ARTOR EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000109193
Numer REGON: 870279221
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-25
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[RDF/353902/21/158]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-04-25 do dziś
2. Numer REGON\NIP8702792212002-04-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTOR EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-04-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W TORUNIU VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 17912002-04-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. TORUŃ gmina M. TORUŃ miejscowość TORUŃ2002-04-25 do dziś
2. Adresulica PLAC TEATRALNY nr domu 5 miejscowość TORUŃ kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA 2002-04-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1-24.01.1995 R. -AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPORZĄDZONY PRZEZ NOT. TERESĘ KOLASIŃSKĄ MAJĄCĄ SIEDZIBĘ KANCELARII W TORUNIU, UL. SZEROKA 43/1, REP. A NR 159/1995; -30.09.2001 R. -NOT. TERESA KOLASIŃSKA MAJĄCA SIEDZIBĘ KANCELARII W TORUNIU, UL. SZEROKA 43/1, REP. A NR 3073/2001 -ZMIENIONO PARAGRAFY 4, 5, 6 UMOWY SPÓŁKI.2002-04-25 do dziś
204.10.2016 R., REP. A NUMER 6959/2016, NOTARIUSZ TOMASZ IGNACY OLSZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. MAŁE GARBARY 5 W TORUNIU, ZMIANA § 4 UMOWY SPÓŁKI.2017-01-17 do dziś
330.11.2018 R.; REP. A NR 5962/2018; NOTARIUSZ TOMASZ IGNACY OLSZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU; ZMIENIONO § 4.2019-02-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-04-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-04-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMANCINI2012-02-20 do dziś
2. ImionaRACHELE2012-02-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały197 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 98500,00 ZŁ2012-02-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-02-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMANCINI2012-02-20 do dziś
2. ImionaJESSICA2012-02-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały197 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 98500,00 ZŁ2012-02-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-02-20 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMANCINI2012-02-20 do dziś
2. ImionaLORENZO MARIA2012-02-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały426 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 213000,00 ZŁ2012-02-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-02-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego410000,00 PLN2002-04-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-04-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDNOOSOBOWO DYREKTOROWI ZARZĄDU.2002-04-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIEMANN2014-12-19 do dziś
2. ImionaBOŻENA2014-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-12-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR ZARZĄDU2014-12-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-12-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2002-04-25 do dziś
255 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2017-01-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-01-17 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-01-17 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2017-01-17 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-01-17 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-01-17 do dziś
641 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-01-17 do dziś
761 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2017-01-17 do dziś
877 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2019-02-20 do dziś
977 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2019-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2002 data złożenia 30.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK 20022003-10-10 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 07.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2005-06-21 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 24.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-11 do dziś
4data złożenia 18.07.2006 okres 2005 R.2006-08-18 do dziś
5data złożenia 20.05.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-29 do dziś
6data złożenia 21.02.2011 okres 1.01.2008 R. -31.12.2008 R.2011-03-24 do dziś
7data złożenia 21.02.2011 okres 1.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-03-24 do dziś
8data złożenia 18.07.2013 okres 2012 ROK2013-09-24 do dziś
9data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-17 do dziś
10data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
11data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
12data złożenia 07.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-07 do dziś
13data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
14data złożenia 22.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
15data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2006-08-18 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-29 do dziś
31.01.2008 R. -31.12.2008 R.2011-03-24 do dziś
41.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-03-24 do dziś
52012 ROK2013-09-24 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-20 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-07 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2005-06-21 do dziś
22005 R.2006-08-18 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-29 do dziś
41.01.2008 R. -31.12.2008 R.2011-03-24 do dziś
51.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-03-24 do dziś
62012 ROK2013-09-24 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-17 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów