BPI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-07-04 godz. 15:33:53
Numer KRS: 0000109828
Numer REGON: 812086007
Numer NIP: 5971554235
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-05-23
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2021-04-02
Sygnatura akt[RDF/284603/21/986]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-05-23 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 812086007 NIP 59715542352007-07-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBPI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-05-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY V WYDZIAŁ GOSPODARCZY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM nr w rejestrze 28892002-05-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-05-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat PYRZYCKI gmina LIPIANY miejscowość LIPIANY2004-04-13 do dziś
2. Adresulica ŻEROMSKIEGO nr domu 20 kod pocztowy 74- 240 poczta LIPIANY 2004-05-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.11.2000 R., NOTARIUSZ HELANA POSYNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE UL.ŚW.WOJCIECHA 12, REP. A NR 9251/2000 ZMIANA: 25.02.2002 R., NOTARIUSZ HELANA POSYNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE UL.ŚW.WOJCIECHA 12, REP. A NR 1186/2002, ZMIANY PAR. 2 UST. 1, PAR. 3 UST. 5, PAR. 6 UST. 2, PAR. 7 UST. 3, 4, PAR. 9 UST. 1, 3, PAR. 10 UST. 5, 6, 7, PAR. 13 UST. 3, PAR. 15 UST. 1, 22002-05-23 do dziś
211. 03. 2004 R. NOTARIUSZ HELENA POSYNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, REP. A NR 1510/ 2004 ZMIENIONO § 1 UST. 4 UMOWY SPÓŁKI2004-04-13 do dziś
319 MARCA 2008 R., REP. A NR 1933/2008, NOTARIUSZ HELENA POSYNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE; ZMIENIONO: § 2 UST. 1; § 6; § 7; § 9 UST. 5 I 7; § 10 UST. 1, 5; § 13 UMOWY SPÓŁKI; DODANO: § 9 UST. 8.2008-04-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-05-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-05-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-04-13 do dziś
50000,00 ZŁ2006-04-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-05-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA -KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2002-05-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
13. Numer PESEL\REGON***********2020-04-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTVEDERGAARD LARSEN2019-10-23 do dziś
2. ImionaTHOMAS2019-10-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-10-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-10-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy113 20 PRODUKCJA TKANIN2008-04-10 do dziś
213 9 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH2008-04-10 do dziś
322 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2008-04-10 do dziś
425 9 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH2008-04-10 do dziś
531 0 PRODUKCJA MEBLI2008-04-10 do dziś
632 9 PRODUKCJA WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2008-04-10 do dziś
741 1 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2008-04-10 do dziś
852 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2008-04-10 do dziś
968 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-04-10 do dziś
1013 30 Z WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2017-05-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 10.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-13 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 21.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-05-18 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 11.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-27 do dziś
4data złożenia 17.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-01 do dziś
5data złożenia 03.07.2007 okres 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-07-17 do dziś
6data złożenia 08.07.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-25 do dziś
7data złożenia 10.04.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-04-30 do dziś
8data złożenia 23.06.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-07-26 do dziś
9data złożenia 05.07.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-14 do dziś
10data złożenia 13.08.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-11-16 do dziś
11data złożenia 09.10.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122014-02-11 do dziś
12data złożenia 11.04.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-05-23 do dziś
13data złożenia 11.04.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-05-23 do dziś
14data złożenia 11.04.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-23 do dziś
15data złożenia 18.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-25 do dziś
16data złożenia 07.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-02 do dziś
17data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-08 do dziś
18data złożenia 21.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-21 do dziś
19data złożenia 02.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-02 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta11 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-25 do dziś
21 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-14 do dziś
31 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-11-16 do dziś
41 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122014-02-11 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-02 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-08 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-21 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-08-01 do dziś
21 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-07-17 do dziś
31 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-25 do dziś
41 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-04-30 do dziś
51 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-07-26 do dziś
61 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-14 do dziś
71 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-11-16 do dziś
81 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122014-02-11 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-05-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-05-23 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-23 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-02 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-08 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-21 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-13 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-05-18 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-08-01 do dziś
41 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-07-17 do dziś
51 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-25 do dziś
61 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-04-30 do dziś
71 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-07-26 do dziś
81 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-14 do dziś
91 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-11-16 do dziś
101 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122014-02-11 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-05-23 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-05-23 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-23 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-25 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-02 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-08 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-21 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów