ARTE-METAL STYLE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000109800
Numer REGON: 011056437
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-05-23
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2021-04-30
Sygnatura akt[RDF/289546/21/317]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-05-23 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 011056437 NIP 52603088262011-07-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 303022002-05-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-05-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-CENTRUM miejscowość WARSZAWA2002-05-23 do dziś
2. Adresulica DŁUGA nr domu 8 nr lokalu 14 kod pocztowy 00-238 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2002-05-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY -SPORZĄDZONY W KN NR 39 W WARSZAWIE W DNIU 06.11.1991 R. REP. A-2845/91; AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W KN EWY KULESZY W WARSZAWIE W DNIU 19.03.2002 R. REP. A-84/2002 -ZMIANA PAR.: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 19.2, 20, 21, 31, WYKREŚLENIE PAR. 19.3 -ZŁOŻONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2002-05-23 do dziś
218.11.2004 R. NOTARIUSZ EWA KULESZA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. GRÓJECKA 43 M 4, REPERTORIUM A NR 5414/2004 ZMIANA PAR. 10 UMOWY ORAZ PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2004-12-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-05-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-05-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROBERTO MARELLA S.P.A2013-09-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 307 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.700 ZŁOTYCH2004-12-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego61400,00 PLN2002-05-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-05-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2002-05-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKILIAN MICHIELETTI2002-05-23 do dziś
2. ImionaJOANNA2002-05-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-23 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-05-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-05-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHIELETTI2002-05-23 do dziś
2. ImionaAMADIO2002-05-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-02-08 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-05-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-05-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy136 15 Z PRODUKCJA MATERACÓW2002-05-23 do dziś
251 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2002-05-23 do dziś
351 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-05-23 do dziś
451 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2002-05-23 do dziś
552 44 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-05-23 do dziś
652 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO2002-05-23 do dziś
752 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-05-23 do dziś
893 05 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-05-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2001 DO 31.12.2001 data złożenia 09.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2001 DO 31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2001 DO 31.12.20012002-07-17 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01. -31.12.2002 data złożenia 30.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 ROK2003-07-16 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 30.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK 20032004-09-28 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 29.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-11 do dziś
5data złożenia 30.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-17 do dziś
6data złożenia 03.07.2007 okres ZA OKRES 01.01.2006-31.12.20062007-09-04 do dziś
7data złożenia 08.07.2008 okres ROK 20072008-09-05 do dziś
8data złożenia 22.09.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082010-01-18 do dziś
9data złożenia 05.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-15 do dziś
10data złożenia 01.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-18 do dziś
11data złożenia 03.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-10 do dziś
12data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-10 do dziś
13data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
14data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
15data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
16data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
17data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
18data złożenia 30.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
19data złożenia 15.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-15 do dziś
20data złożenia 30.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK 20052006-08-17 do dziś
2ZA ROK 20062007-09-04 do dziś
3ROK 20072008-09-05 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082010-01-18 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-15 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-18 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-10 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-09-10 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-15 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 ROK2003-07-16 do dziś
2ROK 20052006-08-17 do dziś
3ZA ROK 20062007-09-04 do dziś
4ROK 20072008-09-05 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082010-01-18 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-07-15 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-07-18 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-07-10 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-09-10 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-15 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów