SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA „NADZIEJA” W ZAMBROWIE

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000112100
Numer REGON: 004251207
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-05-13
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2022-06-20
Sygnatura akt[RDF/390750/22/547]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-05-13 do dziś
2. Numer REGON\NIP0042512072002-05-13 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „NADZIEJA” W ZAMBROWIE2002-05-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W ŁOMŻY V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 2892002-05-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat ZAMBROWSKI gmina ZAMBRÓW miejscowość ZAMBRÓW2002-05-13 do dziś
2. Adresmiejscowość ZAMBRÓW ulica RAGINISA nr domu 13 kod pocztowy 18-300 poczta ZAMBRÓW kraj POLSKA 2007-08-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu108.06.1990 R. 09.11.2001 R. ZMIENIONO PARAGRAFY: 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 33, 36, 37, 45, 49, 51, 54, 57, 74, 76, 82, 83, 84, 87, 90, 92, 94, 96, 100, 101, 102, 103, 108, 111, 119 DODANO PAR. 9; UST. 2 LIT. C; PAR. 10 UST. 5 LIT. F; PAR. 13 UST. 3; PAR 16 UST. 4; PAR. 18 UST. 5, 6; PAR. 29 UST. 3, 4, 5; PAR. 37 PKT 2, 3; PAR. 49; PAR. 53-68; PAR. 69 UST. 2, 3, 4; PAR. 70 UST. 2, 3; PAR. 71-74; PAR. 78-89; PAR. 91; PAR. 93; PAR. 94; PAR. 104; PAR. 105 USUNIĘTO: PAR. 11; PAR. 12; PAR. 17; PAR. 17; PAR. 55; PAR. 56; PAR. 58; PAR. 59; PAR. 72; PAR. 75; PAR. 83; PAR. 85; PAR. 98; PAR. 104 DZIAŁ IX, X, XI, XII, XVII2002-05-13 do dziś
206.06.2003 R. UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI ZMIENIONO: PAR. 4 UST. 2 PKT 2; PAR. 9 UST. 4; PAR. 12 PKT 4 PAR. 13 UST. 1 I 2; PAR. 20 UST. 2, 3 I 5; PAR. 54 UST. 2 LIT. B, C; PAR. 55; PAR. 56 UST. 1, 3 I 4 LIT. B; PAR. 58 UST. 1, 2, 3; PAR. 60 UST. 3; PAR. 64 UST. 1, 2, 3; PAR. 74; PAR. 75 UST. 4; PAR. 76 UST. 1; PAR. 77 UST. 2; PAR. 79 UST. 1; PAR. 81 UST. 3 I 4; PAR. 87 UST. 1, 2; PAR. 88 UST. 1; PAR. 100; PAR. 101 UST. 1 LIT. „A”; PAR. 105; PAR. 120 UST. 1 LIT. „A”; PAR. 129 UST. 3; DODANO: PAR. 4 UST. 2 PKT 1 ZE ZNACZKIEM 1; PAR. 20 UST. 3 ZE ZNACZKIEM 1, 5 ZE ZNACZKIEM 1, 5 ZE ZNACZKIEM 2; PAR. 54 UST. 2 LIT. D, E; PAR. 54 ZE ZNACZKIEM 1; PAR. 59 UST. 2; PAR. 72 ZE ZNACZKIEM 1; PAR. 72ZE ZNACZKIEM 2; PAR. 72 ZE ZNACZKIEM 3; PAR. 72 ZE ZNACZKIEM 4; PAR. 72 ZE ZNACZKIEM 5; PAR. 72 ZE ZNACZKIEM 6; PAR. 72ZE ZNACZKIEM 7; PAR. 72 ZE ZNACZKIEM 8; PAR. 72 ZE ZNACZKIEM 9; PAR. 72 ZE ZNACZKIEM 10; PAR. 75 UST. 5-8; PAR. 76 UST. 4; PAR. 77 UST. 2 ZE ZNACZKIEM 1; PAR. 77 ZE ZNACZKIEM 1; PAR. 77 ZE ZNACZKIEM 2; PAR. 78 ZE ZNACZKIEM 1; PAR. 78 ZE ZNACZKIEM 2; PAR. 90 UST. 2 ZE ZNACZKIEM 1, 2 ZE ZNACZKIEM 2; PAR. 94 ZE ZNACZKIEM 1; PAR. 99 ZE ZNACZKIEM 1; USUNIĘTO: PAR. 86; DZIAŁ XII; PAR. 121; DZIAŁ XIV; PAR. 129 UST. 2.2003-09-04 do dziś
318.06.2004 R. ZMIENIONO § 76 UST. 3, § 94 UST. 3, § 99 (Z INDEKSEM 1), USUNIĘTO § 75 UST. 4, § 76 UST. 1, UST. 2, § 94 UST. 22004-08-24 do dziś
424.06.2005 R. ZMIENIONO § 35 UST. 1 PKT 10, PKT 11, PKT 12, PKT 14, PKT 15, USUNIĘTO § 35 UST. 1 PKT 13, § 49 UST. 1 LIT. „F”, § 50 UST. 1 PKT 2, DODANO § 35 UST 1 PKT 17 (ZE ZNACZKIEM 1), PKT 17 (ZE ZNACZKIEM 2), PKT 17 (ZE ZNACZKIEM 3), PKT 17 (ZE ZNACZKIEM 4)2005-07-18 do dziś
509.06.2006 R. UCHWAŁĄ NR 01/2006 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓLDZIELNI ZMIENIONO: § 11 PKT 5, 6; § 16, § 16 PKT 6; § 18 UST. 2, 3, § 18 UST. 4 OZNACZONO JAKO 18 (2); § 27 UST. 1, 2, 5; § 54 UST. 2 LIT „C”; § 54 (1) UST. 2; § 64 UST. 1, 2, 3; § 72 (7), § 72 (10); § 73; § 74, § 74 PKT 1, 2, 3, 4; § 77 (1) UST. 1, UST. 3; § 78 (1) UST. 1; § 90 UST. 1, UST. 2 (1), UST. 2 (2); § 92 UST. 5; § 93 UST. 1; § 94 UST. 1, UST. 3, UST. 4; § 99 (1); DODANO: § 8 (1); § 11 PKT 12 (1), 12 (2), 12 (3); § 11 (1); § 12 (1); § 13 (1); § 18 UST. 4, 5; § 18 (1); § 27 UST. 2 (1); § 42 (1); § 47 PKT 8; § 54 UST. 3, 4, § 54 (1) UST 2 (1); § 74 PKT 5, 6; § 94 (2); § 99 (1) UST. 2, 3; § 129 (1); § 129 (2); SKREŚLONO: § 12 PKT 4; § 76 UST. 3; § 77 (2) UST. 62006-09-07 do dziś
616.11.2007 R. ZMIENIONO § 11 UST. 6, UST. 7, UST. 12 (ZE ZNACZKIEM 1), § 12 (ZE ZNACZKIEM 3), § 12 UST. 1, UST. 2, UST. 3, § 13 UST. 1, UST. 2, § 13 (ZE ZNACZKIEM 1) UST. 1, § 23 UST. 15, § 24 UST. 5, UST. 6, § 25 UST. 1, UST. 2, UST. 3, § 31 UST. 1, § 32, § 35 UST. 1 PKT 2 LIT. A PKT 7, § 43 UST. 1 LIT. E, § 48, § 54 UST. 2, UST. 4, § 70 UST. 1, UST. 2, UST. 4, UST. 5, § 71, § 74 PKT 1, § 77 (ZE ZNACZKIEM 2) UST. 3, UST. 4, § 78 (ZE ZNACZKIEM 1) § 79 UST. 4, § 87, § 90 UST. 2 (ZE ZNACZKIEM 1), § 99 (ZE ZNACZKIEM 1) UST. 1 DODANO § 11 (ZE ZNACZKIEM 2), § 12 UST. 12, UST. 13, UST. 14, § 24 UST. 7, UST. 8, § 31 UST. 4, UST. 5, UST. 6, § 51 (ZE ZNACZKIEM 1), § 51 (ZE ZNACZKIEM 2), § 54 UST. 2 (ZE ZNACZKIEM 1), § 56 UST. 5, § 67 UST. 1 (ZE ZNACZKIEM 1), § 67 UST. 1 (ZE ZNACZKIEM 2), § 67 UST. 1 (ZE ZNACZKIEM 3), § 67 UST. 1 (ZE ZNACZKIEM 4), § 67 (ZE ZNACZKIEM 1), § 70 UST. 1 (ZE ZNACZKIEM 1), § 74 PKT 1 (ZE ZNACZKIEM 1), § 77 (ZE ZNACZKIEM 3), § 79 UST. 5, § 94 UST. 5, SKREŚLONO § 4 UST. 1 (ZE ZNACZKIEM 1), § 20 UST. 2, UST. 3, UST. 3 (ZE ZNACZKIEM 1), UST. 5 (ZE ZNACZKIEM 1), UST. 5 (ZE ZNACZKIEM 2), § 54 (ZE ZNACZKIEM 1)), § 55, § 58, § 59, § 72 (ZE ZNACZKIEM 1), § 72 (ZE ZNACZKIEM 2), § 72 (ZE ZNACZKIEM 3), § 72 (ZE ZNACZKIEM 4), § 72 (ZE ZNACZKIEM 5), § 72 (ZE ZNACZKIEM 6), § 72 (ZE ZNACZKIEM 7), § 72 (ZE ZNACZKIEM 8), § 72 (ZE ZNACZKIEM 9), § 74 PKT 2, PKT 3, § 75 UST. 2, § 76, § 78 (ZE ZNACZKIEM 2), § 85, § 99 (ZE ZNACZKIEM 1) UST. 1 LIT. A, B, C.2007-12-14 do dziś
727.06.2008 R. ZMIENIONO § 23 UST. 5, § 43 UST. 1 LIT. H, DODANO § 4 UST. 5, § 35 UST. 1 PKT 24, PKT 25, § 43 UST. 1 LIT. K, L, Ł, M, SKREŚLONO § 35 UST. 1 PKT 62008-08-12 do dziś
801.06.2012 R. W § 9 UST. 1 (ZE ZNACZKIEM 1) DODANO LIT. J, W § 22 DODANO UST. 3 (ZE ZNACZKIEM 1), DODANO § 118 (ZE ZNACZKIEM 1), ZMIENIONO § 25 UST. 1, § 25 UST. 22012-06-28 do dziś
907.06.2013 R. DODANO § 2 (ZE ZNACZKIEM 1), W § 9 UST. 1 (ZE ZNACZKIEM 1) DODANO LIT. K, LIT. L, W § 10 UST. 5 DODANO LIT. E, F, W § 22 DODANO UST. 2 (ZE ZNACZKIEM 1), UST. 2 (ZE ZNACZKIEM 2), UST. 2 (ZE ZNACZKIEM 3), ZMIENIONO § 9 UST. 1 (ZE ZNACZKIEM 1) LIT. B, LIT. C, § 10 UST. 5 LIT. A, § 22 UST. 4, § 93 UST. 12013-06-28 do dziś
1006.06.2014 R. W § 4 UST. 2 DODANO PKT. 4 (ZE ZNACZKIEM 1)2014-06-30 do dziś
1125.05.2018 R. ZMIENIONO § 2, § 3, § 4 UST. 2 PKT 4 (Z INDEKSEM 1), § 4 UST. 5, § 4 UST. 3 LIT. A, § 5 PKT 1, § 11 UST. 6, § 11 UST. 7, § 11 UST. 8, § 11 UST. 8 OZNACZONO JAKO UST. 9, § 11 UST. 9 OZNACZONO JAKO UST. 10, § 11 UST. 10 OZNACZONO JAKO UST. 11, § 11 UST. 11 OZNACZONO JAKO UST. 12, § 11 UST. 12 OZNACZONO JAKO UST. 13, § 11 UST. 12 (Z INDEKSEM 2) OZNACZONO JAKO UST. 14, § 11 UST. 12 (Z INDEKSEM 3) OZNACZONO JAKO UST. 15, § 11 UST. 13 OZNACZONO JAKO UST. 16, ZMIENIONO § 11 (Z INDEKSEM 2) UST. 1, § 11 (Z INDEKSEM 2) UST. 2, § 12 PKT 3, § 12 PKT 5, § 12 PKT 6 § 12 PKT 9, § 14, TYTUŁ DZIAŁU IV, § 22 UST. 2, § 23 PKT 1, § 23 PKT 2, § 23 PKT 11, § 24 UST. 4, § 26 UST. 1, § 26 UST. 4, § 35 UST. 1 PKT 1, § 35 UST. 1 PKT 3, § 35 UST. 1 PKT 19, § 43 UST. 1 LIT. A, § 43 UST. 1 LIT. B, § 48, § 49 UST. 1 LIT. F, § 51 (Z INDEKSEM 1) PKT 1, § 51 PKT 2, § 51 (Z INDEKSEM 2), § 54 UST. 2 (Z INDEKSEM 1), § 54 UST. 4, § 56 UST. 1, § 56 UST. 3, § 56 UST. 4, § 56 UST. 4 LIT. A, § 56 UST. 4 LIT. C, § 57, § 60 UST. 1, § 60 UST. 3, § 64 UST. 1, § 64 UST. 2, § 64 UST. 3, § 67 UST. 1 (Z INDEKSEM 1) LIT. A, § 67 UST. 1 (Z INDEKSEM 1) LIT. B, § 67 UST. 1 (Z INDEKSEM 3), § 67 UST. 1 (Z INDEKSEM 4), § 67 (Z INDEKSEM 1) UST. 1, § 67 (Z INDEKSEM 1) UST. 2, § 67 (Z INDEKSEM 1) UST. 4, § 67 (Z INDEKSEM 1) UST. 5, § 68 UST. 1, § 68 UST. 2, § 69 UST. 4, § 70 UST. 1, § 70 UST. 2, § 70 UST. 4, § 70 UST. 5, § 72 (Z INDEKSEM 10), § 73, § 74 PKT 4, § 74 PKT 5, § 74 PKT 6, § 77 UST. 1, § 77 UST. 2, § 77 UST. 2 (Z INDEKSEM 1), § 77 UST. 4, § 77 UST. 5, § 77 (Z INDEKSEM 1) UST. 1, § 79 UST. 1, § 79 UST. 3, § 79 UST. 4 LIT. A, § 79 UST. 4 LIT. C, § 79 UST. 4 LIT. E, § 80 UST. 1, § 80 UST. 2, § 81 UST. 1, § 81 UST. 2, § 81 UST. 3, § 81 UST. 8, § 82 UST. 1, § 82 UST. 3, § 83 UST. 1, § 83 UST. 2, § 84 UST. 1, § 88 UST. 1, § 90 UST. 1, § 90 UST. 2, § 90 UST. 2 (Z INDEKSEM 1), § 90 UST. 3 OZNACZONO JAKO § 90 (Z INDEKSEM 1), § 90 UST. 4 OZNACZONO JAKO § 90 (Z INDEKSEM 2), § 90 (Z INDEKSEM 2),2019-02-12 do dziś
1211.09.2020 R. W § 101 DODANO UST. 32020-11-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-05-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-05-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA DO TEGO PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)2002-05-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGRABOWSKA2015-12-04 do dziś
2. ImionaWIOLETTA2015-12-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-12-04 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-12-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-12-04 do dziś
21. NazwiskoSOBUTA2002-05-13 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2002-05-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-05-13 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-05-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-05-13 do dziś
31. NazwiskoMIODUSZEWSKI2002-05-13 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ2002-05-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-05-13 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2002-05-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-05-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJSZ2020-11-18 do dziś
2. ImionaZOFIA MARIA2020-11-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYSZOMIERSKI2019-07-05 do dziś
2. ImionaMAREK HERONIM2019-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-05 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYTELEWSKA2019-07-05 do dziś
2. ImionaIZABELA2019-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-05 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAJEWSKI2019-07-05 do dziś
2. ImionaMARCIN PIOTR2019-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-05 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAJEWSKI2019-07-05 do dziś
2. ImionaDAMIAN2019-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-05 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAGIŃSKA2019-02-12 do dziś
2. ImionaBARBARA2019-02-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-12 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSUCHOWSKI2017-08-03 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2017-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-03 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMKIELSKI2016-10-07 do dziś
2. ImionaJERZY2016-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-07 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-12-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-12-03 do dziś
268 2 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-12-03 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2019-12-03 do dziś
493 19 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2019-12-03 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-12-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 14.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-06-20 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 20.08.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-09-04 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 19.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-08-24 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 07.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-07-18 do dziś
5data złożenia 17.08.2006 okres 2005 ROK2006-09-07 do dziś
6data złożenia 27.06.2007 okres 2006 ROK2007-08-06 do dziś
7data złożenia 10.07.2008 okres 2007 ROK2008-08-12 do dziś
8data złożenia 01.07.2009 okres 2008 ROK2009-07-09 do dziś
9data złożenia 23.07.2010 okres 2009 ROK2010-07-30 do dziś
10data złożenia 20.06.2011 okres 2010 ROK2011-06-29 do dziś
11data złożenia 12.06.2012 okres 2011 ROK2012-06-28 do dziś
12data złożenia 14.06.2013 okres 2012 ROK2013-06-28 do dziś
13data złożenia 18.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
14data złożenia 23.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
15data złożenia 16.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-07 do dziś
16data złożenia 31.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
17data złożenia 04.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-04 do dziś
18data złożenia 05.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
19data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
20data złożenia 15.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-15 do dziś
21data złożenia 09.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-09 do dziś
22data złożenia 20.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-09-07 do dziś
22006 ROK2007-08-06 do dziś
32007 ROK2008-08-12 do dziś
42008 ROK2009-07-09 do dziś
52009 ROK2010-07-30 do dziś
62010 ROK2011-06-29 do dziś
72011 ROK2012-06-28 do dziś
82012 ROK2013-06-28 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-07 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-04 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-15 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-20 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-06-20 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-09-04 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-08-24 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-07-18 do dziś
52005 ROK2006-09-07 do dziś
62006 ROK2007-08-06 do dziś
72007 ROK2008-08-12 do dziś
82008 ROK2009-07-09 do dziś
92009 ROK2010-07-30 do dziś
102010 ROK2011-06-29 do dziś
112011 ROK2012-06-28 do dziś
122012 ROK2013-06-28 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-07 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-04 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-15 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-09 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-20 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów