SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LEŚNA” W CZARNEJ WODZIE

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000108209
Numer REGON: 001329038
Numer NIP: 5921021293
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-06-12
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2022-08-19
Sygnatura akt[RDF/414849/22/975]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-06-12 do dziś
2. Numer REGON\NIP0013290382002-06-12 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LEŚNA” W CZARNEJ WODZIE2002-06-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU WYDZIAŁ XII GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze RS 6542002-06-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-06-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat STAROGARDZKI gmina CZARNA WODA miejscowość CZARNA WODA2002-06-12 do dziś
2. Adresulica SŁOWACKIEGO nr domu 12 kod pocztowy 83-262 poczta CZARNA WODA 2002-06-12 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSPOLDZIELNIA.LESNA@GMAIL.COM2016-05-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu115 LISTOPADA 1995 R2002-06-12 do dziś
212 GRUDNIA 2003 ROK, JEDNOLITY TEKST STATUTU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „LEŚNA” W CZARNEJ WODZIE2004-02-23 do dziś
330.06.2008 JEDNOLITY TEKST STATUTU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „LEŚNA” W CZARNEJ WODZIE2008-10-30 do dziś
418.02.2015 R., UCHWAŁA 1/2016 ZMIENIONO §37 UST.5 STATUTU, §38 UST.1,§38 UST.5,§39 UST.12016-05-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-06-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2002-06-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).2002-06-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoDEMBEK2008-10-30 do dziś
2. ImionaIRENA BARBARA2008-10-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-10-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPEŁNOMOCNIK ZARZĄDU2008-10-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-10-30 do dziś
21. NazwiskoFLIS2002-06-12 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW BOHDAN2002-06-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-06-12 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES SPÓŁDZIELNI2002-06-12 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-06-12 do dziś
31. NazwiskoGLINIECKI2002-06-12 do dziś
2. ImionaSTEFAN FRANCISZEK2002-06-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-06-12 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZ-CA PREZESA2002-06-12 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-06-12 do dziś
41. NazwiskoGODLEWSKA2002-06-12 do dziś
2. ImionaDANUTA HALINA2002-06-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-06-12 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2008-09-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?TAK2008-09-25 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA SPÓŁDZIELNI2002-06-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRUSZKA2018-07-04 do dziś
2. ImionaEUGENIUSZ2018-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZŁOWSKA2015-09-16 do dziś
2. ImionaEWA MARIA2015-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-16 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBACKHAUS2015-09-16 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2015-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-16 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORZESZKOWSKA2016-07-19 do dziś
2. ImionaDOROTA MIECZYSŁAWA2016-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-19 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-03-15 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 R. -31.12.2000 R. data złożenia 31.03.2001 3. okres za jaki złożono dokument UCHWAŁA NR 2/2001 WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 28.06.2001 ROK2002-06-12 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 1 STYCZNIA 2001 R. -31 GRUDNIA 2001 R. data złożenia 04.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument 1.01 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01 -31.12.20012002-11-06 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 1 STYCZEŃ 2002 R. -31 GRUDZIEŃ 2002 R. data złożenia 29.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-12-10 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 27.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-10-14 do dziś
5okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 R. data złożenia 30.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 R.2005-12-14 do dziś
6data złożenia 04.07.2008 okres 01.01.2006-31.12.20062008-09-25 do dziś
7data złożenia 14.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-10-30 do dziś
8data złożenia 07.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-08-18 do dziś
9data złożenia 05.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-27 do dziś
10data złożenia 12.07.2011 okres OD 01.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2011-08-26 do dziś
11data złożenia 12.07.2012 okres OD 01.01.2011 R. DO 31.12.2011 R.2012-08-16 do dziś
12data złożenia 28.06.2013 okres OD 01.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.2013-09-04 do dziś
13data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
14data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
15data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
16data złożenia 28.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-04 do dziś
17data złożenia 18.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
18data złożenia 24.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-24 do dziś
19data złożenia 26.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-26 do dziś
20data złożenia 20.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-20 do dziś
21data złożenia 19.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006-31.12.20062008-09-25 do dziś
201.01.2007-31.12.20072008-10-30 do dziś
301.01.2008-31.12.20082009-08-18 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-07-27 do dziś
5OD 01.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2011-08-26 do dziś
6OD 01.01.2011 R. DO 31.12.2011 R.2012-08-16 do dziś
7OD 01.01. 2012 R. DO 31.12.2012 R.2013-09-04 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-04 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-24 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-26 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-20 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD 29.06.2000 R. -28.06.2001 R.2002-06-12 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.07.2004 R. DO 30.06.2005 R.2005-12-14 do dziś
301.01.2006-31.12.20062008-09-25 do dziś
401.01.2007-31.12.20072008-10-30 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-08-18 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-07-27 do dziś
7OD 01.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2011-08-26 do dziś
8OD 01.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.2013-09-04 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-16 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-04 do dziś
1301.01.2011 - 31.12.20112012-10-25 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-20 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-19 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów