FIRMA HANDLOWA „CORSA” -SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-31 godz. 09:44:15
Numer KRS: 0000112108
Numer REGON: 770962783
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-05-16
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2023-07-10
Sygnatura akt[RDF/529273/23/130]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-05-16 do dziś
2. Numer REGON\NIP7709627832002-05-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „CORSA” -SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-05-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SŁUPSKU VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 1537/982002-05-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-05-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. SŁUPSK gmina M. SŁUPSK miejscowość SŁUPSK2002-05-16 do dziś
2. Adresulica MONIUSZKI nr domu 7 nr lokalu 65 kod pocztowy 76-200 poczta SŁUPSK 2004-04-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.07.1998 R. NOTARIUSZ WALDEMAR CHWIAŁKOWSKI KANC. NOTAR. W KOŁOBRZEGU, PL. RATUSZOWY 2/2 REPERTORIUM „A” NUMER 681/1998 ZM. 25.01.2002 NOTARIUSZ PIOTR GRZESZAK -KANC. NOTAR. W SŁUPSKU UL. SIENKIEWICZA 5A/5A, REPERTORIUM „A” NUMER 402/2002 ZM. PAR. 4, PAR. 5, PAR. 6, PAR. 7, PAR. 8 + PAR. 8A2002-05-16 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.03.2010 KANCELARIA NOTARIALNA W SŁUPSKU NOTARIUSZ PIOTR GRZESZAK, ZMIANA PAR. 4 UMOWY SPÓŁKI -REPERTORIUM „A” 1902/20102010-05-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-05-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-05-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSYROTYNETS2002-05-16 do dziś
2. ImionaPAVLO2002-05-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.320, 80 ZŁ2006-02-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-05-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAKUS2002-05-16 do dziś
2. ImionaALINA2002-05-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28.302,00 ZŁ2006-02-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-05-16 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSYROTYNETS2002-05-16 do dziś
2. ImionaTETYANA2002-05-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-04-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.547, 20 ZŁ2006-02-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-05-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000, 20 ZŁ2006-02-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-05-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ W SĄDZIE I POZA SĄDEM. SPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.2002-05-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAKUŚ2015-05-14 do dziś
2. ImionaGIENNADIJ2015-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIROTINIEC2015-05-14 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2015-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2002-05-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-05-16 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAKUŚ2015-05-14 do dziś
2. ImionaALINA2002-05-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2002-05-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-05-16 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAKUS2002-05-16 do dziś
2. ImionaHENNADIY2002-05-16 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-05-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-05-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 12 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2002-05-16 do dziś
252 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-05-16 do dziś
352 62 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH TOWARÓW NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2002-05-16 do dziś
452 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2002-05-16 do dziś
552 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2002-05-16 do dziś
652 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY2002-05-16 do dziś
752 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH2002-05-16 do dziś
852 45 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2002-05-16 do dziś
952 46 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA2002-05-16 do dziś
1052 48 C SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARÓW, ZEGARKÓW ORAZ BIŻUTERII2002-05-16 do dziś
1152 48 D SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH2002-05-16 do dziś
1252 48 E SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK2002-05-16 do dziś
1347 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-05-25 do dziś
1447 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-05-25 do dziś
1547 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-05-25 do dziś
1647 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-05-25 do dziś
1747 82 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2010-05-25 do dziś
1847 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2010-05-25 do dziś
1947 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-05-25 do dziś
2056 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2010-05-25 do dziś
2156 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2010-05-25 do dziś
2247 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-05-25 do dziś
2347 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-05-25 do dziś
2447 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-05-25 do dziś
2547 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-05-25 do dziś
2647 77 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-05-25 do dziś
2747 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-05-25 do dziś
2847 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-05-25 do dziś
2947 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-11-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-04-23 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 26.03.2002 6. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 7. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-05-16 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 21.03.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-04-16 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 25.02.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 - 31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-04-19 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 31.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-04-07 do dziś
5data złożenia 31.03.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-04-20 do dziś
6data złożenia 29.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-06 do dziś
7data złożenia 18.04.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-05-05 do dziś
8data złożenia 02.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-03 do dziś
9data złożenia 06.04.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-05-25 do dziś
10data złożenia 31.03.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-04-27 do dziś
11data złożenia 20.03.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-03-30 do dziś
12data złożenia 20.03.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-08 do dziś
13data złożenia 31.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-30 do dziś
14data złożenia 31.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-14 do dziś
15data złożenia 31.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-19 do dziś
16data złożenia 30.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-12 do dziś
17data złożenia 02.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-02 do dziś
18data złożenia 04.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-04 do dziś
19data złożenia 08.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-08 do dziś
20data złożenia 14.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-14 do dziś
21data złożenia 10.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-04-20 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-06 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-05-05 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-03 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-05-25 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-04-27 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-03-30 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-05-08 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-30 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-14 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-19 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-12 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-04-20 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-06 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-05-05 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-03 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-05-25 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-04-27 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-03-30 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-05-08 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-30 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-14 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-19 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-12 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów