SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOM MARZEŃ

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000108530
Numer REGON: 870005386
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-05-06
Ostatni wpis Nr wpisu44Data dokonania wpisu2022-08-31
Sygnatura akt[TO.VII NS-REJ.KRS/8126/22/725]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-05-06 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 870005386 NIP 87600025982009-07-14 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOM MARZEŃ2002-05-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W TORUNIU VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 5562002-05-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. GRUDZIĄDZ gmina M. GRUDZIĄDZ miejscowość GRUDZIĄDZ2002-05-06 do dziś
2. Adresulica KULERSKIEGO nr domu 6A kod pocztowy 86-300 poczta GRUDZIĄDZ 2005-01-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT Z DNIA 16.01.2002 R.2002-05-06 do dziś
225-26.06.2003 R.-UCHWALONO NOWY STATUT2003-08-25 do dziś
307.06.2006 R. UCHWALONO NOWY STATUT 17.08.2006 R. ZMIENIONO § 78, 79, 80 PKT 5, 108 PKT 1 I 3 STATUTU.2006-10-10 do dziś
427.11.2007 R. UCHWALONO NOWY STATUT2007-12-14 do dziś
503.06.2009 R.-ZMIENIONO: § 111 PKT 3; USUNIĘTO: § 59 PKT 1 STATUTU2009-07-14 do dziś
610.06.2010 R., ZMIENIONO §§ 15, 17, 23, 36, 38, 39, 96 I 138 STATUTU; WYKREŚLONO §§ 49 I 93; DODANO § 93 (1) I § 49 (1)2010-06-28 do dziś
705.06.2012 R. ZMIANA: § 2 UST. 3, § 3, § 4, § 15 UST. 2 PKT 3, PKT 3 W ROZDZIALE III, § 38, § 39, § 56 UST. PKT 2, § 76, § 77, § 85, § 94, § 136 UST. 4 STATUTU UCHYLENIE: PUNKTU A, B W ROZDZIALE III, § 56 UST. 2, 3, § 96 UST. 3, § 107 UST. 2 STATUTU DODANO: § 1 UST. 2 PPKT D, W § 93 ZE ZNACZKIEM 1 UST. 4, 5, 6 STATUTU2012-06-22 do dziś
814.06.2018R.; UCHYLENIE STAREGO STATUTU I UCHWALENIE NOWEJ TREŚCI STATUTU.2018-07-26 do dziś
924.09.2020 R. - UCHWALONO NOWY STATUT.2021-02-17 do dziś
1009-06-2022 R. UCHYLONO STATUT (UCHWAŁA NR 8/2022 R.); UCHWALONO NOWY STATUT (UCHWAŁA NR 9/2022 R.)2022-08-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-05-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-05-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2002-05-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGUZOWSKI2014-01-14 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ WOJCIECH2014-01-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-01-14 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2014-01-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-01-14 do dziś
21. NazwiskoSZWARACKA2003-01-28 do dziś
2. ImionaANETA JOANNA2003-01-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-01-28 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2017-07-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-28 do dziś
31. NazwiskoZIELKE2002-05-06 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW GRZEGORZ2002-05-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-05-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-01-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-05-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAKUBOWSKI2021-02-17 do dziś
2. ImionaJANUSZ2021-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIBIK2021-02-17 do dziś
2. ImionaDOROTA KATARZYNA2021-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-17 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARBOWNIK2017-07-14 do dziś
2. ImionaEUGENIUSZ2017-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-14 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIECHOWSKA2021-02-17 do dziś
2. ImionaBEATA2021-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-17 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRZESIŃSKI2021-02-17 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW RYSZARD2021-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-17 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELIŃSKI2021-02-17 do dziś
2. ImionaMARCIN WOJCIECH2021-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-17 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMCZYK2021-02-17 do dziś
2. ImionaMARCIN TOMASZ2021-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-17 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2009-07-14 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-07-14 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-07-14 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-02-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2021-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 21.06.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-07-25 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R. data złożenia 11.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2003-08-25 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R. data złożenia 24.06.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-08-02 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 20.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-07-22 do dziś
5data złożenia 14.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-09-12 do dziś
6data złożenia 28.05.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-06-08 do dziś
7data złożenia 27.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-21 do dziś
8data złożenia 15.06.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-14 do dziś
9data złożenia 17.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-28 do dziś
10data złożenia 09.06.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-06-16 do dziś
11data złożenia 11.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-22 do dziś
12data złożenia 16.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-07-02 do dziś
13data złożenia 17.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
14data złożenia 11.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
15data złożenia 14.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
16data złożenia 12.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
17data złożenia 25.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
18data złożenia 19.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
19data złożenia 30.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
20data złożenia 15.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-15 do dziś
21data złożenia 15.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-15 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.20052006-09-12 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-08 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-21 do dziś
401.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-14 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-28 do dziś
601.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-06-16 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-22 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-07-02 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-07-25 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2003-08-25 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-08-02 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-07-22 do dziś
501.01.2005 -31.12.20052006-09-12 do dziś
601.01.2006 -31.12.20062007-06-08 do dziś
701.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-21 do dziś
801.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-14 do dziś
901.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-28 do dziś
1001.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-06-16 do dziś
1101.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-22 do dziś
1201.01.2012-31.12.20122013-07-02 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-15 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-07-25 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2003-08-25 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-08-02 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-07-22 do dziś
501.01.2005 -31.12.20052006-09-12 do dziś
601.01.2006 -31.12.20062007-06-08 do dziś
701.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-21 do dziś
801.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-14 do dziś
901.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-28 do dziś
1001.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-06-16 do dziś
1101.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-22 do dziś
1201.01.2012-31.12.20122013-07-02 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-15 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-15 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów