SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA DUCHNICE

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000111573
Numer REGON: 001089249
Numer NIP: 5341013532
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-05-10
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2022-06-23
Sygnatura akt[RDF/393020/22/362]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-05-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001089249 NIP 53410135322009-11-20 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA DUCHNICE2002-05-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze ARS 17212002-05-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina OŻARÓW MAZOWIECKI miejscowość DUCHNICE2004-12-07 do dziś
2. Adresulica TUWIMA nr domu 4 kod pocztowy 05-850 poczta OŻARÓW MAZOWIECKI 2004-12-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu127 CZERWCA 1995 R.2002-05-10 do dziś
2UCHWAŁĄ NR 1/04 WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 22.06.2004 R. ZMIENIONO: PAR. 1, PAR. 2, PAR. 3, PAR. 4, PAR. 5, PAR. 6, PAR. 7, PAR. 9, PAR. 10, PAR. 11, PAR. 12, PAR. 13, PAR. 14, PAR. 15, PAR. 16, PAR. 17, PAR. 18, PAR. 19, PAR. 20, PAR. 21, PAR. 22, PAR. 23, PAR. 24, PAR. 25, PAR. 26, PAR. 27, PAR. 28, PAR. 29, PAR. 30, PAR. 31, PAR. 32, PAR. 33, PAR. 34, PAR. 35, PAR. 36, PAR. 37, PAR. 38, PAR. 39, PAR. 40, PAR. 41, PAR. 43, PAR. 44, PAR. 45, PAR. 48, PAR. 49, PAR. 50, PAR. 51, PAR. 52, PAR. 53, PAR. 54, PAR. 55, PAR. 56, PAR. 57, PAR. 58, PAR. 59, PAR. 60, PAR. 61, PAR. 62, PAR. 63, PAR. 64, PAR. 65, PAR. 66, PAR. 67, PAR. 68, PAR. 69, PAR. 70, PAR. 71, PAR. 72, PAR. 73, PAR. 74, PAR. 75, PAR. 76, PAR. 83, PAR. 84, PAR. 85, PAR. 86, PAR. 87, PAR. 88, PAR. 89, PAR. 90, PAR. 91, PAR. 92, PAR. 93, PAR. 97, PAR. 98, PAR. 99, PAR. 100, PAR. 101 SKREŚLONO: PAR. 8, PAR. 94 DODANO: PAR. 102, PAR. 103, PAR. 104, PAR. 105, PAR. 106, PAR. 107 DOTYCHCZASOWE PAR. 3, PAR. 6 UST. 2 OTRZYMUJĄ ODPOWIEDNIO NUMERACJĘ PAR. 2 UST. 5, PAR. 8 UST. 1 DOTYCHCZASOWE PAR. 96, PAR. 97, PAR. 95 OTRZYMUJĄ ODPOWIEDNIO NUMERACJĘ PAR. 94, PAR. 95, PAR. 962004-12-07 do dziś
329 LISTOPADA 2007 R. ZMIANY W PAR. 1, 3, 8, 10, 11, 14, 19, 20, 21, 25, 33, 45, 53, 54, 58, 65, 71, 74, 75, 78, 81, 83 I 92. SKREŚLONO: PAR. 26, PAR. 572008-01-25 do dziś
425.06.2015R. UCHWAŁA NR 6/2015 WZC - NOWY TEKST STATUTU.2016-01-28 do dziś
521.06.2018 R. NOWY TEKST STATUTU2018-08-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-05-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2002-05-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2002-05-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoCZAJKOWSKI2008-10-01 do dziś
2. ImionaHENRYK2008-10-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-10-01 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-06-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-10-01 do dziś
21. NazwiskoLASKA2006-10-23 do dziś
2. ImionaBARBARA HALINA2006-10-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-10-23 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-10-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-10-23 do dziś
31. NazwiskoDOMINIAK2006-09-07 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2006-09-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-09-07 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymODDELEGOWANY Z RADY NADZORCZEJ DO ZARZĄDU DO 20.06.2010 R.2008-10-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-05-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZEWSKA2021-03-04 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAWA2021-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLASKA2021-03-04 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW2021-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-04 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSYREK2021-03-04 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2021-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-04 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaANTCZAK2021-03-04 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2021-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-04 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTROWSKA2016-07-28 do dziś
2. ImionaBEATA ANNA2016-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-28 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 12 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH LOKATORSKICH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH2004-12-07 do dziś
270 12 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH WŁASNOŚCIOWYCH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, A TAKŻE DO MIEJSC POSTOJOWYCH W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH2004-12-07 do dziś
370 12 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, A TAKŻE UŁAMKOWEGO UDZIAŁU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH2004-12-07 do dziś
470 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI JEJ MIENIE LUB STANOWIĄCYMI NABYTE NA PODSTAWIE USTAWY MIENIE JEJ CZŁONKÓW2004-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 data złożenia 04.09.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001-31.12.20012002-09-12 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 24.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-09-30 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 data złożenia 22.11.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-12-07 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 28.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-10-14 do dziś
5data złożenia 10.08.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-09-07 do dziś
6data złożenia 16.10.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-11-12 do dziś
7data złożenia 25.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-10-01 do dziś
8data złożenia 27.08.2008 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-11-20 do dziś
9data złożenia 10.06.2011 okres 01.01.2009 R.-31.12.2009 R.2011-06-28 do dziś
10data złożenia 14.12.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-12-29 do dziś
11data złożenia 18.12.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-12-27 do dziś
12data złożenia 18.10.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-11-15 do dziś
13data złożenia 25.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-29 do dziś
14data złożenia 30.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-28 do dziś
15data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
16data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
17data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
18data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
19data złożenia 20.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-20 do dziś
20data złożenia 15.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
21data złożenia 23.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-09-07 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-11-12 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-10-01 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-11-20 do dziś
501.01.2009 R.-31.12.2009 R.2011-06-28 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-12-29 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-12-27 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-11-15 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-29 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-28 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-20 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005-31.12.20052006-09-07 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-11-12 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-10-01 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-11-20 do dziś
501.01.2009 R.-31.12.2009 R.2011-06-28 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-12-29 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-12-27 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-11-15 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-29 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-28 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-20 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów