„A-K” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000110368
Numer REGON: 008413227
Numer NIP: 5840302496
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-29
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2023-06-29
Sygnatura akt[RDF/513138/23/544]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-04-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 008413227 NIP 58403024962015-06-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A-K” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-04-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU nr w rejestrze 35402002-04-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2002-04-29 do dziś
2. Adresulica GRUNWALDZKA nr domu 212 miejscowość GDAŃSK kod pocztowy 80-266 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2002-04-29 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@AUDYTORKOMP.PL2013-07-22 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.AUDYTORKOMP.PL2020-12-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.10.1989 R. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ MARIĘ DAMBEK W PAŃSTWOWYM BIURZE NOTARIALNYM W GDAŃSKU REPERTORIUM A/B NUMER 10922/89 6.03.2002 R. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ ELŻBIETĘ GÓRECKĄ -NOTARIUSZA W GDAŃSKU, REPERTORIUM A NR 783/2002 Z NOWYM BRZMIENIEM UMOWY SPÓŁKI.2002-04-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-04-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-04-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁODZIEJCZYK2020-12-28 do dziś
2. ImionaJACEK RYSZARD2020-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500,00 ZŁOTYCH2020-12-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-12-28 do dziś
2
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 4 -2000 PLN2002-04-29 do dziś
3
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 1 -500 PLN2002-04-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-04-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1) DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO I TRZYOSOBOWEGO -DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA UPOWAŻNIENI SĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2002-04-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁODZIEJCZYK2005-02-04 do dziś
2. ImionaJACEK RYSZARD2005-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-02-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2005-02-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoKOŁODZIEJCZYK2005-02-04 do dziś
2. ImionaRYSZARD2005-02-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-02-04 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2005-02-04 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2020-12-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-12-28 do dziś
262 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2020-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2001 data złożenia 02.02.2002 6. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 7. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-04-29 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ROK 2002 data złożenia 23.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20022004-01-23 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 29.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2005-02-04 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 2004 data złożenia 25.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 20042005-05-09 do dziś
5data złożenia 29.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-10-13 do dziś
6data złożenia 18.05.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-06-20 do dziś
7data złożenia 21.05.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-05-28 do dziś
8data złożenia 30.04.2009 okres 2008 ROK2009-05-05 do dziś
9data złożenia 29.06.2010 okres 2009 ROK2010-07-09 do dziś
10data złożenia 09.06.2011 okres 20102011-06-15 do dziś
11data złożenia 28.05.2012 okres 2011 ROK2012-05-31 do dziś
12data złożenia 05.04.2013 okres 2012 ROK2013-07-22 do dziś
13data złożenia 27.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-12 do dziś
14data złożenia 29.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-03 do dziś
15data złożenia 06.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-11 do dziś
16data złożenia 20.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
17data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
18data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
19data złożenia 26.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
20data złożenia 28.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
21data złożenia 24.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-24 do dziś
22data złożenia 29.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-10-13 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-06-20 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-05-28 do dziś
42008 ROK2009-05-05 do dziś
52009 ROK2010-07-09 do dziś
620102011-06-15 do dziś
72011 ROK2012-05-31 do dziś
82012 ROK2013-07-22 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-12 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-03 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-11 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-24 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2005-02-04 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-10-13 do dziś
301.01.2006-31.12.20062007-06-20 do dziś
401.01.2007-31.12.20072008-05-28 do dziś
52008 ROK2009-05-05 do dziś
62009 ROK2010-07-09 do dziś
720102011-06-15 do dziś
82011 ROK2012-05-31 do dziś
92012 ROK2013-07-22 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-12 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-03 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-11 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-24 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów