SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ENERGETYK”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000109361
Numer REGON: 001407502
Numer NIP: 5880008225
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-25
Ostatni wpis Nr wpisu63Data dokonania wpisu2022-10-25
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/16348/22/236]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-04-25 do dziś
2. Numer REGON\NIP0014075022002-04-25 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ENERGETYK”2002-04-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, -XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze RSA 7362002-04-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat WEJHEROWSKI gmina WEJHEROWO miejscowość WEJHEROWO2002-04-25 do dziś
2. Adresulica OSIEDLE PRZYJAŹNI nr domu 6 kod pocztowy 84-200 poczta WEJHEROWO 2002-04-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1-9 SIERPNIA 1989 R. UCHWAŁA ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁDZIELNI -12 STYCZNIA 2002 R. -UCHWAŁA ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW -PAR.: 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4, 5, 6, 7-9, 10, 11, 13, 14-54, 55-60, 61-81, 84, 85, 86, 90, 92, 96, 100, 103-105, 106, 107-108.2002-04-25 do dziś
224 MAJA 2003 R., ZMIENIONO PAR. 3, 3.1, 3.2, 3.4, 3.6, 3.7, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 23, 28, 29, 30, 33, 33.1, 33.2, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 67, 68, 72, 75, 76.1, 76.2, 78, 79, 80, 84, 92, 96, 100, 101, 104, 105;2003-07-31 do dziś
316 KWIETNIA 2005 R. ZMIANA PAR. : 3.4 UST. 2, 9, 13 UST. 4, 15 UST. 3, 17 UST. 2 PKT 4, 18 UST. 1 PKT 2, UCHYLENIE 36 UST. 2, UCHYLENIE 42, 78 UST. 7, 80 UST. 52005-06-16 do dziś
403.06.2006 R. -UCHWAŁA ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI, ZMIANA: PAR. 3 UST. 3 PKT 6 I 7; 3.5 UST. 1; 3.7 UST. 2 PKT 2; 4 UST. 2; 10 UST. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 11 UST. 1 PKT 1, 8, 9; 11 UST. 3, 4; 11.1; 12 UST. 8, 9, 10; 13 UST. 1, 4; 16 UST. 1; 18 UST. 1 PKT 2, UST. 2, 3, 4; 20 UST. 7; 25 UST. 1; 26 UST. 1; 33.1 UST. 1, 2; 36 UST. 5; 37 PKT 1; 38; 39 UST. 2; 43 UST. 1, 2; 44 UST. 2; 46 UST. 1, 2; SKREŚLA SIĘ PAR. OD 61 DO 66; DODANIE PAR. 67.1; ZMIANA PAR. 67 UST. 1 PKT 5, UST. 4; 70; 70.1; 72, PAR. 72 UST. 1 PKT 1, 2, 3 I UST. 2 I 3; DODANIE PAR. 72.1; ZMIANA PAR. 73; 74; 75 UST. 1, 2; 76.1 UST. 2; 76.2 UST. 1, 2; 78 UST. 1.1, 2, 7, 10; 79 UST. 1; 80 UST. 1, 4, 5; 80.1; 83 UST. 2.1; 84 UYST. 2, 4, 7; 91 UST. 2; 87 UST. 2; 88 UST. 4, 5; 88.1; 92 UST. 2 PKT 2 LIT. D, PKT 9, 10; 92 UST. 3 PKT 22 I 23; 94 UST. 1; 95 UST. 3, 4; 96 UST. 2 PKT 10; 96.1; 98 UST. 1, 2; 99.1; 105 UST. 2; 106 UST. 2; 109 STATUTU2006-09-15 do dziś
524.11.2007 R. -UCHWALONO NOWY STATUT.2008-02-27 do dziś
626.06.2010R., W PAR. 78 SKREŚLENIE UST. 8, ZMIANA: PAR. 91 UST. 1, PAR. 93 UST. 3, PAR. 94 UST. 5, PAR. 95 UST. 3, PAR. 105 UST. 3 PKT 1 I PKT 2, DODANIE: PAR. 105 UST. 4, PAR. 83 UST. 1 PKT 4 ORAZ PAR. 101A.2010-08-11 do dziś
704.06.2011 R. ZMIANA PAR. 3, PAR. 17, PAR. 41, PAR. 47, PAR. 80 STATUTU, UCHWALENIE JEDNOLITEGO TEKSTU STATUTU2011-07-13 do dziś
819.05.2012 R. ZMIANA PAR. 103 UST. 2 PKT 5 ZMIANA PAR. 105 UST. 1 PKT 3 DODANO PAR. 24 UST. 2 PKT 8 DODANO PAR. 17 UST. 4 UCHWALENIE JEDNOLITEGO TEKSTU STATUTU2012-06-15 do dziś
922.06.2013R. ZM. PAR.101A STATUTU2013-09-18 do dziś
1020.06.2015 R. ZM.:PAR.2 UST.1, PAR.2 UST.2, PAR.2 UST.4, PAR.12 UST.2, PAR.15 UST.2, PAR.16 UST.2,PAR.16 UST.3, PAR.16 UST.5, PAR.17 UST.1 PKT 9, PAR.17 UST.2, PAR.20 UST.1, PAR.69, PAR.79 UST.1, PAR.83 UST.2, PAR.84, PAR.87 UST.6, PAR.93 UST.3 PKT 6, PAR.95 UST.3 PKT 3, PAR.98 UST.1, PAR.101A UST.1 PKT 1, PAR.101A UST.1 PKT 2, PAR.101A UST.2,PAR.101A UST.3 PKT 1, PAR.101A UST.3 PKT 4 LIT.C, PAR.101A UST.5 PKT 2, PAR.101A UST.5 PKT 7, PAR.101A UST.5 PKT 8, PAR.101A UST.5 SKREŚLA SIĘ PKT 12, PAR.101A, PAR.103 UST.32015-08-12 do dziś
1122.06.2018 R., UCHWALENIE STATUTU W NOWYM BRZMIENIU.2018-07-24 do dziś
1214.06.2019R., § 18 UST.2 PKT 18, W § 18 UST.2 PO PUNKCIE 24 DODAJE SIĘ PUNKTY 25 I 26, W § 22 SKREŚLA SIĘ USTĘP 2, PO § 33 PIERWSZE DWA PARAGRAFY OTRZYMUJĄ ODPOWIEDNIO OZNACZENIA § 34 I § 34A2019-08-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-04-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-04-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK) .2002-04-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoZYBAŁA2019-08-13 do dziś
2. ImionaBOŻENA2019-08-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-08-13 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-10-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-13 do dziś
24. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2002-04-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-04-25 do dziś
34. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2002-04-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-04-25 do dziś
41. NazwiskoKULWIŃSKA2005-10-10 do dziś
2. ImionaBARBARA MARTA2005-10-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-10-10 do dziś
54. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2006-10-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2006-01-18 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-11-10 do dziś
61. NazwiskoARENDT2005-12-16 do dziś
2. ImionaEDMUND ADAM2005-12-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-12-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2006-09-15 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-12-16 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-12-16 do dziś
71. NazwiskoSTACHELEK2006-04-21 do dziś
2. ImionaBARBARA ELZBIETA2006-04-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-04-21 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-09-15 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-04-21 do dziś
81. NazwiskoSKALIK2006-09-15 do dziś
2. ImionaMACIEJ TOMASZ2006-09-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-09-15 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-09-15 do dziś
91. NazwiskoKOŁODZIEJSKI2014-05-12 do dziś
2. ImionaMAREK PIOTR2014-05-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-05-12 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-05-12 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-05-12 do dziś
101. NazwiskoKILLMAN2002-04-25 do dziś
2. ImionaPIOTR JAN2002-04-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-04-25 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-04-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIRAK2022-10-25 do dziś
2. ImionaRYSZARD2022-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAWIEC2022-10-25 do dziś
2. ImionaDANUTA2022-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-25 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGALL2022-10-25 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2022-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-25 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŁECKA2017-07-31 do dziś
2. ImionaRÓŻA2017-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-31 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURTECZKO2017-07-31 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2017-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-31 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-07-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-07-27 do dziś
266 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2020-07-27 do dziś
368 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2020-07-27 do dziś
481 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2020-07-27 do dziś
590 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2020-07-27 do dziś
693 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2020-07-27 do dziś
794 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH2020-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1 STYCZEŃ 2000 -31 GRUDZIEŃ 2000 R. data złożenia 12.03.2002 2. okres za jaki złożono opinię 1 STYCZEŃ 2000 -31 GRUDZIEŃ 2000 R.2002-04-25 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 17.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-31 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 28.05.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-03 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 29.04.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-06-16 do dziś
5data złożenia 03.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-09-15 do dziś
6data złożenia 03.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-26 do dziś
7data złożenia 24.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-23 do dziś
8data złożenia 23.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-21 do dziś
9data złożenia 09.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-11 do dziś
10data złożenia 17.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-13 do dziś
11data złożenia 31.05.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-15 do dziś
12data złożenia 08.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-18 do dziś
13data złożenia 08.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
14data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
15data złożenia 23.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
16data złożenia 21.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
17data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
18data złożenia 29.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
19data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
20data złożenia 11.02.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-11 do dziś
21data złożenia 05.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-05 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-26 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-23 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-21 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-03 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-09-15 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-26 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-23 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-21 do dziś
62009 -NIE ZATWIERDZONO2010-08-11 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092011-07-13 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-07-13 do dziś
901.01.2011 -31.12.20112012-06-15 do dziś
1001.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-18 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-08-12 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-11 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-31 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-03 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-09-15 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-26 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-23 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-21 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-08-11 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-07-13 do dziś
901.01.2011 -31.12.20112012-06-15 do dziś
1001.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-18 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-11 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-05 do dziś
6. #NA#1okres za jaki złożono dokument 1.01.2000 R. -31.12.2000 R.2002-04-25 do dziś
7. #NA#1okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2000 R. -31.12.2000 R.2002-04-25 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu lub podziale spółdzielni
1
1. Określenie okolicznościPODZIAŁ2008-12-05 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia spółdzielniZ DOTYCHCZASOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ENERGETYK” DZIAŁAJĄCEJ NA TERENIE WEJHEROWA, REDY, LĘBORK I GNIEWINA WYDZIELA SIĘ NOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W REDZIE, DZIAŁAJĄCA NA TERENIE REDY, WOJ. POMORSKIE OBEJMUJĄCA 36 NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWYCH, POŁOŻONYCH: W REDZIE PRZY UL. ŁĄKOWEJ OZNACZONYCH NUMERAMI: 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 29A, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 57 -W REDZIE PRZY UL. SPOKOJNEJ OZNACZONYCH NUMERAMI: 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ENERGETYK” W WEJHEROWIE NR 3/2008/A Z DN. 5.09.20082008-12-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia/podziału lub przekształcenia
Brak wpisów
Podrubryka 1
Dane podmiotów, których majątek jest przejmowany w wyniku połączenia/podziału lub przekształcenia
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów