LIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000110790
Numer REGON: 016078656
Numer NIP: 5213047979
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-05-08
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2023-10-19
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/18447/23/81]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-05-08 do dziś
2. Numer REGON\NIP0160786562002-05-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-10-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W LEGNICY WYDZIAŁ V GOSPODARCZY, SEKCJA REJESTROWA nr w rejestrze 20252002-05-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-05-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. LEGNICA gmina M. LEGNICA miejscowość LEGNICA2002-05-08 do dziś
2. Adresulica SZCZYTNICKA nr domu 27 miejscowość LEGNICA kod pocztowy 59-220 poczta LEGNICA kraj POLSKA 2002-05-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.08.1999 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ PRZED NOTARIUSZEM PIOTREM SOROKĄ W WARSZAWIE PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 51 REP. A -7322/992002-05-08 do dziś
24.12.2002R., REP. A NR 2198/2002, NOTARIUSZ HENRYK WOJCIECHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. MARSZAŁKOWSKIEJ 24/26 -ZMIANA: ART. 72002-12-13 do dziś
3DNIA 03.06.2008 R. UCHWAŁĄ ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ZAPROTOKOŁOWANĄ W AKCIE NOTARIALNYM REPERTORIUM A NUMER 5604/2008 R. SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA PIOTRA SKOWORODKO W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY ULICY NOWOGRODZKIEJ 51, ZMIENIONO: ART. 2, ART. 6, ART. 11, ART. 14 UST. 6 PKT 17, ART. 14 UST. 6 PKT 21, ART. 14 UST. 7, ART. 20, DODANO: UST. 4 W ART. 16 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2008-07-23 do dziś
431.07.2017 R REP. A NR 7176/2017, NOTARIUSZ IGOR SOROKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. WSPÓLNA 29. ZMIENIONO: ARTYKUŁ 2 ORAZ ARTYKUŁ 6 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2017-10-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-05-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-05-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
2. Imiona„LESAFFRE NORMANDIE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRAWA FRANCUSKIEGO2002-05-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 25.940 UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 2.594.000,00 ZŁ (DWA MILIONY PIĘĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE ZŁOTYCH)2002-05-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2002-05-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego6049000,00 PLN2002-12-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-05-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ WOBEC WŁADZ I OSÓB TRZECICH.2002-05-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCACHOT2019-07-23 do dziś
2. ImionaFRANCOIS ANDRE2019-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-07-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRIVIERE2019-07-23 do dziś
2. ImionaISABELLE HENRIETTE2019-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-07-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-23 do dziś
34. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-05-08 do dziś
44. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-05-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoAUGER2023-10-19 do dziś
2. ImionaFRANCK LEON ROBERT2023-10-19 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2023-10-19 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 2 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2008-07-23 do dziś
210 3 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2008-07-23 do dziś
310 5 WYTWARZANIE WYROBÓW MLECZARSKICH2008-07-23 do dziś
410 6 WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBI I WYROBÓW SKROBIOWYCH2008-07-23 do dziś
510 7 PRODUKCJA WYROBÓW PIEKARSKICH I MĄCZNYCH2008-07-23 do dziś
610 9 PRODUKCJA GOTOWYCH PASZY I KARMY DLA ZWIERZĄT2008-07-23 do dziś
721 1 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2008-07-23 do dziś
882 92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2008-07-23 do dziś
910 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-10-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2017-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 30.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-10-29 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ROK 2003 data złożenia 17.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20032004-07-09 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 05.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-08-10 do dziś
4data złożenia 19.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-08 do dziś
5data złożenia 05.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-09 do dziś
6data złożenia 11.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-23 do dziś
7data złożenia 14.07.2009 okres 01.01.2008 DO 31.12.20082009-08-12 do dziś
8data złożenia 09.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-24 do dziś
9data złożenia 13.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-31 do dziś
10data złożenia 10.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-23 do dziś
11data złożenia 03.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-05 do dziś
12data złożenia 18.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
13data złożenia 17.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-01 do dziś
14data złożenia 20.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-28 do dziś
15data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
16data złożenia 02.01.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-09 do dziś
17data złożenia 18.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-01 do dziś
18data złożenia 09.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-17 do dziś
19data złożenia 13.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-10 do dziś
20data złożenia 01.01.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-09 do dziś
21data złożenia 11.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2010 -31.12.20102011-08-31 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-07-23 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-08-05 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-01 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-28 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-09 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-01 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-17 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-10 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-09 do dziś
13OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-08 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-09 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-23 do dziś
401.01.2008 DO 31.12.20082009-08-12 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-06-24 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-31 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-23 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-05 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-01 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-28 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-09 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-01 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-17 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-10 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-09 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-08-10 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-08 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-09 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-23 do dziś
501.01.2008 DO 31.12.20082009-08-12 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-06-24 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-08-31 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-07-23 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-08-05 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-01 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-28 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-09 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-01 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-17 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-10 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-09 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów