INSTYTUT WDROŻEŃ I TECHNOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000109383
Numer REGON: 291033962
Numer NIP: 6641837456
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-26
Ostatni wpis Nr wpisu41Data dokonania wpisu2022-06-20
Sygnatura akt[RDF/390576/22/929]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-04-26 do dziś
2. Numer REGON\NIP2910339622002-04-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT WDROŻEŃ I TECHNOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-04-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KIELCACH WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr w rejestrze 29682002-04-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat STARACHOWICKI gmina STARACHOWICE miejscowość STARACHOWICE2002-04-26 do dziś
2. Adresmiejscowość STARACHOWICE ulica UL. INŻ. WŁADYSŁAWA ROGOWSKIEGO nr domu 16B kod pocztowy 27-200 poczta STARACHOWICE kraj POLSKA 2017-01-17 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejMACIEJ.DUTKIEWICZ@IWIT.PL2017-01-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.12.1998 ROK, REP. A 3773/98 NOTARIUSZ STANISŁAW ZALESKI, KANCELARIA NOTARIALNA W STARACHOWICACH, UL. KILIŃSKIEGO 2; 30.03.2001 ROK, REP. A 2457/2001 -NOTARIUSZ STANISŁAW ZALESKI, KANCELARIA NOTARIALNA W STARACHOWICACH, UL. KILIŃSKIEGO 2: ZMIENIONY PAR. 9, PAR. 11, PAR. 15, PAR. 16, PAR. 22, PAR. 28, PAR. 29 PKT 3 I 6, PAR. 31, PAR. 32, PAR. 36 PKT 3; SKREŚLONY PAR. 40.2002-04-26 do dziś
205.03.2004 ROK, REP. A 783/2004 -NOTARIUSZ STANISŁAW ZALESKI, KANCELARIA NOTARIALNA W STARACHOWICACH, UL. STASZICA 15 SKREŚLONO: §8, §29, §30, §31, §32, §33, §34, §35, §36, §37, §38, §39, §40, §41, §42; ZMIENIONO: §14, §16, §17, §18, §19, §20, §21, §22, §23, §24, §25, §26, §27, §28;2004-04-28 do dziś
324.05.2006 R., REP. A 1885/2006 -NOTARIUSZ STANISŁAW ZALESKI, KANCELARIA NOTARIALNA W STARACHOWICACH, UL. STASZICA 15: SKREŚLONO § 7, § 9 PKT 9, § 9 PKT 15, § 9 PKT 23, § 9 PKT 24, § 9 PKT 25, § 9 PKT 26 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO; -ZMIENIONO § 9 PKT 4, § 9 PKT 14, § 9 PKT 18, § 9 PKT 20, § 9 PKT 21, § 22 PKT H, § 23 UST. 2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO;2006-06-22 do dziś
427.04.2007 ROK, REP. A 1524/2007 -NOTARIUSZ STANISŁAW ZALESKI, KANCELARIA NOTARIALNA W STARACHOWICACH, UL. STASZICA 15: ZMIENIONO § 23 UST. 4 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO;2007-05-29 do dziś
512.07.2010 R., REP. A 2349/2010, NOTARIUSZ STANISŁAW ZALESKI, KANCELARIA NOTARIALNA W STARACHOWICACH, UL. STASZICA 15 ZMIENIONO § 9.2010-12-21 do dziś
602.10.2013 R., REP. A 3996/2013, NOTARIUSZ STANISŁAW ZALESKI, KANCELARIA NOTARIALNA W STARACHOWICACH, UL. STASZICA 15 - ZMIENIONO § 22 PKT H), § 23; WYKREŚLONO § 15.2014-01-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-04-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-04-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUTKIEWICZ2004-12-14 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2004-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-12-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2890 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.445.000,00 ZŁ2006-06-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-04-29 do dziś
2
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 1260 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 630.000,00 ZŁ2002-04-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1660000,00 PLN2004-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1520000,00 PLN2002-04-26 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-04-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2014-01-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUTKIEWICZ2016-02-10 do dziś
2. ImionaMACIEJ2016-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-02-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-02-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2008-11-21 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2008-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-11-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2014-01-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-11-21 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy124 54 A ODLEWNICTWO MIEDZI I STOPÓW MIEDZI2010-12-21 do dziś
224 54 B ODLEWNICTWO POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-12-21 do dziś
371 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-12-21 do dziś
474 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2010-12-21 do dziś
525 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-12-21 do dziś
625 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2010-12-21 do dziś
733 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2010-12-21 do dziś
828 91 Z PRODUKCJA MASZYN DLA METALURGII2010-12-21 do dziś
925 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2010-12-21 do dziś
1024 53 Z ODLEWNICTWO METALI LEKKICH2016-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01.01.2002 R. DO DNIA 31.12.2002 R. data złożenia 25.04.2003 3. okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01.01.2002 R. DO DNIA 31.12.2002 R.2003-04-30 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 29.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-04-28 do dziś
3okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01.01.2004 R. DO DNIA 31.12.2004 R. data złożenia 18.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01.01.2004 R. DO DNIA 31.12.2004 R.2005-04-20 do dziś
4data złożenia 02.06.2006 okres OD DNIA 01.01.2005 R. DO DNIA 31.12.2005 R.2006-06-22 do dziś
5data złożenia 14.05.2007 okres OD DNIA 01.01.2006 R. DO DNIA 31.12.2006 R.2007-05-29 do dziś
6data złożenia 13.05.2008 okres OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2008-11-21 do dziś
7data złożenia 02.11.2009 okres OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-11-26 do dziś
8data złożenia 08.12.2010 okres OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-12-21 do dziś
9data złożenia 23.12.2011 okres OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-12-29 do dziś
10data złożenia 12.07.2012 okres OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-10-11 do dziś
11data złożenia 02.07.2013 okres OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-09-19 do dziś
12data złożenia 12.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-16 do dziś
13data złożenia 08.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-30 do dziś
14data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
15data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-15 do dziś
16data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
17data złożenia 14.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
18data złożenia 04.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-04 do dziś
19data złożenia 29.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-29 do dziś
20data złożenia 20.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD DNIA 01.01.2005 R. DO DNIA 31.12.2005 R.2006-06-22 do dziś
2OD DNIA 01.01.2006 R. DO DNIA 31.12.2006 R.2007-05-29 do dziś
3OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2008-11-21 do dziś
4OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-11-26 do dziś
5OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-12-21 do dziś
6OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-12-29 do dziś
7OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-10-11 do dziś
8OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-09-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-16 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-30 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-15 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-04 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD DNIA 01.01.2002 R. DO DNIA 31.12.2002 R.2003-04-30 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-04-28 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie OD DNIA 01.01.2004 R. DO DNIA 31.12.2004 R.2005-04-20 do dziś
4OD DNIA 01.01.2005 R. DO DNIA 31.12.2005 R.2006-06-22 do dziś
5OD DNIA 01.01.2006 R. DO DNIA 31.12.2006 R.2007-05-29 do dziś
6OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2008-11-21 do dziś
7OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-11-26 do dziś
8OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-12-21 do dziś
9OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-12-29 do dziś
10OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-10-11 do dziś
11OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-09-19 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-16 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-30 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-15 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-04 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów