„GRYFARM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000112079
Numer REGON: 005474599
Numer NIP: 8510306222
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-05-16
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2022-06-07
Sygnatura akt[RDF/386796/22/443]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-05-16 do dziś
2. Numer REGON\NIP0054745992002-05-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„GRYFARM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-05-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SZCZECINIE XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY SEKCJA REJESTROWA nr w rejestrze 15252002-05-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-05-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat POLICKI gmina POLICE miejscowość POLICE2002-05-16 do dziś
2. Adresmiejscowość POLICE ulica UL. GRUNWALDZKA nr domu 15 kod pocztowy 72-010 poczta POLICE kraj POLSKA 2019-02-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAWARTA PRZEZ NOT. D. KUNIEWICZ W PBN W GRYFINIE W DNIU 21.12.1990 R. -REP. A NR 2496/1990 -AKT NOTARIALNY Z DNIA 14.03.2002 R. SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZ JOLANTĄ ZARECKĄ W KN W SZCZECINIE PRZY UL. MONTE CASSINO 8/1 -REP. A NR 1135/2002 -PARAGRAFY 1; 2; 3; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 242002-05-16 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 29 KWIETNIA 2016 R., REP. A NR 3992/2016, NOTARIUSZ JACEK KRZYSZTOF DALESZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE - ZMIENIONO §6.2016-06-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-05-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-05-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFEHERPATAKY2009-10-29 do dziś
2. ImionaDAGMARA ANETA2008-08-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-08-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały29 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14 500,00 ZŁ2008-08-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-08-14 do dziś
2
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 12 (DWANAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000 ZŁ (SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2002-07-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego51000,00 ZŁ2006-02-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-05-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA).2002-05-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFEHERPATAKY2012-07-10 do dziś
2. ImionaDAGMARA ANETA2002-05-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-16 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-05-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-05-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 1 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW2010-09-09 do dziś
246 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-09-09 do dziś
346 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2010-09-09 do dziś
446 46 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2010-09-09 do dziś
547 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-09-09 do dziś
647 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-09-09 do dziś
747 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-09-09 do dziś
882 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2010-09-09 do dziś
921 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2015-10-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy120 4 PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH, WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2015-10-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 R. data złożenia 24.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 R.2003-11-28 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 30.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-07 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 12.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-29 do dziś
4data złożenia 11.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-21 do dziś
5data złożenia 26.06.2007 okres 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-07-11 do dziś
6data złożenia 25.06.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-06-27 do dziś
7data złożenia 09.07.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-10-29 do dziś
8data złożenia 05.07.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-09-09 do dziś
9data złożenia 05.05.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-05-26 do dziś
10data złożenia 06.06.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-10 do dziś
11data złożenia 05.07.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-08-01 do dziś
12data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-21 do dziś
13data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-22 do dziś
14data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
15data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
16data złożenia 28.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-28 do dziś
17data złożenia 17.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-17 do dziś
18data złożenia 22.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-22 do dziś
19data złożenia 26.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-26 do dziś
20data złożenia 07.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-21 do dziś
21 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-07-11 do dziś
31 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-06-27 do dziś
41 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-10-29 do dziś
51 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-09-09 do dziś
61 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-05-26 do dziś
71 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-10 do dziś
81 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-08-01 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-21 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-22 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-28 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-17 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-22 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-26 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-07 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-07-21 do dziś
31 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-07-11 do dziś
41 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-06-27 do dziś
51 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-10-29 do dziś
61 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-09-09 do dziś
71 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-05-26 do dziś
81 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-10 do dziś
91 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-08-01 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-21 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-22 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-28 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-17 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-22 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-26 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów