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2012-03-21 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-05-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.02.2006 okres 01.01.2004 -31.12.20042006-03-07 do dziś
2data złożenia 25.10.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-11-16 do dziś
3data złożenia 28.11.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062008-01-08 do dziś
4data złożenia 26.08.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-09-01 do dziś
5data złożenia 19.08.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-15 do dziś
6data złożenia 16.12.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092011-01-28 do dziś
7data złożenia 30.09.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-10-05 do dziś
8data złożenia 17.08.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-22 do dziś
9data złożenia 10.10.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-12-03 do dziś
10data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-30 do dziś
11data złożenia 10.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
12data złożenia 20.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
13data złożenia 13.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-06 do dziś
14data złożenia 31.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-08 do dziś
15data złożenia 01.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2004 -31.12.20042006-03-07 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-11-16 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062008-01-08 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-09-01 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-09-15 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092011-01-28 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-10-05 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112012-08-22 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-12-03 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-30 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-06 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-08 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
16OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2004 -31.12.20042006-03-07 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-11-16 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062008-01-08 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-09-01 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-09-15 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092011-01-28 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-10-05 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112012-08-22 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-12-03 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-30 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-06 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-08 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
16OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów