GRUPO EMPRESARIAL JACEK BUREK S.L. ODDZIAŁ W POLSCE

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000112226
Numer REGON: 015165850
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-05-14
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2019-07-25
Sygnatura akt[RDF/170399/19/36]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejoddział zagranicznego przedsiębiorcy2002-05-14 do dziś
2. Numer REGON\NIP0151658502004-03-16 do dziś
3. NazwaGRUPO EMPRESARIAL JACEK BUREK S.L. ODDZIAŁ W POLSCE2002-05-14 do dziś
4. Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego oraz oznaczenie formy prawnejGRUPO EMPRESARIAL JACEK BUREK SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA2017-11-16 do dziś
5. Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie ogranu prowadzącego rejestr i przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznegoREGISTRO MERCANTIL DE MADRID 0006963982017-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres oddziału
1. Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2007-05-10 do dziś
2. Adres oddziałumiejscowość WARSZAWA ulica MANGALIA nr domu 3 B nr lokalu 21 kod pocztowy 02-758 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2007-05-10 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-05-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcyPREZES ZARZĄDU-JEDNOOSOBOWO2002-05-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUREK2002-05-14 do dziś
2. ImionaJACEK MARIUSZ2002-05-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-05-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2002-05-14 do dziś
260 21 B TRANSPORT PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY DROGOWY2002-05-14 do dziś
360 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2002-05-14 do dziś
474 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2002-05-14 do dziś
528 11 C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH2002-05-14 do dziś
645 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2002-05-14 do dziś
727 22 Z PRODUKCJA RUR STALOWYCH, PRZEWODÓW RUROWYCH I PROFILI DRĄŻONYCH2002-05-14 do dziś
828 11 B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2002-05-14 do dziś
951 39 Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2002-05-14 do dziś
1051 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2002-05-14 do dziś
1151 62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN BUDOWLANYCH2002-05-14 do dziś
1252 45 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2002-05-14 do dziś
1351 14 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2004-03-16 do dziś
1429 11 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY ORAZ KONSERWACJI SILNIKÓW I TURBIN, Z WYJĄTKIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH2004-03-16 do dziś
1529 24 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-03-16 do dziś
1629 56 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA2004-03-16 do dziś
1731 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ2004-03-16 do dziś
1831 62 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-03-16 do dziś
1945 22 WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2004-03-16 do dziś
2045 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH2004-03-16 do dziś
2145 31 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2004-03-16 do dziś
2251 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2006-12-20 do dziś
2351 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2006-12-20 do dziś
2452 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY2006-12-20 do dziś
2552 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH2006-12-20 do dziś
2652 46 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA2006-12-20 do dziś
2752 50 ZSPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH2006-12-20 do dziś
2826 22 Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW SANITARNYCH2006-12-20 do dziś
2926 25 Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW POZOSTAŁYCH2006-12-20 do dziś
3026 26 Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH MATERIAŁÓW I WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH2006-12-20 do dziś
3179 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2008-03-21 do dziś
3279 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-03-21 do dziś
3379 1 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2008-03-21 do dziś
3479 11 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I POŚREDNIKÓW TYRYSTYCZNYCH2008-03-21 do dziś
3579 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2008-03-21 do dziś
3679 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2008-03-21 do dziś
3779 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2008-03-21 do dziś
3879 90 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2008-03-21 do dziś
3979 90 A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH2008-03-21 do dziś
4079 90 B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ2008-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 13.04.2002 -31.12.2002 data złożenia 30.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 13.04.2002 -31.12.20022003-10-09 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 28.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.20032004-04-08 do dziś
3data złożenia 04.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-09-17 do dziś
4data złożenia 30.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-21 do dziś
5data złożenia 06.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-17 do dziś
6data złożenia 12.08.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-29 do dziś
7data złożenia 21.09.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-10-03 do dziś
8data złożenia 25.06.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-07-04 do dziś
9data złożenia 25.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
10data złożenia 16.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-07 do dziś
11data złożenia 10.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-07 do dziś
12data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
13data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-12 do dziś
14data złożenia 25.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 -31.12.20072008-09-17 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082009-08-21 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-17 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-09-29 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-10-03 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-07-04 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-07 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-07 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-25 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o przymusowej restrukturyzacji dotyczące oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów