„FIRMA DROBIARSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000110036
Numer REGON: 891128796
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-26
Ostatni wpis Nr wpisu56Data dokonania wpisu2022-05-25
Sygnatura akt[RDF/383208/22/3]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-04-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 891128796 NIP 88423617772009-06-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„FIRMA DROBIARSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-04-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W WAŁBRZCHU VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY SEKCJA REJESTROWA nr w rejestrze 30232002-04-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ŚWIDNICKI gmina STRZEGOM miejscowość STRZEGOM2002-04-26 do dziś
2. Adresulica OLSZOWA nr domu 56 kod pocztowy 58-150 poczta STRZEGOM 2004-02-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118 PAŹDZIERNIKA 2000 R. KANCELARIA NOTARIALNA RADOSŁWA BARTELA W ŚWIDNICY UL. ŁUKOWA 1/1 REP. A NR 5608/20002002-04-26 do dziś
212.11.2004 R. REPERTORIUM A NUMER 7754/2004 NOTARIUSZ BOŻENA A. WAWRZYŃSKA KANCELARIA NOTARIALNA W WAŁBRZYCHU UL. H. SIENKIEWICZA 6/3A, DODANO: W § 20 UST. 32004-11-26 do dziś
317.09.2010 R., NOTARIUSZ BOŻENA AGATA WARZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WAŁBRZYCHU PRZY UL. SIENKIEWICZA 6/3A, REPERTORIUM A NR 6743/2010 ZMIENIONO § 7.2010-09-21 do dziś
411.07.2014 R., NOTARIUSZ WINICJUSZ MAREK WÓJCIKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIDNICY PRZY UL. RÓŻANEJ 1A/2, REP. A NR 6804/2014 - W § 12 UMOWY SPÓŁKI DODANO UST. 32014-08-21 do dziś
518.11.2015 R. REPERTORIUM A NUMER 8.133/2015, NOTARIUSZ BOŻENA A.ŁAGODA,KANCELARIA NOTARIALNA W WAŁBRZYCHU, UL.HENRYKA SIENKIEWICZA 6/3A; DODANO: § 15(1), § 15(2), § 15(3), § 15(4), § 15(5), § 15(6), § 15(7).2016-02-16 do dziś
628.02.2019 R., NOTARIUSZ BOŻENA A.ŁAGODA, KANCELARIA NOTARIALNA W WAŁBRZYCHU, UL.HENRYKA SIENKIEWICZA 6/3A, REPERTORIUM A NR 1367/2019 - ZMIENIONO: § 7 UMOWY SPÓŁKI.2019-03-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-04-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-04-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 210.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) NA ZASADZIE MAŁŻEŃSKIEJ WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ (USTAWOWEJ) Z DAMIANEM ZBIGNIEWEM MANIKOWSKIM2005-03-04 do dziś
2
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 210.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) NA ZASADZIE MAŁŻEŃSKIEJ WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ (USTAWOWEJ) Z MONIKĄ JANINĄ MANIKOWSKĄ2005-03-04 do dziś
501 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 701.400,00 ZŁ (SŁOWNIE: SIEDEMSET JEDEN TYSIĘCY CZTERYSTA ZŁOTYCH)2018-10-04 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBINKOWSKI2017-04-28 do dziś
2. ImionaNORBERT PIOTR2017-04-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-04-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 280.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)2021-02-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-04-28 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMANIKOWSKI2017-06-21 do dziś
2. ImionaDAMIAN ZBIGNIEW2017-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-06-21 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBINKOWSKA2021-02-02 do dziś
2. ImionaSYLWIA2021-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały301 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 421.400,00 ZŁ (CZTERYSTA DWADZIEŚCIA JEDEN TYSIĘCY CZTERYSTA ZŁOTYCH)2021-02-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-02-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1402800,00 PLN2002-04-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1800800,00 PLN2002-04-26 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2002-04-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2002-04-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBINKOWSKI2015-07-29 do dziś
2. ImionaNORBERT PIOTR2015-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2015-07-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-07-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMANIKOWSKI2015-07-29 do dziś
2. ImionaDAMIAN ZBIGNIEW2015-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-07-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-07-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2017-04-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGRENDA2017-04-19 do dziś
2. ImionaŁUKASZ FILIP2017-04-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-04-19 do dziś
21. NazwiskoKULIŃSKI2017-04-19 do dziś
2. ImionaBŁAŻEJ KAZIMIERZ2017-04-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-04-19 do dziś
31. NazwiskoCZAJKOWSKI2017-04-19 do dziś
2. ImionaWOJCIECH PIOTR2017-04-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-04-19 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 13 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO2010-09-21 do dziś
210 92 Z PRODUKCJA GOTOWEJ KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH2010-09-21 do dziś
347 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-09-21 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-09-21 do dziś
552 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2010-09-21 do dziś
610 12 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU2019-03-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ2019-03-11 do dziś
246 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2019-03-11 do dziś
352 22 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY2019-03-11 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-03-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 02.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-07-11 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 01.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-02 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 18.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-05-12 do dziś
4data złożenia 12.04.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-04-21 do dziś
5data złożenia 27.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-11 do dziś
6data złożenia 14.05.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-05-19 do dziś
7data złożenia 23.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-06-25 do dziś
8data złożenia 02.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-03 do dziś
9data złożenia 11.05.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-05-17 do dziś
10data złożenia 06.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-18 do dziś
11data złożenia 01.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-15 do dziś
12data złożenia 09.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
13data złożenia 08.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
14data złożenia 15.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
15data złożenia 07.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-22 do dziś
16data złożenia 12.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-12 do dziś
17data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
18data złożenia 05.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-05 do dziś
19data złożenia 28.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-28 do dziś
20data złożenia 25.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-25 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-11 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-05-19 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-06-25 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-08-03 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-05-17 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-07-18 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-07-15 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-22 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-12 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-05 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-28 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-04-21 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-11 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-05-19 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-25 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-03 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-05-17 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-18 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-15 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-22 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-05 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-28 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-04-21 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-11 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-05-19 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-25 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-03 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-05-17 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-18 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-15 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-22 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-05 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-28 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów