„DOCU-PARTNER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000109718
Numer REGON: 016214852
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-05-06
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2020-10-03
Sygnatura akt[RDF/250159/20/821]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-05-06 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 016214852 NIP 52225122692015-10-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„DOCU-PARTNER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-05-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 592452002-05-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2007-03-26 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica AL. JEROZOLIMSKIE nr domu 214 kod pocztowy 02-486 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2010-03-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.12.1999 R., NOTARIUSZ MICHAŁ WALKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A 6661/99 17.04.2002 R., NOTARIUSZ ANNA CHEŁSTOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A 1317/2002, UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ I PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI.2002-05-06 do dziś
220.10.2003 R., NOTARIUSZ ANNA CHEŁSTOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP A NR 4262/2003, ZMIANA §6, §7, §8 I §15.2003-11-14 do dziś
312.07.2007, REPERTORIUM A NUMER 4018/2007, BEATA ŚLIWA, NOTARIUSZ W OŁAWIE ZMIANA: § 7, § 82007-10-23 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.12.2009 R., REP. A NR 92105/2009, NOTARIUSZ EWA MROCZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, AL. JEROZOLIMSKIE 133/43, ZMIANA W UMOWIE SPÓŁKI POPRZEZ UCHYLENIE JEJ DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA OD § 1 DO § 21 I PRZYJĘCIA NOWEGO BRZMIENIA.2010-03-29 do dziś
514.04.2014 R., REP. A NR 9026/2014, NOTARIUSZ EWA MROCZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UCHYLONO CAŁY DOTYCHCZASOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI, TO JEST: § 1 - § 17 PRZYJĘTO NOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI, TO JEST DODANO: § 1 - § 252014-07-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-05-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-05-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUKASIK2016-03-29 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2016-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 10 000 ZŁ2016-03-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-03-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAJMAN2016-03-29 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW DAMIAN2016-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 10 000 ZŁ2016-03-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-03-29 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAROŃ2002-05-06 do dziś
2. ImionaADAM PAWEŁ2002-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały59 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 29 500 ZŁ2016-03-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-07-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2007-10-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-05-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. JEŻELI ZOSTANIE POWOŁANY WICEPREZES DS. FINANSOWYCH DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WYMAGANE JEST ZAWSZE JEGO WSPÓŁDZIAŁANIE. JEŻELI ZOSTANIE POWOŁANY - WICEPREZES DYREKTOR GENERALNY, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WYMAGANE JEST ZAWSZE JEGO WSPÓŁDZIAŁANIE.2014-07-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAJMAN2016-03-29 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW DAMIAN2016-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-03-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-03-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUKASIK2016-03-29 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2016-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-03-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-03-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoJAROŃ2016-03-29 do dziś
2. ImionaADAM PAWEŁ2016-03-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-03-29 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2016-03-29 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy195 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2010-03-29 do dziś
233 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2010-03-29 do dziś
333 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2010-03-29 do dziś
433 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2010-03-29 do dziś
546 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2010-03-29 do dziś
647 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-03-29 do dziś
747 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2010-03-29 do dziś
877 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-03-29 do dziś
962 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2010-03-29 do dziś
1062 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2016-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 27.09.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 - 31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-10-16 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 09.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-07-16 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 12.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-28 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 29.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-04 do dziś
5data złożenia 04.07.2005 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-07 do dziś
6data złożenia okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-17 do dziś
7data złożenia 14.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-18 do dziś
8data złożenia 09.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-08 do dziś
9data złożenia 15.07.2011 okres 20102011-08-24 do dziś
10data złożenia 06.08.2012 okres 20112012-08-24 do dziś
11data złożenia 07.11.2013 okres 20122013-11-21 do dziś
12data złożenia 09.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
13data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
14data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
15data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
16data złożenia 19.02.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-19 do dziś
17data złożenia 06.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-06 do dziś
18data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-07 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-07-17 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-08-18 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-09-08 do dziś
520102011-08-24 do dziś
620112012-08-24 do dziś
720122013-11-21 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-06 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-07-07 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-07-17 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-08-18 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-09-08 do dziś
520102011-08-24 do dziś
620112012-08-24 do dziś
720122013-11-21 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-06 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów