SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W SULEJÓWKU

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000108993
Numer REGON: 000492061
Numer NIP: 9521262919
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-05-10
Ostatni wpis Nr wpisu41Data dokonania wpisu2022-10-21
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/24050/22/911]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-05-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000492061 NIP 95212629192007-12-28 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W SULEJÓWKU2002-05-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze ARS NR 12222002-05-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat MIŃSKI gmina SULEJÓWEK miejscowość SULEJÓWEK2003-01-20 do dziś
2. Adresulica IDZIKOWSKIEGO nr domu 9 nr lokalu 145 kod pocztowy 05-070 poczta SULEJÓWEK 2003-01-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu127 CZERWIEC 1998 ROK2002-05-10 do dziś
2UCHWAŁĄ NR 9/2003 WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 10.05.2003 R. PRZYJĘTO NOWY STATUT2003-08-11 do dziś
3UCHWAŁĄ NR 9/2004 WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 19.06.2004 R. ZMIENIONO PAR. 36, PAR. 45, PAR. 70 STATUTU UCHWAŁĄ NR 10/2004 WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 19.06.2004 R. ZMIENIONO PAR. 33 STATUTU2004-07-15 do dziś
430.11.2007 R., PRZYJĘCIE STATUTU W NOWYM BRZMIENIU2007-12-28 do dziś
530.06.2018 R. ZMIANY W TREŚCI STATUTU I PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO2018-09-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-05-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-05-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2002-05-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSADOWSKI2022-10-21 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ2022-10-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-10-21 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU NA CZAS OKREŚLONY OD 01.09.2022 R. DO 30.06.2024 R.2022-10-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-10-21 do dziś
25. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-05-10 do dziś
35. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-05-10 do dziś
41. NazwiskoKSIĘŻOPOLSKI2003-01-20 do dziś
2. ImionaMARIUSZ JERZY2003-01-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-01-20 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-01-20 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-20 do dziś
51. NazwiskoDYBIEC2005-08-30 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW KAZIMIERZ2005-08-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-08-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU DELEGOWANY Z RADY NADZORCZEJ2005-08-30 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-08-30 do dziś
61. NazwiskoKOWALCZYK2018-11-07 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW ROMAN2018-11-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-11-07 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-11-07 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-11-07 do dziś
71. NazwiskoBĄK2015-12-02 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2015-12-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-12-02 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-12-02 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-12-02 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-05-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSADOWSKI2022-09-06 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ2022-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZLAGE2021-12-08 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2021-12-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-08 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaIMBIRSKA2021-12-08 do dziś
2. ImionaWIOLETTA2021-12-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-08 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZMIDT2021-12-08 do dziś
2. ImionaIRENA2021-12-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-08 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaJACKIEWICZ2018-09-17 do dziś
2. ImionaJOANNA2018-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-17 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIERZBICKI2018-09-17 do dziś
2. ImionaEDWARD WIKTOR2018-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-17 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-12-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 23.05.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 16.06.2002 -10.05.20032003-07-15 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 30.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 11.05.2003-19.06.20042004-07-15 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 16.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 20.06.2004-18.06.20052005-08-30 do dziś
4data złożenia 30.06.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-07-12 do dziś
5data złożenia 28.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-13 do dziś
6data złożenia 23.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-11-25 do dziś
7data złożenia 29.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-16 do dziś
8data złożenia 07.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-22 do dziś
9data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-26 do dziś
10data złożenia 16.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-07-25 do dziś
11data złożenia 05.08.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-22 do dziś
12data złożenia 23.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-06 do dziś
13data złożenia 22.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-02 do dziś
14data złożenia 29.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-13 do dziś
15data złożenia 31.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-07 do dziś
16data złożenia 13.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-13 do dziś
17data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
18data złożenia 10.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-10 do dziś
19data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
20data złożenia 15.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-15 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2006 -31.12.20062007-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-07-12 do dziś
201.01.2007-31.12.20072008-11-25 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-07-16 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-22 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-26 do dziś
601.01.2011-31.12.20112012-07-25 do dziś
701.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-22 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-06 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-02 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-13 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-07 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-13 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-10 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20202021-10-22 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005-31.12.20052006-07-12 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-13 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-11-25 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-16 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-22 do dziś
601.01.2011-31.12.20112012-07-25 do dziś
701.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-22 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-06 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-02 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-13 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-07 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20202021-10-22 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-20 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów