FIRMA HANDLOWA „TOMEK” ZAREMBA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000109689
Numer REGON: 490433854
Numer NIP: 7350011114
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-30
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2023-06-22
Sygnatura akt[RDF/503215/23/187]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-04-30 do dziś
2. Numer REGON\NIP4904338542002-04-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „TOMEK” ZAREMBA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2011-08-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat SUSKI gmina JORDANÓW miejscowość JORDANÓW2002-04-30 do dziś
2. Adresmiejscowość JORDANÓW ulica BŁ.KSIĘDZA DAŃKOWSKIEGO nr domu 2 kod pocztowy 34-240 poczta JORDANÓW kraj POLSKA 2014-06-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z 29.11.1991 R. Z ANEKSAMI Z 17.02.1992 R., 2.05.1997., 2.01.1999 R. I 27.12.2001 R. UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW Z 5.01.2002 R. I 26.03.2002 R. PRZEKSZTAŁCAJĄCE SPÓŁKĘ CYWILNĄ W SPÓŁKĘ JAWNĄ. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z 26.03.2002 R. Z ANEKSEM Z 18.04.2002 R. TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ Z 18.04.2002 R.2002-04-30 do dziś
2ANEKSEM Z DNIA 2 STYCZNIA 2010 R. ZMIENIONO UMOWĘ SPÓŁKI PRZEZ ZMIANĘ PAR. 2, PAR. 7 UST. 2 I PAR. 16 UST 2 UMOWY SPÓŁKI. SPORZĄDZONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ W DNIU 2 STYCZNIA 2010 R.2010-02-01 do dziś
302.01.2010 R. -ZMIANA UMOWY W PAR. 2, PAR. 7 UST. 2, PAR. 16 UST. 2 28.06.2011 R. -ZMIANA UMOWY W PAR. 18 30.06.2011 R.. -ZMIANA UMOWY W PAR. 1 UST. 2, PAR. 4 UST. 2, PAR. 7 UST. 2 01.07.0211 R. -ZMIANA UMOWY W PAR. 4 UST. 2, PAR. 7 UST. 22011-08-01 do dziś
427.05.2014 R. - ZMIANA § 3 UMOWY SPÓŁKI2014-06-18 do dziś
501.01.2020 R. ZMIANA § 4 UST. 2; § 6 ORAZ § 7 UST. 22020-02-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-04-30 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-04-30 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleNA PODSTAWIE ART. 26 USTAWY Z 15.09.2000 R. KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ O NAZWIE F.H. „TOMEK” R.J. TOMCZYK, H.W. ZAREBA ZAREJESTROWANEJ W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ BURMISTRZA MIASTA JORDANOWA NR 331/92 W SPÓŁKĘ JAWNĄ PODJĘTE 5.01.2002 R. I 26.03.2002 R.2002-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaF. H. „TOMEK” SPPÓŁKA CYWILNA, R.J. TOMCZYK, H.W. ZAREMBA2002-04-30 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-04-30 do dziś
3. Numer w rejestrze331/922002-04-30 do dziś
5. Numer REGON4904338542002-04-30 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLEKSIK2011-08-01 do dziś
2. ImionaPIOTR STEFAN2011-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-08-01 do dziś
2
2. ImionaMAŁGORZATA AGNIESZKA2011-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-08-01 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAREMBA2020-02-26 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2020-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-02-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-02-26 do dziś
4
4. Numer KRSTAK2002-04-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-04-30 do dziś
5
4. Numer KRSTAK2002-04-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-04-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-30 do dziś
6
4. Numer KRSTAK2002-04-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-04-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-30 do dziś
7
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAREMBA2002-04-30 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-04-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-04-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-04-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. PRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI ZOSTAJE POWIERZONE WSPÓLNIKOM: MAŁGORZACIE ZAREMBA - OLEKSIK I PIOTROWI OLEKSIK, ZAŚ WSPÓLNIK MICHAŁ ZAREMBA ZOSTAŁ POZBAWIONY PRAWA REPREZENTACJI SPÓŁKI STOSOWNIE DO ART. 30 § 1 K.S.H.2020-02-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAREMBA OLEKSIK2011-08-01 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA AGNIESZKA2011-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-08-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLEKSIK2011-08-01 do dziś
2. ImionaPIOTR STEFAN2011-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-08-01 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2011-08-01 do dziś
246 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2011-08-01 do dziś
346 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2011-08-01 do dziś
446 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2011-08-01 do dziś
546 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2011-08-01 do dziś
647 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-08-01 do dziś
747 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-08-01 do dziś
847 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-08-01 do dziś
947 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-08-01 do dziś
1046 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2020-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-21 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów