FIRMA HANDLOWA „SANCOOP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000109227
Numer REGON: 650944060
Numer NIP: 7952105448
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-24
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2022-11-24
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/11683/22/463]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-04-24 do dziś
2. Numer REGON\NIP6509440602002-04-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „SANCOOP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-04-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W PRZEMYŚLU nr w rejestrze 7222002-04-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat PRZEMYSKI gmina PRZEMYŚL miejscowość OSTRÓW2002-04-24 do dziś
2. Adresmiejscowość OSTRÓW nr domu 338 A kod pocztowy 37-700 poczta PRZEMYŚL kraj POLSKA 2022-11-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 08 MARCA 1999 ROKU (REP.332/1999), ZMIENIONA UCHWAŁĄ Z DNIA 01 SIERPNIA 2001 ROKU (REP. A NR 2108/2001), ZMIENIONA UCHWAŁĄ Z DNIA 16 STYCZNIA 2002 ROK (REP. A NR 129/2002) SPORZĄDZONYMI PRZED NOTARIUSZEM PAWŁEM BIAŁACHOWSKIM W JEGO KANCELARII NOTARIALNEJ W PRZEMYŚLU PRZY ULICY KAMIENNY MOST NR 6, GDZIE ZMIENIONO: TREŚĆ PAR. 5, A PONADTO ZMIENIONO TREŚĆ PAR. 10, A TREŚĆ DOTYCHCZASOWEGO PAR. 10 ZOSTAŁA PRZENIESIONA DO PAR. 11, NATOMIAST TREŚĆ DOTYCHCZASOWEGO PAR. 11 DO PAR. 12 I TAK ODPOWIEDNIO KAŻDY KOLEJNY PARAGRAF, PO CZYM ZMIENIONO TREŚĆ PAR. 12 (UPRZEDNIO PAR. 11).2002-04-24 do dziś
227.07.2005 R. REP. A NR 3629/2005 PAWEŁ BIAŁACHOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA W PRZEMYŚLU ZMIANA PAR. 7, PAR. 8, PAR. 7 UST 2, PAR. 7 UST 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, PAR. 142005-09-12 do dziś
328.12.2010 R., REP. A NR 3267/2010 NOTARIUSZ PAWEŁ KALITA KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ PAWEŁ BIAŁACHOWSKI NOTARIUSZ PAWEŁ KALITA SPÓŁKA CYWILNA W PRZEMYŚLU ZMIANA PAR. 5 UMOWY SPÓŁKI2011-01-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-04-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-04-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBROŻEK2005-09-12 do dziś
2. ImionaARTUR2005-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-09-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000 ZŁ2005-09-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2005-09-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-09-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2002-04-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY LUB WIELOOSOBOWY. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO, ZAŚ W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU CO NAJMIEJ DWUOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁÓNEK ZARZĄDU I PROKURENT. ZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ ORAZ KIERUJE JEJ BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA I WICEPREZESA ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WSPÓLNIE Z PROKURENTEM.2002-04-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSTKA2002-04-24 do dziś
2. ImionaRYSZARD2002-04-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-04-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-04-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2011-01-25 do dziś
235 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2011-01-25 do dziś
335 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2011-01-25 do dziś
435 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2011-01-25 do dziś
546 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2011-01-25 do dziś
652 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2022-11-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 04.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-10-15 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 06.10.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-10-15 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 06.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-09-13 do dziś
4data złożenia 25.08.2006 okres 01.01.2005 DO 31.12.20052006-10-04 do dziś
5data złożenia 10.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-02 do dziś
6data złożenia 09.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-13 do dziś
7data złożenia 09.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-18 do dziś
8data złożenia 19.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-17 do dziś
9data złożenia 07.07.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-09-15 do dziś
10data złożenia 06.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-01 do dziś
11data złożenia 06.12.2013 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-10 do dziś
12data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-12 do dziś
13data złożenia 09.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
14data złożenia 14.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-01 do dziś
15data złożenia 12.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
16data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
17data złożenia 15.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-15 do dziś
18data złożenia 25.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-25 do dziś
19data złożenia 01.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-01 do dziś
20data złożenia 02.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 DO 31.12.20052006-10-04 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-02 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-13 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-18 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-17 do dziś
601.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-09-15 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-01 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-10 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-12 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-01 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-15 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-25 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-01 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-10-15 do dziś
201.01.2005 DO 31.12.20052006-10-04 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-08-02 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-08-13 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-18 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-17 do dziś
701.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-09-15 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-01 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-10 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-12 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-01 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-15 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-25 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-01 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów