SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KŁOS”

Stan na dzień 2024-04-18 godz. 10:43:53
Numer KRS: 0000110600
Numer REGON: 091420620
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-05-24
Ostatni wpis Nr wpisu42Data dokonania wpisu2023-06-28
Sygnatura akt[RDF/509758/23/946]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-05-24 do dziś
2. Numer REGON\NIP0914206202004-08-12 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KŁOS”2002-05-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY SEKCJA REJESTROWA nr w rejestrze ARS NR 8812002-05-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat CHOJNICKI gmina CHOJNICE miejscowość NIEŻYCHOWICE2002-05-24 do dziś
2. Adresmiejscowość NIEŻYCHOWICE nr domu 17A kod pocztowy 89-620 poczta CHOJNICE kraj POLSKA 2015-09-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu118 LIPCA 1996 R. ZMIANY 22.02.2002 PAR. 3, PAR. 4, PAR. 23, PAR. 52-552002-05-24 do dziś
210.06.2016 R., USUNIĘTO PARAGRAFY: 52,53,54 ORAZ ZMIENIONO PARAGRAFY: 2,8,14,15,18,28,29 ,30,31,32,33,34,35,37,39,40,41,42,43,47,502016-10-26 do dziś
324.06.2019, USUNIĘTO PAR.18, ZMIENIONO PAR.5,7,8,112019-10-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-05-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-05-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2002-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMICHALSKA2023-06-06 do dziś
2. ImionaŻANETA2023-06-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-06-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2023-06-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-06-06 do dziś
21. NazwiskoKIERSKI2013-07-17 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW2013-07-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-07-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2013-07-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-07-17 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIEDROWICZ2023-04-19 do dziś
2. ImionaBARBARA2023-04-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-04-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIŻEWSKI2016-10-26 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2016-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-26 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZARNOWSKA2023-04-19 do dziś
2. ImionaILONA2023-04-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-04-19 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORTAS DŁUGOSZ2023-04-19 do dziś
2. ImionaKAROLINA LIDIA2023-04-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-04-19 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOMA2023-04-19 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2023-04-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-04-19 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZĘSNY2023-04-19 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2023-04-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-04-19 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZURKIEWICZ2023-04-19 do dziś
2. ImionaWIOLETTA2023-04-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-04-19 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUDNIK2023-04-19 do dziś
2. ImionaMARCIN ADAM2023-04-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-04-19 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2019-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 07.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-08-12 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 15.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-09-29 do dziś
3data złożenia 06.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-09-21 do dziś
4data złożenia 04.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-09-21 do dziś
5data złożenia 08.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-09-03 do dziś
6data złożenia 24.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-23 do dziś
7data złożenia 25.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-10 do dziś
8data złożenia 28.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-11 do dziś
9data złożenia 15.06.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-28 do dziś
10data złożenia 19.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-17 do dziś
11data złożenia 24.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-01 do dziś
12data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
13data złożenia 22.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-26 do dziś
14data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
15data złożenia 27.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
16data złożenia 24.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-24 do dziś
17data złożenia 20.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-20 do dziś
18data złożenia 02.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
19data złożenia 21.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-21 do dziś
20data złożenia 28.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-21 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-09-21 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-09-21 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-09-03 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-23 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-10 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-11 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-28 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-17 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-01 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-26 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-27 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-24 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-20 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-21 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-09-21 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-09-21 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-09-03 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-23 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-10 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-11 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-28 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-17 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-01 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-26 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-24 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-20 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-21 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów