SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „INCOGUM” WE WROCŁAWIU

Stan na dzień 2024-02-28 godz. 11:13:07
Numer KRS: 0000112199
Numer REGON: 001103682
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-05-29
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2019-07-22
Sygnatura akt[RDF/169480/19/506]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-05-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001103682 NIP 89600068562007-07-11 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „INCOGUM” WE WROCŁAWIU2002-05-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNA VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 5692002-05-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2002-05-29 do dziś
2. Adresulica PIWNA nr domu 13 kod pocztowy 50-353 poczta WROCŁAW 2002-05-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu117 GRUDNIA 1984 R.2002-05-29 do dziś
226 LISTOPADA 2002 R. SKREŚLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ § 1 DO § 92 I NADANO NOWĄ TREŚĆ ZAWARTĄ W § 100 DO § 1182003-02-12 do dziś
317 CZERWCA 2003 R. ZMIENIONO: §5, §7, §9, §10, §16, §22, §24, §29, OD §34 -§41, §42, §43, §47, §49, §53, §54, §55, DODANO §55A, ZMIENIONO §56, §57, §58, §59, §60, §61, §62, §63, §64, §65, §70, §71, §72, §73 I OD §76 DO §84.2003-08-06 do dziś
405 WRZEŚNIA 2006 R. ZMIANA § 7, 9, 10, 12, 15, 17, 19, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 49, 55, 55A, 57, 58, 59, 60, 61, 72, 76, 80, 82, 87, 94, 95, 98, 108, 112 STATUTU2006-11-22 do dziś
529 LISTOPADA 2007 R. ZMIANA § 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18A, 20, 21, 22, 24, 27, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 47, 49, 53, 54, 55, 55A, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 86A, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 98, 99, 100, 103, 104, 109, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118.2008-02-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-05-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-05-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA ŁĄCZNA: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA2002-05-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKOLASIŃSKA2012-09-20 do dziś
2. ImionaEDYTA ANNA2012-09-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-09-20 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2012-09-20 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-09-20 do dziś
21. NazwiskoKIELAR2010-01-27 do dziś
2. ImionaADAM2010-01-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-01-27 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2010-01-27 do dziś
PREZES ZARZĄDU2012-06-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-01-27 do dziś
31. NazwiskoLENCZKIEWICZ2005-07-13 do dziś
2. ImionaBEATA2005-07-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-07-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA2005-07-13 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-07-13 do dziś
41. NazwiskoKUJAWA2003-08-06 do dziś
2. ImionaMARIA MIROSŁAWA2003-08-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-08-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-08-06 do dziś
55. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-05-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJOŃCZYK2012-09-20 do dziś
2. ImionaJERZY STANISŁAW2012-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOŁTYS2012-09-20 do dziś
2. ImionaRYSZARD2012-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-20 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAREK2009-08-04 do dziś
2. ImionaJANINA MARIA2009-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-08-04 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaAUDYKOWICZ2012-09-20 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2012-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-20 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2002-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 data złożenia 27.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001-31.12.20012002-07-02 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 27.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-02 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R. data złożenia 01.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-09-27 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 01.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-07-13 do dziś
5data złożenia 29.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-03 do dziś
6data złożenia 06.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-11 do dziś
7data złożenia 01.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-07-31 do dziś
8data złożenia 29.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.2008 R.2009-08-04 do dziś
9data złożenia 18.11.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-12-23 do dziś
10data złożenia 28.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-29 do dziś
11data złożenia 01.08.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-20 do dziś
12data złożenia 05.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-07 do dziś
13data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
14data złożenia 07.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-07 do dziś
15data złożenia 22.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-03 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-11 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-07-31 do dziś
401.01.2008 -31.12.2008 R.2009-08-04 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-12-23 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-29 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-20 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-07 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-07 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-02 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-09-27 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-07-13 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-03 do dziś
501.01.2006 -31.12.20062007-07-11 do dziś
601.01.2007-31.12.20072008-07-31 do dziś
701.01.2008 -31.12.2008 R.2009-08-04 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-12-23 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-29 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-07 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-07 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów