„BIOTIN” SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-01-21 godz. 11:54:12
Numer KRS: 0000110955
Numer REGON: 276504399
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-05-09
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2020-08-07
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/237/20/974]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2002-05-09 do dziś
2. Numer REGON\NIP2765043992002-05-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZO-REJESTROWY nr w rejestrze 23132002-05-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-05-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2013-11-27 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica PIŁSUDSKIEGO nr domu 74 nr lokalu 309A kod pocztowy 50-020 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2013-11-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1-STATUT Z DNIA 22 LUTEGO 1999 R. NOTARIUSZ JOLANTA KRÓLAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W CZĘSTOCHOWIE AL. JANA PAWŁA II 76/75 REPERTORIUM „A” NR 442/99 -DNIA 17 MAJA 2001 R. ZMIANA STATUTU PAR. PAR. 8, 9, 10, 11, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 28, WYKREŚLONO PAR. PAR. 4, 12, 13, 14, 17, 19, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 352002-05-09 do dziś
2DNIA 27.05.2002 R. REPERTORIUM „A” NR 1864/2002, NOTARIUSZ IWONA MATERNIAK-ANDRECKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W CZĘSTOCHOWIE UL. KILIŃSKIEGO 16 -ZMIANA PAR. 12002-10-07 do dziś
312.06.2003 R. PRZEZ NOTARIUSZA IWONĘ MATERNIAK-ANDRECKĄ, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL. KILIŃSKIEGO 16, REP. A 2256/2003, ZMIANA DOTYCZY PAR. 5 PKT 12003-11-21 do dziś
429.06.2005 R., ASESOR NOTARIALNY ARKADIUSZ SZKURŁAT ZASTĘPCA NOTARIUSZA IWONY MATERNIAK-ANDRECKIEJ PROWADZĄCEJ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W CZĘSTOCHOWIE UL. KILIŃSKIEGO 16, REP. A NR 4303/2005, ZMIANA PAR. 4.2005-09-20 do dziś
512.04.2006 R. REP. A 1659/2006 NOTARIUSZ IWONA MATERNIAK-ANDRECKA KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, UL. KILIŃSKIEGO 16 -ZMIANA PAR. 5 PKT 1.2006-06-21 do dziś
626.06.2006 R., REP. A NR 3823/2006, NOTARIUSZ IWONA MATERNIAK-ANDRECKA KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE UL. KILIŃSKIEGO 16, ZMIANA: PAR. 5, PAR. 9 UST. 22006-07-17 do dziś
728.06.2011 R. REP. A NR 9001/2011 NOTARIUSZ ŁUKASZ ROZTOCZYŃSKI KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY UL. MARIACKIEJ 37/2 -ZMIENIONO PAR. 4.2011-09-29 do dziś
804.04.2013 R., REPERTORIUM A NR 1443/2013, NOTARIUSZ EWA ROKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE UL. DĄBROWSKIEGO 24/1 - ZMIANA § 16 UST. 22013-07-30 do dziś
923.09. 2013 R., REP. A NR 2929/2013, NOTARIUSZ SYLWIA SEIDEL-NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA S. SEIDEL-NOWAK, I. PNIOK S.C. W KATOWICACH UL. M. SKŁODOWSKIEJ CURIE 22 - ZMIENIONO § 22013-11-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-05-09 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2002-05-09 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2002-05-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego500000,00 ZŁ2006-06-21 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji2502006-06-21 do dziś
4. Wartość nominalna akcji2000,00 PLN2003-11-21 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego0,00 PLN2002-05-09 do dziś
500000,00 ZŁ2007-09-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Informacje o emisjach akcji
11. Nazwa serii akcjiB2003-11-21 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii752003-11-21 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane75 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH W ZAKRESIE DYWIDENDY BEZ PRAWA GŁOSU (AKCJE NIEME)2003-11-21 do dziś
21. Nazwa serii akcjiC2006-06-21 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1252006-06-21 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane125 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH W ZAKRESIE DYWIDENDY BEZ PRAWA GŁOSU (AKCJE NIEME)2006-06-21 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-05-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE2013-07-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBALUK2013-07-30 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2013-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2013-07-30 do dziś
PREZES ZARZĄDU2013-11-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-11-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMĘDZELA2013-07-30 do dziś
2. ImionaROBERT2013-07-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-07-30 do dziś
21. NazwiskoGUT2002-11-07 do dziś
2. ImionaMARCIN2002-11-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-11-07 do dziś
31. NazwiskoLITWIŃCZYK2002-11-07 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2002-11-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-11-07 do dziś
41. NazwiskoBUGAJ2013-07-30 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2013-07-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-07-30 do dziś
51. NazwiskoPOTOCKI2012-10-16 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2012-10-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-10-16 do dziś
61. NazwiskoKAWALEC2012-11-28 do dziś
2. ImionaJONASZ2012-11-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-11-28 do dziś
71. NazwiskoŻARKOWSKI2012-11-28 do dziś
2. ImionaROMAN PRZEMYSŁAW2012-11-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-11-28 do dziś
81. NazwiskoBOMBA2012-11-28 do dziś
2. ImionaKRYSTIAN MARIUSZ2012-11-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-11-28 do dziś
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2011-09-29 do dziś
246 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2011-09-29 do dziś
346 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2011-09-29 do dziś
447 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2011-09-29 do dziś
547 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-09-29 do dziś
647 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-09-29 do dziś
747 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-09-29 do dziś
847 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-09-29 do dziś
947 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-09-29 do dziś
1047 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-09-29 do dziś
1147 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2011-09-29 do dziś
1247 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-09-29 do dziś
1347 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-09-29 do dziś
1447 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-09-29 do dziś
1547 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-09-29 do dziś
1647 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-09-29 do dziś
1747 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-09-29 do dziś
1847 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-09-29 do dziś
1947 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARM DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-09-29 do dziś
2047 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-09-29 do dziś
2149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2011-09-29 do dziś
2249 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2011-09-29 do dziś
2352 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2011-09-29 do dziś
2455 10 Z HOTELE I INNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2011-09-29 do dziś
2555 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2011-09-29 do dziś
2655 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE2011-09-29 do dziś
2756 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2011-09-29 do dziś
2856 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2011-09-29 do dziś
2956 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2011-09-29 do dziś
3056 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2011-09-29 do dziś
3164 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2011-09-29 do dziś
3264 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2011-09-29 do dziś
3364 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH2011-09-29 do dziś
3464 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2011-09-29 do dziś
3568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-09-29 do dziś
3668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-09-29 do dziś
3768 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2011-09-29 do dziś
3869 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2011-09-29 do dziś
3974 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2011-09-29 do dziś
4077 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2011-09-29 do dziś
4177 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2011-09-29 do dziś
4277 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2011-09-29 do dziś
4377 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2011-09-29 do dziś
4477 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-09-29 do dziś
4580 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRANIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ2011-09-29 do dziś
4681 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2011-09-29 do dziś
4781 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2011-09-29 do dziś
4881 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2011-09-29 do dziś
4991 01 B DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓW2011-09-29 do dziś
5096 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2011-09-29 do dziś
5117 21 Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY2011-09-29 do dziś
5217 22 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH2011-09-29 do dziś
5317 23 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2011-09-29 do dziś
5417 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY2011-09-29 do dziś
5518 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2011-09-29 do dziś
5638 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH2011-09-29 do dziś
5738 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2011-09-29 do dziś
5841 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-09-29 do dziś
5941 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-09-29 do dziś
6042 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2011-09-29 do dziś
6142 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2011-09-29 do dziś
6242 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2011-09-29 do dziś
6342 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2011-09-29 do dziś
6442 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2011-09-29 do dziś
6542 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2011-09-29 do dziś
6642 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-09-29 do dziś
6743 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2011-09-29 do dziś
6843 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNOKANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2011-09-29 do dziś
6943 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2011-09-29 do dziś
7043 31 Z TYNKOWANIE2011-09-29 do dziś
7143 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2011-09-29 do dziś
7243 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2011-09-29 do dziś
7343 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2011-09-29 do dziś
7443 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2011-09-29 do dziś
7543 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2011-09-29 do dziś
7643 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-09-29 do dziś
7745 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2011-09-29 do dziś
7845 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-09-29 do dziś
7945 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-09-29 do dziś
8045 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-09-29 do dziś
8145 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2011-09-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 1 STYCZNIA 2000 R. DO 31 GRUDNIA 2000 R. data złożenia 23.05.2001 2. okres za jaki złożono opinię OD 1 STYCZNIA 2000 R. DO 31 GRUDNIA 2000 R.2002-05-09 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01 STYCZNIA 2001 R. DO 31 GRUDNIA 2001 R. data złożenia 04.06.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01 STYCZNIA 2001 R. DO 31 GRUDNIA 2001 R.2002-10-07 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R. data złożenia 18.06.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.2003-07-03 do dziś
4okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R. data złożenia 07.06.2004 2. okres za jaki złożono opinię OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-06-29 do dziś
5okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 06.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-09-20 do dziś
6data złożenia 03.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-17 do dziś
7data złożenia okres 01.01.2006 -31.12.20062007-09-25 do dziś
8data złożenia 19.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-24 do dziś
9data złożenia 03.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-24 do dziś
10data złożenia 01.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-24 do dziś
11data złożenia 07.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-29 do dziś
12data złożenia 14.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-09 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.20052006-07-17 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-09-25 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-24 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-24 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-24 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-09-29 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01 STYCZNIA 2001 R. DO 31 GRUDNIA 2001 R.2002-10-07 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.2003-07-03 do dziś
3okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-06-29 do dziś
401.01.2005 -31.12.20052006-07-17 do dziś
501.01.2006 -31.12.20062007-09-25 do dziś
601.01.2007 -31.12.20072008-06-24 do dziś
701.01.2008 -31.12.20082009-07-24 do dziś
801.01.2009 -31.12.20092010-09-24 do dziś
901.01.2010 -31.12.20102011-09-29 do dziś
1001.01.2011 -31.12.20112012-07-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01 STYCZNIA 2001 R. DO 31 GRUDNIA 2001 R.2002-10-07 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.2003-07-03 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-06-29 do dziś
401.01.2005 -31.12.20052006-07-17 do dziś
501.01.2006 -31.12.20062007-09-25 do dziś
601.01.2007 -31.12.20072008-06-24 do dziś
701.01.2008 -31.12.20082009-07-24 do dziś
801.01.2009 -31.12.20092010-09-24 do dziś
901.01.2010 -31.12.20102011-09-29 do dziś
1001.01.2011 -31.12.20112012-07-09 do dziś
6. #NA#1okres za jaki złożono dokument OD 1 STYCZNIA 2000 R. DO 31 GRUDNIA 2000 R.2002-05-09 do dziś
7. #NA#1okres za jaki złożono sprawozdanie OD 1 STYCZNIA 2000 R. DO 31 GRUDNIA 2000 R.2002-05-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów