PHARMAGRAPHICS - CENTRAL EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000109839
Numer REGON: 351560833
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-26
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2019-07-12
Sygnatura akt[RDF/158684/19/860]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-04-26 do dziś
2. Numer REGON\NIP3515608332002-04-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPHARMAGRAPHICS -CENTRAL EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2006-11-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA -ŚRÓDMIEŚCIA nr w rejestrze 82752002-04-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2002-04-26 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica WIŚLISKO nr domu 1 kod pocztowy 31-538 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2006-11-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.12.1998 -NOT. BEATA OLSZA; KANC. NOT. W KRAKOWIE, RYNEK GŁÓWNY 44; REP. A 10152/98 -UMOWA 08.09.2000 -NOT. MAGDALENA HLANDA, KANC. NOT. W KRAKOWIE, UL. PIŁSUDSKIEGO 17, REP. A 4997/2000 ZMIANA ART. 12 UST. 9 I ART. 14 UST. 2 26.02.2002 -NOT. MACIEJ KUŁAKOWSKI, KANC. NOT. W KRAKOWIE, UL. ŚW. TERESY 12, REP. A 1639/2002 ZMIANA ART. 5 UST. 1 PKT 2, DODANO ART. 5 UST. 1 PKT 3 18.03.2002 -NOT. MACIEJ KUŁAKOWSKI, KANC. NOT. W KRAKOWIE, UL. ŚW. TERESY 12, REP. A 2174/2002, ZMIANA ART. 32002-04-26 do dziś
215.06.2004 R.KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, NOTARIUSZ KATARZYNA GRUSZCZYŃSKA, REPERTORIUM A NR 8433/2004 -ZMIANA ART. 4 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2004-10-28 do dziś
320.10.2005 R. NOTARIUSZ BEATA OLSZA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 8924/2005 ZMIANA: ART.1, ART.4, ART.5 UMOWY, 13.03.2006 R. NOTARIUSZ BEATA OLSZA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 2413/2006 ZMIANA ART.5 UMOWY,2006-03-30 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z 17.08.2006 R., REP. A NR 3759/2006, NOTARIUSZ IWONA WACH KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE -ZMIANA: ART. 12 UST. 1, ART. 12 UST. 52006-11-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-04-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-04-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOXES PRERSTIGE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0174579182006-11-15 do dziś
4. Numer KRS0000083574 2006-11-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2.585 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.585.000 ZŁ2006-11-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2006-11-15 do dziś
2
2. ImionaWESTLAKE VENTURES, INC.2002-04-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 561 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 561000 PLN2002-04-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego2585000,00 ZŁ2006-03-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1857800,00 PLN2002-04-26 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy121 12 Z PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY2002-04-26 do dziś
222 15 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2002-04-26 do dziś
322 21 Z DRUKOWANIE GAZET2002-04-26 do dziś
422 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-04-26 do dziś
522 23 Z INTROLIGATORSTWO2002-04-26 do dziś
622 24 Z SKŁADANIE TEKSTU I WYTWARZANIE PŁYT DRUKARSKICH2002-04-26 do dziś
722 25 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA2002-04-26 do dziś
851 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2002-04-26 do dziś
951 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2002-04-26 do dziś
1051 56 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2002-04-26 do dziś
1151 57 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2002-04-26 do dziś
1221 21 Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY2002-04-26 do dziś
1351 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2002-04-26 do dziś
1452 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2002-04-26 do dziś
1560 24 A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2002-04-26 do dziś
1660 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2002-04-26 do dziś
1760 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2002-04-26 do dziś
1863 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH2002-04-26 do dziś
1970 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-04-26 do dziś
2071 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2002-04-26 do dziś
2171 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU DROGOWEGO2002-04-26 do dziś
2271 33 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2002-04-26 do dziś
2321 22 Z PRODUKCJA PAPIEROWYCH ARTYKUŁÓW DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH2002-04-26 do dziś
2471 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2002-04-26 do dziś
2574 40 Z REKLAMA2002-04-26 do dziś
2674 82 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2002-04-26 do dziś
2774 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-04-26 do dziś
2821 23 Z PRODUKCJA PAPIEROWYCH ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2002-04-26 do dziś
2921 24 Z PRODUKCJA TAPET2002-04-26 do dziś
3021 25 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW Z PAPIERU I TEKTURY, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-04-26 do dziś
3122 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2002-04-26 do dziś
3222 12 Z WYDAWANIE GAZET2002-04-26 do dziś
3322 13 Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH2002-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 28.03.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-06-24 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 12.05.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-05-22 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 28.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-09 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 23.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-27 do dziś
5data złożenia 18.05.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-06-01 do dziś
6data złożenia 26.04.2013 okres 01.01.2006-25.07.20062013-05-08 do dziś
7data złożenia 26.04.2013 okres 26.07.2006-31.12.20062013-05-08 do dziś
8data złożenia 26.04.2013 okres 01.01.2007-31.12.20072013-05-08 do dziś
9data złożenia 26.04.2013 okres 01.01.2008-31.12.20082013-05-08 do dziś
10data złożenia 26.04.2013 okres 01.01.2009-31.12.20092013-05-08 do dziś
11data złożenia 26.04.2013 okres 01.01.2010-31.12.20102013-05-08 do dziś
12data złożenia 26.04.2013 okres 01.01.2011-31.12.20112013-05-08 do dziś
13data złożenia 26.04.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-05-08 do dziś
14data złożenia 12.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
15data złożenia 17.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-08 do dziś
16data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-31 do dziś
17data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
18data złożenia 26.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-26 do dziś
19data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-06-01 do dziś
201.01.2006-25.07.20062013-05-08 do dziś
326.07.2006-31.12.20062013-05-08 do dziś
401.01.2007-31.12.20072013-05-08 do dziś
501.01.2008-31.12.20082013-05-08 do dziś
601.01.2009-31.12.20092013-05-08 do dziś
701.01.2010-31.12.20102013-05-08 do dziś
801.01.2011-31.12.20112013-05-08 do dziś
901.01.2012-31.12.20122013-05-08 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-08 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-31 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-26 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-05-22 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-27 do dziś
301.01.2005-31.12.20052006-06-01 do dziś
426.07.2006-31.12.20062013-05-08 do dziś
501.01.2007-31.12.20072013-05-08 do dziś
601.01.2008-31.12.20082013-05-08 do dziś
701.01.2009-31.12.20092013-05-08 do dziś
801.01.2010-31.12.20102013-05-08 do dziś
901.01.2011-31.12.20112013-05-08 do dziś
1001.01.2012-31.12.20122013-05-08 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-08 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-31 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-26 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW 26.07.2006 NOTARIUSZ EWA BARAN KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, RE. A NR 3461/20062006-11-15 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU KILKU LIKWIDATORÓW WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH LIKWIDATORÓW, W PRZYPADKU POWOŁANIA JEDNEGO LIKWIDATORA, LIKWIDATOR DZIAŁA SAMODZIELNIE.2006-11-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoBRZOSTEK2006-11-15 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW ZBIGNIEW2006-11-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW 26.07.2006 NOTARIUSZ EWA BARAN KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, RE. A NR 3461/20062006-11-15 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2006-11-15 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów