INSTYTUT RYNKU ELEKTRONICZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000111807
Numer REGON: 010225843
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-05-11
Ostatni wpis Nr wpisu41Data dokonania wpisu2023-03-16
Sygnatura akt[RDF/472728/23/191]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-05-11 do dziś
2. Numer REGON\NIP0102258432002-05-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT RYNKU ELEKTRONICZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-05-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 364932002-05-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-CENTRUM miejscowość WARSZAWA2002-05-11 do dziś
2. Adresulica STĘPIŃSKA nr domu 22/30 nr lokalu 104 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 00-739 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2002-05-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1-16.04.1993 R. NOTARIUSZ ROBERT DOR, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. NOWY ŚWIAT 53, REP. A NR 1052/93 -25.04.2002 R. NOTARIUSZ -PIOTR MACIEJKO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. CHOCIMSKA 28, REP. A NR 1291/2002, ZMIANA §§ 3, 5, 6, 12, 24, 19, 18, 21 SKREŚLA SIĘ W § 11 PKT 2, §§ 13, 14, 15, 16, 17, W § 18 PKT 2 I 3 JEDNOLITY TEKST UMOWY SPÓŁKI2002-05-11 do dziś
29.12.2003 R., REPERTORIUM A NR 3148/2003, NOTARIUSZ PIOTR MACIEJKO, KANCELARIA NOTARIALNA PIOTR MACIEJKO -NOTARIUSZ UL. CHOCIMSKA 28,00-791 WARSZAWA, ZMIANA § 5 PUNKT 12003-12-19 do dziś
33.XI.2005. REPERTORIUM A NR 2114/2005 KANCELARIA NOTARIALNA PIOTR MACIEJKO -NOTARIUSZ 02-512 WARSZAWA, UL. PUŁAWSKA 14 ZMIANA § 5 UMOWY SPÓŁKI2005-11-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-05-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-05-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaUKLAŃSKI2002-05-11 do dziś
2. ImionaROBERT ANDRZEJ2002-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały39 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48 750,- ZŁOTYCH2022-03-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-03-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-11-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-05-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB PROKURENT2002-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaUKLAŃSKA2019-04-17 do dziś
2. ImionaBARBARA JOANNA2019-04-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2019-04-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-04-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaUKLAŃSKI2002-05-11 do dziś
2. ImionaROBERT ANDRZEJ2002-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-05-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-04-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2019-04-17 do dziś
263 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-04-17 do dziś
371 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2019-04-17 do dziś
472 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2019-04-17 do dziś
573 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2019-04-17 do dziś
674 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-04-17 do dziś
782 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2019-04-17 do dziś
882 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-04-17 do dziś
985 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-04-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 03.04.2002 6. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 7. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-05-11 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 10.04.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-04-16 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 06.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-04-16 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 05.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-04-13 do dziś
5data złożenia 27.04.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-05-12 do dziś
6data złożenia 11.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-06-14 do dziś
7data złożenia 25.03.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-03-28 do dziś
8data złożenia 15.04.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-04-22 do dziś
9data złożenia 15.04.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-04-21 do dziś
10data złożenia 08.04.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-04-20 do dziś
11data złożenia 02.04.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-04-20 do dziś
12data złożenia 26.03.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-03-29 do dziś
13data złożenia 25.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-07 do dziś
14data złożenia 31.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-28 do dziś
15data złożenia 30.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-18 do dziś
16data złożenia 07.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-13 do dziś
17data złożenia 19.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-19 do dziś
18data złożenia 21.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-21 do dziś
19data złożenia 19.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-19 do dziś
20data złożenia 19.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-19 do dziś
21data złożenia 30.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-30 do dziś
22data złożenia 16.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-05-12 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-14 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-03-28 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-04-21 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-04-20 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-04-20 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-03-29 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-07 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-28 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-18 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-13 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-19 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-21 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-19 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-19 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-30 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005-31.12.20052006-05-12 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-14 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-03-28 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-04-21 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-04-20 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-04-20 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-03-29 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-07 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-28 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-18 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-13 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-19 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-21 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-19 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-19 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-30 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów