SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOM

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000109220
Numer REGON: 001108107
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-05-23
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2022-07-29
Sygnatura akt[TO.VII NS-REJ.KRS/7158/22/419]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-05-23 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001108107 NIP 87900183972007-06-21 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOM2002-05-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY W TORUNIU nr w rejestrze 3902002-05-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-05-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. TORUŃ gmina M. TORUŃ miejscowość TORUŃ2002-05-23 do dziś
2. Adresulica ANTCZAKA nr domu 21 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ 2002-05-23 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSM.DOM@WP.PL2014-08-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu111.01.2002 R.UCHWALNO NOWY STATUT SPÓŁDZIELNI2002-05-23 do dziś
227.06.2003 R. UCHWALONO NOWY STATUT SPÓŁDZIELNI2003-08-18 do dziś
323.06.2006 R. ZMIENIONO W STATUCIE § §: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 57, 60, 64, 66, 68, 73, 74, 77, 79, 80, 81, 86, 89, 90, 91, 93, 94, 95; DODANO W STATUCIE § §: 51 ZE ZN. 1, 51 ZE ZN. 2; SKREŚLONO W STATUCIE § §: 56, 58, 61, 62; ZMIENIONO W STATUCIE: PODTYTUŁ „A” ROZDZIAŁU V, PODTYTUŁ „B” ROZDZIAŁU V, OZNACZENIE PODROZDZIAŁU „C” ROZDZIAŁU V, OZNACZENIE PODROZDZIAŁU „D” ROZDZIAŁU V, OZNACZENIE ROZDZIAŁU VI, VII, VIII.2006-07-28 do dziś
428.11.2007 R.- ZMIENIONO § §: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 53, 55, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 77, 79, 80, 86, 87, 91, 93, 94, 95, 98; -DODANO § §: 9 (1), 17 (1), 18 (1), 53 (1), 85 (1); -UCHYLONO § §: 15, 21, 26, 29; -NADANO NOWE BRZMIENIE: PUNKT „A”, „B”, „C”, ROZDZIAŁ „B”, DZIAŁ III; 22.04.2008 R.- ZMIENIONO § §: 8, 9, 17, 37, 66, 70;2008-05-26 do dziś
502.06.2017 R. ZMIANA §44; SPORZĄDZONO TEKST JEDNOLITY STATUTU2017-06-23 do dziś
615.06.2018 R; ZMIENIONO §§: 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 17 ZN.1, 20, 23, 27, 28, 30, 31, 34, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 53, 53 ZN.1, 54, 55, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 85 ZN.1, 86, 87, 91, 93, 96; UCHYLONO §§: 11, 18 ZN.1, 19, 48, 49, 50, 51, 51 ZN.1, 51 ZN.2, 52; DODANO §§: 29, 56, 74 ZN.1, 74 ZN.2, 74 ZN.3, 74 ZN.4, 74 ZN.5, 74 ZN.6; NADANO NOWE BRZMIENIE: DZIAŁ „B” ROZDZIAŁ „III”; ROZDZIAŁOWI „VII”; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2018-09-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-05-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-05-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA-PEŁNOMOCNIK2002-05-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoZELMA2002-05-23 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2002-05-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-05-23 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2002-05-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-05-23 do dziś
21. NazwiskoRATOWSKI2002-05-23 do dziś
2. ImionaROMAN2002-05-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-05-23 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2002-05-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-05-23 do dziś
31. NazwiskoWOJTOWICZ2002-05-23 do dziś
2. ImionaLESZEK JERZY2002-05-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-05-23 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2006-10-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-05-23 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-05-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWICKI2022-07-29 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF STANISŁAW2022-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIROWSKA2022-07-29 do dziś
2. ImionaMARIA JOLENTA2022-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-29 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKOŁAJCZAK2017-06-23 do dziś
2. ImionaLUCJAN2017-06-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-23 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaDMOCHEWICZ2022-07-29 do dziś
2. ImionaDANUTA MARIA2022-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-29 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIATKOWSKA2022-07-29 do dziś
2. ImionaWIESŁAWA MARIA2022-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-29 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy181 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2009-08-17 do dziś
293 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2009-08-17 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2009-08-17 do dziś
441 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-08-17 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-08-17 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R.-31.12.2001 R. data złożenia 17.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R.-31.12.2001 R.2002-10-02 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 15.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-08-18 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 03.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-21 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 02.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-30 do dziś
5data złożenia 11.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-28 do dziś
6data złożenia 17.05.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-06-21 do dziś
7data złożenia 10.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-05 do dziś
8data złożenia 03.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-17 do dziś
9data złożenia 08.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-14 do dziś
10data złożenia 14.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-06-17 do dziś
11data złożenia 31.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-08 do dziś
12data złożenia 19.06.2013 okres 01.01.2012R.-31.12.2012R.2013-06-28 do dziś
13data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-25 do dziś
14data złożenia 20.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-25 do dziś
15data złożenia 01.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-07 do dziś
16data złożenia 09.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-23 do dziś
17data złożenia 26.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
18data złożenia 06.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
19data złożenia 25.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
20data złożenia 05.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
21data złożenia 07.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-28 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-06-21 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-05 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-17 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-14 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-06-17 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-08 do dziś
801.01.2012R.-31.12.2012R.2013-06-28 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-25 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-07 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-23 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R.-31.12.2001 R.2002-10-02 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-21 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-30 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-28 do dziś
501.01.2006-31.12.20062007-06-21 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-05 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-17 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-14 do dziś
901.01.2010-31.12.20102011-06-17 do dziś
1001.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-08 do dziś
1101.01.2012R.-31.12.2012R.2013-06-28 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-25 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-25 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-07 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-23 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów