STACJA NARCIARSKA MAŁE CICHE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000111118
Numer REGON: 492694659
Numer NIP: 7361546066
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-05-09
Ostatni wpis Nr wpisu50Data dokonania wpisu2023-08-14
Sygnatura akt[RDF/557464/23/287]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-05-09 do dziś
2. Numer REGON\NIP4926946592002-05-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSTACJA NARCIARSKA MAŁE CICHE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY V WYDZIAŁ GOSPODARCZY W NOWYM SĄCZU nr w rejestrze 13232002-05-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-05-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat TATRZAŃSKI gmina PORONIN miejscowość MAŁE CICHE2004-06-25 do dziś
2. Adresmiejscowość MAŁE CICHE ulica MAŁE CICHE nr domu 73c kod pocztowy 34-531 poczta MURZASICHLE kraj POLSKA 2010-04-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.11.2000 R. NOTARIUSZ URSZULA OZGA KANCELARIA NOTARIALNA W ZAKOPANEM REPERTORIUM A NR 3844/20002002-05-09 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 05.12.2003 R. SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W ZAKOPANEM PRZEZ NOTARIUSZA URSZULĘ OZGA, REPERTORIUM „A” NR 5018/2003 ORAZ AKT NOTARIALNY Z DNIA 06.02.2004 R. SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W ZAKOPANEM PRZEZ NOTARIUSZA URSZULĘ OZGA, REPERTORIUM „A” NR 414/2004 -W UMOWIE SPÓŁKI ZMIENIA SIĘ § 6, § 7 UST. 1, § 33 ORAZ PRZYJMUJE SIĘ TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2004-03-26 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 13 MAJA 2004 ROKU SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W ZAKOPANEM PRZY AL. 3-GO MAJA 23 PRZED NOTARIUSZEM ROMANEM OZGA, REPERTORIUM A NR 2674/2004: W UMOWIE SPÓŁKI ZMIENIA SIĘ PARAGRAFY 3 UST. 1, 5 UST. 1, 6, 31 UST. 2 ORAZ PRZYJMUJE SIĘ TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2004-06-25 do dziś
428.12.2006 R-ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W § 27 UST. 2, AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JOANNĘ PASIERB Z KANCELARII NOTARIALNEJ W ZAKOPANEM, REP. A NR 7729/062007-01-29 do dziś
501.02.2010 R. NOTARIUSZ JOANNA PASIERB; KANCELARIA NOTARIALNA W ZAKOPANEM; REP. A NR 667/2010; ZMIANA § 5 UST. 1, § 14, § 16 UMOWY SPÓŁKI2010-04-12 do dziś
623.11.2012 R., REPERTORIUM A NR 6090/2012, NOTARIUSZ JOANNA PASIERB, KANCELARIA NOTARIALNA W ZAKOPANEM, UL. KRUPÓWKI 48, ZMIANA § 2 UST. 1, § 2 UST. 2, § 7 UST. 1, § 11, § 18 UMOWY SPÓŁKI DODANIE W § 7 UST. 3, W § 8 UST. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, W § 29 UST. 3, W § 30 UST. 2 I NADANIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI § 30 OZNACZENIA UST. 1 I ZMIANA JEGO TREŚCI DODANIE § 26[1] W UMOWIE SPÓŁKI SKREŚLENIE UST. 1 W § 20 I NADANIE DOTYCHCZASOWEMU UST. 2 W § 20 OZNACZENIA UST. 12012-12-20 do dziś
723.09.2013 R., KANCELARIA NOTARIALNA W ZAKOPANEM, NOTARIUSZ JOANNA PASIERB, REP. ANR 3954/2013, ZMIANA §182013-10-23 do dziś
816.11.2018R. - ZMIANA UMOWY W PAR. 12 PKT 18, PAR. 21 UST. 1 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JOANNĘ PASIERB, Z KAN. NOT. W ZAKOPANEM REP. A NR 3641/2018.2018-12-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-05-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-05-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGALICA2004-06-25 do dziś
2. ImionaJÓZEF2004-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-06-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 204 UDZIAŁY O WARTOŚCI 500, - ZŁOTYCH (SŁOWNIE ZŁOTYCH: PIĘĆSET) KAŻDY; ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW WYNOSI 102.000, - ZŁOTYCH (SŁOWNIE ZŁOTYCH: STO DWA TYSIĄCE).2004-06-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-06-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLIKOWSKI2004-06-25 do dziś
2. ImionaWOJCIECH FRANCISZEK2004-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-06-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ2014-05-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-06-25 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLIMEK2004-11-10 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2004-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-11-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 40 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 20.000 ZŁ2004-11-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-11-10 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGALICA2013-11-21 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2013-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-11-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały44 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22 000 ZŁ2013-11-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-11-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 PLN2004-06-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-05-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES SAMODZIELNIE, ORAZ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.2002-05-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIELAWA2015-08-24 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JACEK2015-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-08-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-08-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-04-12 do dziś
256 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2010-04-12 do dziś
379 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-04-12 do dziś
482 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2010-04-12 do dziś
585 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2010-04-12 do dziś
693 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2010-04-12 do dziś
793 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2010-04-12 do dziś
893 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2010-04-12 do dziś
993 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2010-04-12 do dziś
1049 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2015-08-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. DO 31.12.2001 R. data złożenia 03.08.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. DO 31.12.2001 R.2002-08-08 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 31.03.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-05-16 do dziś
3okres za jaki złożono dokument ZA 2003 ROK data złożenia 23.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2003 ROK2004-03-26 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 08.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-22 do dziś
5data złożenia 11.05.2006 okres OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-05-22 do dziś
6data złożenia 22.05.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-05-30 do dziś
7data złożenia 28.11.2008 okres 01.01.2007 R DO 31.05.2008 R2009-01-07 do dziś
8data złożenia 10.11.2009 okres 01.06.2008 -31.05.20092009-11-26 do dziś
9data złożenia 12.10.2010 okres 01.06.2009-31.05.20102010-10-14 do dziś
10data złożenia 30.08.2011 okres 01.06.2010 R. -31.05.2011 R.2011-09-05 do dziś
11data złożenia 07.12.2012 okres 01.06.2011-31.05.20122012-12-20 do dziś
12data złożenia 13.11.2013 okres 01.06.2012 - 31.05.20132013-11-21 do dziś
13data złożenia 29.09.2014 okres OD 01.06.2013 DO 31.05.20142014-10-30 do dziś
14data złożenia 09.10.2015 okres OD 01.06.2014 DO 31.05.20152015-10-15 do dziś
15data złożenia 30.11.2016 okres OD 01.06.2015 DO 31.05.20162017-01-27 do dziś
16data złożenia 31.10.2017 okres OD 01.06.2016 DO 31.05.20172017-11-08 do dziś
17data złożenia 22.11.2018 okres OD 01.06.2017 DO 31.05.20182018-11-22 do dziś
18data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.06.2018 DO 31.05.20192019-07-15 do dziś
19data złożenia 25.08.2020 okres OD 01.06.2019 DO 31.05.20202020-08-25 do dziś
20data złożenia 30.11.2021 okres OD 01.06.2020 DO 31.05.20212021-11-30 do dziś
21data złożenia 08.07.2022 okres OD 01.06.2021 DO 31.05.20222022-07-08 do dziś
22data złożenia 14.08.2023 okres OD 01.06.2022 DO 31.05.20232023-08-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-05-22 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-05-30 do dziś
301.01.2007 R DO 31.05.2008 R2009-01-07 do dziś
401.06.2008 -31.05.20092009-11-26 do dziś
501.06.2009-31.05.20102010-10-14 do dziś
601.06.2010 R. -31.05.2011 R.2011-09-05 do dziś
701.06.2011-31.05.20122012-12-20 do dziś
801.06.2012 - 31.05.20132013-11-21 do dziś
9OD 01.06.2013 DO 31.05.20142014-10-30 do dziś
10OD 01.06.2014 DO 31.05.20152015-10-15 do dziś
11OD 01.06.2015 DO 31.05.20162017-01-27 do dziś
12OD 01.06.2016 DO 31.05.20172017-11-08 do dziś
13OD 01.06.2017 DO 31.05.20182018-11-22 do dziś
14OD 01.06.2018 DO 31.05.20192019-07-15 do dziś
15OD 01.06.2019 DO 31.05.20202020-08-25 do dziś
16OD 01.06.2020 DO 31.05.20212021-11-30 do dziś
17OD 01.06.2021 DO 31.05.20222022-07-08 do dziś
18OD 01.06.2022 DO 31.05.20232023-08-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. DO 31.12.2001 R.2002-08-08 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2003 ROK2004-03-26 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-22 do dziś
4OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-05-22 do dziś
501.01.2006-31.12.20062007-05-30 do dziś
601.01.2007 R DO 31.05.2008 R2009-01-07 do dziś
701.06.2008 -31.05.20092009-11-26 do dziś
801.06.2009-31.05.20102010-10-14 do dziś
901.06.2010 R. -31.05.2011 R.2011-09-05 do dziś
1001.06.2011-31.05.20122012-12-20 do dziś
1101.06.2012 - 31.05.20132013-11-21 do dziś
12OD 01.06.2013 DO 31.05.20142014-10-30 do dziś
13OD 01.06.2014 DO 31.05.20152015-10-15 do dziś
14OD 01.06.2015 DO 31.05.20162017-01-27 do dziś
15OD 01.06.2016 DO 31.05.20172017-11-08 do dziś
16OD 01.06.2017 DO 31.05.20182018-11-22 do dziś
17OD 01.06.2018 DO 31.05.20192019-07-15 do dziś
18OD 01.06.2019 DO 31.05.20202020-08-25 do dziś
19OD 01.06.2020 DO 31.05.20212021-11-30 do dziś
20OD 01.06.2021 DO 31.05.20222022-07-08 do dziś
21OD 01.06.2022 DO 31.05.20232023-08-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów