„EWMAJ JĘDRZEJCZYK I SPÓŁKA” SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000108690
Numer REGON: 670925970
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-05-20
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2020-06-15
Sygnatura akt[RDF/207162/20/775]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-05-20 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 670925970 NIP 79712887922010-08-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EWMAJ JĘDRZEJCZYK I SPÓŁKA” SPÓŁKA JAWNA2002-05-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-05-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat GRÓJECKI gmina CHYNÓW miejscowość CHYNÓW2015-04-13 do dziś
2. Adresmiejscowość CHYNÓW ulica WOLSKA nr domu 7 kod pocztowy 05-650 poczta CHYNÓW kraj POLSKA 2015-04-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DN. 26.11.2001 ORAZ ANEKS Z DN. 02.04.20022002-05-20 do dziś
230.12.2003 R. -UCHWAŁA NR 2, ZMIANA PAR. 3 I PAR. 5 PKT 3 UMOWY SPÓŁKI2004-02-12 do dziś
325.08.2005 R. -ZMIANA PAR. 2 UMOWY SPÓŁKI2005-10-05 do dziś
4ZMIANA UMOWY SPÓŁKI SPORZĄDZONA W DNIU 23.11.2010 R., ZMIANA PAR. 22010-12-28 do dziś
515.10.2014 R. - ZMIANA PAR. 7 UMOWY2014-10-29 do dziś
602.03.2015 ZMIENIONO: PAR.1, PAR.2, PAR.32015-04-13 do dziś
714.09.2015 R. - ZMIANA PAR. 72015-10-05 do dziś
829.09.2016R., DODANO PAR. 3 PKT 5; ZMIENIONO PAR. 72016-11-04 do dziś
920.09.2018 R. - UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW ZMIANA § 2 UMOWY SPÓŁKI2018-10-29 do dziś
1010.10.2019R. - PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA WSPÓLNIKÓW ZMIENIONO PAR.22019-11-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-05-20 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-05-20 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH WSPÓLNICY „EWMAJ” SPÓŁKA CYWILNA ZAREJESTROWANI W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ WÓJTA GMINY CHYNÓW: 1. MAGDALENA WOŹNIAK NR 000881 2. ADAM JĘDRZEJCZYK NR 000882 3. EUGENIUSZ JĘDRZEJCZYK NR 000883 4. WIESŁAWA JĘDRZEJCZYK NR 0008802002-05-20 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJĘDRZEJCZYK2004-02-12 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2004-02-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-04-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-04-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-04-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-04-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2016-11-04 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2016-11-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-11-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-11-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-11-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-11-04 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJĘDRZEJCZYK2002-05-20 do dziś
2. ImionaEUGENIUSZ2002-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-20 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-05-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-05-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-05-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-05-20 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJĘDRZEJCZYK2002-05-20 do dziś
2. ImionaWIESŁAWA2002-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-20 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-05-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-05-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-05-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-05-20 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJĘDRZEJCZYK2002-05-20 do dziś
2. ImionaADAM2002-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-20 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-05-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-05-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-05-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-05-20 do dziś
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2002-05-20 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2002-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-20 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-05-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-05-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-05-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-05-20 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-05-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2002-05-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJĘDRZEJCZYK2004-02-12 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2004-02-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJĘDRZEJCZYK2002-05-20 do dziś
2. ImionaEUGENIUSZ2002-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-20 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJĘDRZEJCZYK2002-05-20 do dziś
2. ImionaWIESŁAWA2002-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-20 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaJĘDRZEJCZYK2002-05-20 do dziś
2. ImionaADAM2002-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-20 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2002-05-20 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2002-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-20 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2016-11-04 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2016-11-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-12-28 do dziś
247 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-12-28 do dziś
347 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-12-28 do dziś
447 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-12-28 do dziś
547 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-12-28 do dziś
647 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-12-28 do dziś
747 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-12-28 do dziś
847 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-12-28 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-12-28 do dziś
1047 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-04-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2018-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2002 data złożenia 07.10.2003 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 20022003-10-28 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 05.10.2004 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 20032004-10-20 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 08.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-08-19 do dziś
4data złożenia 30.06.2006 okres 2005 ROK2006-07-27 do dziś
5data złożenia 28.05.2007 okres 2006 R.2007-06-05 do dziś
6data złożenia 23.05.2008 okres 2007 ROK2008-06-17 do dziś
7data złożenia 30.06.2009 okres 2008 ROK2009-09-07 do dziś
8data złożenia 07.07.2010 okres 2009 R.2010-08-13 do dziś
9data złożenia 13.07.2011 okres 2010 ROK2011-09-09 do dziś
10data złożenia 08.07.2012 okres 2011 ROK2012-08-14 do dziś
11data złożenia 28.06.2013 okres 2012 ROK2013-07-24 do dziś
12data złożenia 04.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
13data złożenia 27.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-11 do dziś
14data złożenia 22.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
15data złożenia 19.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
16data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
17data złożenia 19.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
18data złożenia 15.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-15 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-06-17 do dziś
201.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.2009-09-07 do dziś
32009 R.2010-08-13 do dziś
401.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2011-09-09 do dziś
52011 ROK2012-08-14 do dziś
601.01.2012R. DO 31.12.2012R.2013-07-24 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-11 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-07-27 do dziś
2ZA ROK 20062007-06-05 do dziś
32007 ROK2008-06-17 do dziś
42008 ROK2009-09-07 do dziś
52009 R.2010-08-13 do dziś
62010 ROK2011-09-09 do dziś
72011 ROK2012-08-14 do dziś
82012 ROK2013-07-24 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-11 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów