PARKER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000109461
Numer REGON: 011033560
Numer NIP: 5260211392
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-25
Ostatni wpis Nr wpisu53Data dokonania wpisu2023-04-24
Sygnatura akt[RDF/482973/23/303]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-04-25 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 011033560 NIP 52602113922007-04-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY -REJESTROWY nr w rejestrze 308552002-04-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat NOWODWORSKI gmina CZOSNÓW miejscowość CZĄSTKÓW POLSKI2021-01-14 do dziś
2. Adresmiejscowość CZĄSTKÓW POLSKI ulica UL. FIRMOWA nr domu 30 kod pocztowy 05-152 poczta CZĄSTKÓW POLSKI kraj POLSKA 2021-01-14 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejPARKER@PARKER.COM.PL2020-02-17 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.PARKER.COM.PL2020-02-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuPARKER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ OSTRÓDA2016-01-19 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OSTRÓDZKI gmina OSTRÓDA miejscowość OSTRÓDA2016-01-19 do dziś
3. Adresmiejscowość OSTRÓDA ulica UL. 11 LISTOPADA nr domu 30D kod pocztowy 14-100 poczta OSTRÓDA kraj POLSKA 2016-01-19 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z 03.01.1992 R. KANCELARIA NOTARIALNA NR 33 W WARSZAWIE REP. A-5/92, NOTARIUSZ BARBARA KRUKOWICZ;2002-04-25 do dziś
2AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 03.09.2002 R., REP. A NR 6733/2002, NOTARIUSZ MICHAŁ WALKOWSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE UL. ZŁOTA 73 PARAGRAFY ZMIENIONE: PAR. 2, PAR. 6, PAR. 10, PAR. 14, PAR. 15, PAR. 16, PAR. 19, PAR. 22, PAR. 24, PAR. 28, PAR. 302002-09-23 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 10.12.2003 R. REP. A-9483/2003, MICHAŁ WALKOWSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, 00-819 WARSZAWA, UL. ZŁOTA 73, ZMIANA DOTYCZY PAR. 9;2003-12-31 do dziś
408.10.2007 R, ASESOR NOTARIALNY ADAM SUCHTA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA W WARSZAWIE MICHAŁA WALKOWSKIEGO ZA REP A 10153/2007, UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ I PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI ZAWARTEJ W PARAGRAFACH 1-282007-11-07 do dziś
5AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 04.02.2008 R. (REP. A NR 1043/2008) SPORZĄDZONYM PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO ADAMA SUCHTĘ ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA W WARSZAWIE MICHAŁA WALKOWSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, PRZY UL. ZŁOTEJ 73 ZMIENIONO § 5, § 8 UST. 1, § 102008-05-20 do dziś
6DNIA 28.04.2010 R. REP. A NR 1239/2010 SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM MICHAŁEM WALKOWSKIM W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, PRZY UL. ZŁOTEJ 73 DODANO ZMIANY: § 5, § 8.2010-08-26 do dziś
7AKT NOTARIALNY Z DNIA 11.09.2013 R., REP. A NR 8100/2013, ASESOR NOTARIALNY IWONA MIELOCH, ZASTĘPCA NOTARIUSZA MICHAŁA WALKOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL.ZŁOTA 73 ZMIANA: § 8 UST. 1, § 102013-10-24 do dziś
806.12.2019 R., REP. A NR 10457/2019, NOTARIUSZ JAROSŁAW LEWICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM, ZMIANA: §8 UST 1 I §10 PKT 12020-02-17 do dziś
916.12.2020 R., REP. A NR 9855/2020, NOTARIUSZ EDYTA CZARTORYSKA-GANCZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA UL. ZGODA 3 LOK. 1 WARSZAWA; ZMIANA § 3 PKT 1, § 8 PKT 1, § 10 PKT 1 PKT 22021-01-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-04-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-04-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
2. ImionaA.H. PARKER & SONS (GT. BRITAIN) LTD.2002-04-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 73 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 73000 ZŁOTYCH2002-04-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2002-04-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego6000000,00 ZŁ2021-01-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport151000,00 PLN2002-04-25 do dziś
241000,00 ZŁ2007-11-07 do dziś
31825000,00 ZŁ2008-05-20 do dziś
41801000,00 ZŁ2013-10-24 do dziś
52012000,00 ZŁ2020-02-17 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2002-04-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2002-04-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSCOTT2006-02-23 do dziś
2. ImionaCHRISTOPHER PHILIP2006-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-02-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2006-02-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-02-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSCOTT2002-04-25 do dziś
2. ImionaPHILIP2002-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-04-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-04-25 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSCOTT2002-04-25 do dziś
2. ImionaANDRE ADAM2002-04-25 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-04-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-04-25 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSCOTT2002-04-25 do dziś
2. ImionaBARBARA2002-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-25 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-04-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-04-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoTOMASZEWSKA2018-08-10 do dziś
2. ImionaBEATA2018-08-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-08-10 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2018-08-10 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy130 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2010-08-26 do dziś
233 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2010-08-26 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-08-26 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-08-26 do dziś
549 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2010-08-26 do dziś
650 TRANSPORT WODNY2010-08-26 do dziś
752 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2010-08-26 do dziś
873 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-08-26 do dziś
977 WYNAJEM I DZIERŻAWA2010-08-26 do dziś
1030 12 Z PRODUKCJA ŁODZI WYCIECZKOWYCH I SPORTOWYCH2016-01-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 26.03.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 -31.12.2001 6. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 7. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-04-25 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2002 DO 31.12.2002 data złożenia 31.03.2003 2. okres za jaki złożono opinię OD 01.01.2002 DO 31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2002 DO 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2002 DO 31.12.20022003-04-14 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 23.03.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-03-25 do dziś
4okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 DO 31.12.2004 data złożenia 17.03.2005 2. okres za jaki złożono opinię OD 01.01.2004 DO 31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 DO 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2004 DO 31.12.20042005-04-22 do dziś
5data złożenia 21.03.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-04-10 do dziś
6data złożenia 03.04.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-04-17 do dziś
7data złożenia 03.04.2008 okres ZA ROK 20072008-05-20 do dziś
8data złożenia 30.04.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-05-07 do dziś
9data złożenia 11.05.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-26 do dziś
10data złożenia 12.04.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-05-25 do dziś
11data złożenia 23.03.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-03-30 do dziś
12data złożenia 26.03.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-16 do dziś
13data złożenia 24.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-13 do dziś
14data złożenia 10.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-19 do dziś
15data złożenia 14.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-22 do dziś
16data złożenia 15.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-30 do dziś
17data złożenia 20.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-20 do dziś
18data złożenia 26.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-26 do dziś
19data złożenia 18.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-18 do dziś
20data złożenia 19.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-19 do dziś
21data złożenia 03.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-03 do dziś
22data złożenia 24.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-24 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.20052006-04-10 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-04-17 do dziś
3ZA ROK 20072008-05-20 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-05-07 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-26 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-05-25 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-03-30 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-04-16 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-13 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-19 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-22 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-30 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-20 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-26 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-18 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-19 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-03 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-04-10 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-04-17 do dziś
3ZA ROK 20072008-05-20 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-05-07 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-26 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-05-25 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-03-30 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-04-16 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-13 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-19 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-22 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-30 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-20 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-26 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-18 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-19 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-03 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-04-10 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-04-17 do dziś
3ZA ROK 20072008-05-20 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-05-07 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-26 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-05-25 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-03-30 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-04-16 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-13 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-19 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-22 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-30 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-20 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-26 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-18 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-19 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-03 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów