FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „ATUT” MAREK I ALICJA JANECZEK - SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000109093
Numer REGON: 690021513
Numer NIP: 8170009004
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-23
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2023-06-22
Sygnatura akt[RDF/503921/23/897]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-04-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „ATUT” MAREK I ALICJA JANECZEK -SPÓŁKA JAWNA2002-04-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat MIELECKI gmina MIELEC miejscowość MIELEC2002-04-23 do dziś
2. Adresulica KOŚCIUSZKI nr domu 56 miejscowość MIELEC kod pocztowy 39-300 poczta MIELEC kraj POLSKA 2002-04-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „ATUT” MAREK I ALICJA JANECZEK -SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ SANDOMIERZ2002-04-23 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat SANDOMIERSKI gmina SANDOMIERZ miejscowość SANDOMIERZ2002-04-23 do dziś
3. Adresulica LWOWSKA nr domu 24 kod pocztowy 27-600 poczta SANDOMIERZ 2002-04-23 do dziś
21. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „ATUT” MAREK I ALICJA JANECZEK -SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ W ŚWILCZY2002-04-23 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZOWSKI gmina ŚWILCZA miejscowość ŚWILCZA2021-04-26 do dziś
3. Adresmiejscowość ŚWILCZA nr domu 147 X kod pocztowy 36-072 poczta ŚWILCZA kraj POLSKA 2021-04-26 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ ZAWARTA W DNIU 03.01.1994 R. ANEKS NR 1 SPISANY W DNIU 30.12.1994 R. ANEKS NR 2 SPISANY W DNIU 31.01.1997 R. ANEKS Z DNIA 02.11.2001 R.2002-04-23 do dziś
2UCHWAŁA Z DNIA 18.08.2005 R. ZMIENIONO PAR. 8 UMOWY SPÓŁKI2005-09-07 do dziś
306.10.2012 R. - ZMIANA § 9, § 10, § 11, § 122012-12-20 do dziś
422.09.2014R. PAR. 82015-05-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-04-23 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-04-23 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleANEKS DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ, DOTYCZĄCY PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ, W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KSH, SPISANY W DNIU 02.11.2001 R. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „ATUT” -SPÓŁKA CYWILNA MAREK JANECZEK, ALICJA JANECZEK EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PREZYDENT MIASTA MIELCA REGON -690021513 NR W REJESTRZE 751 -722/20022002-04-23 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANECZEK2002-04-23 do dziś
2. ImionaMAREK TOMASZ2002-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-23 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-04-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-04-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANECZEK2002-04-23 do dziś
2. ImionaALICJA2002-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-23 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-04-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-04-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-23 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-04-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA WE WSZYSTKICH SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JAWNEJ, DZIAŁAJĄCEJ POD NAZWĄ: FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „ATUT” -MAREK I ALICJA JANECZEK SPÓŁKA JAWNA UPRAWNIENI SĄ -JEDNOOSOBOWO -NIŻEJ WYMIENIENI WSPÓLNICY: 1. MAREK JANECZEK 2. ALICJA JANECZEK2002-04-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANECZEK2002-04-23 do dziś
2. ImionaMAREK TOMASZ2002-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANECZEK2002-04-23 do dziś
2. ImionaALICJA2002-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2015-05-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2015-05-20 do dziś
243 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2015-05-20 do dziś
343 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2015-05-20 do dziś
422 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH2015-05-20 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-05-20 do dziś
643 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2015-05-20 do dziś
743 31 Z TYNKOWANIE2015-05-20 do dziś
843 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2015-05-20 do dziś
943 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2015-05-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA 2002 ROK data złożenia 14.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2002 ROK2003-09-12 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 16.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-08-26 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 25.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-06-07 do dziś
4data złożenia 06.04.2006 okres 2005 R.2006-04-24 do dziś
5data złożenia 22.06.2007 okres 2006 R.2007-07-11 do dziś
6data złożenia 09.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-18 do dziś
7data złożenia 04.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-28 do dziś
8data złożenia 12.05.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-17 do dziś
9data złożenia 03.10.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-12-27 do dziś
10data złożenia 10.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-22 do dziś
11data złożenia 07.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-31 do dziś
12data złożenia 07.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
13data złożenia 30.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
14data złożenia 28.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
15data złożenia 27.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-15 do dziś
16data złożenia 10.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-10 do dziś
17data złożenia 14.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-14 do dziś
18data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
19data złożenia 18.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-18 do dziś
20data złożenia 03.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-03 do dziś
21data złożenia 22.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2006-04-24 do dziś
22006 R.2007-07-11 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-18 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-28 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-06-17 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-12-27 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-22 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-05-31 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-13 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-15 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-14 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-18 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-03 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-18 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-03 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów