TAMITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000110923
Numer REGON: 015155283
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-05-07
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2003-02-19
Sygnatura akt[WA.XX NS-REJ.KRS/2085/3/724]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-05-07 do dziś
2. Numer REGON\NIP0151552832003-02-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAMITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-05-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-TARGÓWEK miejscowość WARSZAWA2002-05-07 do dziś
2. Adresulica PORANNEJ BRYZY nr domu 29 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 03-284 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2002-05-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.03.2002 NOTARIUSZ KRYSTYNA KĘDRA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A-1360/20022002-05-07 do dziś
2AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 07.02.2003 R. PRZEZ ROBERTA BŁASZCZAKA NOTARIUSZA W WARSZAWIE W KANCELARII PRZY ULICY DŁUGIEJ 31, REP. A 2575/2003. UCHYLONO DOTYCHCZASOWE I PRZYJĘTO NOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI.2003-02-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-05-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-05-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRYSIAK2003-02-19 do dziś
2. ImionaZUZANNA2003-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000 ZŁ2003-02-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-02-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRYSIAK2002-05-07 do dziś
2. ImionaTOMASZ2002-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.500 ZŁ2003-02-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-05-07 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRYSIAK2002-05-07 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2002-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.500 ZŁ2003-02-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-05-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-05-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-05-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2003-02-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRYSIAK2002-05-07 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2002-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-05-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-05-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRYSIAK2002-05-07 do dziś
2. ImionaTOMASZ2002-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-07 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-05-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoBRYSIAK2003-02-19 do dziś
2. ImionaZUZANNA2003-02-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-02-19 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2003-02-19 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 32 Z REPRODUKCJA NAGRAŃ WIDEO2003-02-19 do dziś
230 02 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI2003-02-19 do dziś
331 20 A PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2003-02-19 do dziś
431 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ2003-02-19 do dziś
531 62 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-02-19 do dziś
632 30 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI PROFESJONALNEGO SPRZĘTU RADIOWOTELEWIZYJNEGO ORAZ SPRZĘTU DO OPEROWANIA DŹWIĘKIEM I OBRAZEM2003-02-19 do dziś
740 10 A WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2003-02-19 do dziś
840 10 C DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2003-02-19 do dziś
945 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2003-02-19 do dziś
1045 12 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2003-02-19 do dziś
1145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2003-02-19 do dziś
1245 21 C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH -PRZESYŁOWYCH2003-02-19 do dziś
1345 21 D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH -LOKALNYCH2003-02-19 do dziś
1445 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2003-02-19 do dziś
1545 23 A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH2003-02-19 do dziś
1645 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ2003-02-19 do dziś
1745 25 B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM2003-02-19 do dziś
1845 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2003-02-19 do dziś
1945 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2003-02-19 do dziś
2045 31 B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH2003-02-19 do dziś
2145 31 C INSTALOWANIE DŹWIGÓW OSOBOWYCH I TOWAROWYCH I RUCHOMYCH SCHODÓW2003-02-19 do dziś
2245 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2003-02-19 do dziś
2345 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2003-02-19 do dziś
2445 41 Z TYNKOWANIE2003-02-19 do dziś
2545 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2003-02-19 do dziś
2645 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2003-02-19 do dziś
2745 43 B SZTUKATORSTWO2003-02-19 do dziś
2845 44 A MALOWANIE2003-02-19 do dziś
2945 44 B SZKLENIE2003-02-19 do dziś
3045 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2003-02-19 do dziś
3151 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI2003-02-19 do dziś
3252 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2003-02-19 do dziś
3355 11 Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI2003-02-19 do dziś
3455 30 A RESTAURACJE2003-02-19 do dziś
3555 30 B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2003-02-19 do dziś
3655 40 Z BARY2003-02-19 do dziś
3755 52 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2003-02-19 do dziś
3860 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2003-02-19 do dziś
3963 30 C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH2003-02-19 do dziś
4070 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-02-19 do dziś
4170 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-02-19 do dziś
4270 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-02-19 do dziś
4370 31 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI2003-02-19 do dziś
4470 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2003-02-19 do dziś
4570 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2003-02-19 do dziś
4672 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2003-02-19 do dziś
4772 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2003-02-19 do dziś
4872 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2003-02-19 do dziś
4972 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2003-02-19 do dziś
5072 50 Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH2003-02-19 do dziś
5172 60 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ2003-02-19 do dziś
5274 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2003-02-19 do dziś
5374 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2003-02-19 do dziś
5474 40 Z REKLAMA2003-02-19 do dziś
5574 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2003-02-19 do dziś
5680 42 Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2003-02-19 do dziś
5792 11 Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO2003-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów