„EX-BIURO REKLAMY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000110273
Numer REGON: 932797511
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-05-08
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2020-04-08
Sygnatura akt[RDF/196540/20/336]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-05-08 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 932797511 NIP 89924461042007-08-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EX-BIURO REKLAMY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-05-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-05-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2002-05-08 do dziś
2. Adresulica PARTYNICKA nr domu 47 kod pocztowy 53-031 poczta WROCŁAW 2004-10-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.04.2002 R., NOTARIUSZ ADAMIŁA CZYNIEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. ŚWIEBODZKIEJ 4/2 REPERTORIUM A NR 2361/2002.2002-05-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-05-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-05-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAJOS2004-10-27 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2004-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-10-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 37 (TRZYDZIEŚCI SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18.500 ZŁ (OSIEMNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH2004-10-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-10-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŁĘBIOWSKI2002-05-08 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2002-05-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 58 (PIĘĆDZIESIĄT OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 29.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA DZIEWIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2004-10-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-05-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-05-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-05-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ DO PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2002-05-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŁĘBIOWSKI2002-05-08 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2002-05-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-05-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-05-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2020-02-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy118 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2020-02-12 do dziś
218 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2020-02-12 do dziś
374 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2020-02-12 do dziś
418 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI2020-02-12 do dziś
518 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2020-02-12 do dziś
659 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2020-02-12 do dziś
718 11 Z DRUKOWANIE GAZET2020-02-12 do dziś
859 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2020-02-12 do dziś
958 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2020-02-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.06.2002 -31.12.2002 R. data złożenia 14.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.06.2002 -31.12.2002 R.2003-07-23 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 17.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-11 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 14.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-22 do dziś
4data złożenia 14.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-09 do dziś
5data złożenia 13.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-21 do dziś
6data złożenia 14.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-21 do dziś
7data złożenia 14.07.2009 okres 01.01.2008 R. 31.12.2008 R.2009-08-12 do dziś
8data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-08-31 do dziś
9data złożenia 14.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-05 do dziś
10data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.2011 R.2012-09-06 do dziś
11data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-09 do dziś
12data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-29 do dziś
13data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-10 do dziś
14data złożenia 04.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
15data złożenia 22.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-17 do dziś
16data złożenia 12.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-12 do dziś
17data złożenia 08.04.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-04-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-09 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-21 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-21 do dziś
401.01.2008 R. 31.12.2008 R.2009-08-12 do dziś
501.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-08-31 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-05 do dziś
701.01.2011 - 31.12.2011 R.2012-09-06 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-29 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-10 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-17 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-04-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.06.2002 -31.12.2002 R.2003-07-23 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-11 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-22 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-09 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-21 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-21 do dziś
701.01.2008 R. 31.12.2008 R.2009-08-12 do dziś
801.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-08-31 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-05 do dziś
1001.01.2011 - 31.12.2011 R.2012-09-06 do dziś
1101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-09 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-29 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-10 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów