SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA „STUDENT”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000107996
Numer REGON: 001387113
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-19
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2022-07-14
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/395/22/205]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-04-19 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001387113 NIP 76423138912007-09-18 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO -WŁASNOŚCIOWA „STUDENT”2002-04-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W PILE nr w rejestrze 3302002-04-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat PILSKI gmina PIŁA miejscowość PIŁA2002-04-19 do dziś
2. Adresmiejscowość PIŁA ulica DĄBROWSKIEGO nr domu 90 nr lokalu 8 kod pocztowy 64-920 poczta PIŁA kraj POLSKA 2011-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT SPORZĄDZONY W DNIU 25.10.1987 R.2002-04-19 do dziś
227.06.2006 R. -ZMIENIONO: §§1-77 STATUTU -DODANO: §§78-148 STATUTU.2007-09-18 do dziś
3UCHWAŁĄ NR 2/11/2007 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z DNIA 29.11.2007 R. -ZMIENIONO: § 4 UST. 2, § 10, § 13, § 15, § 17, § 19 UST. 3, § 20, § 29, § 30 DO § 41, § 43, § 44, § 49, § 53, § 54, § 56, § 59 DO § 82, § 85 DO § 94, § 99 DO § 148. -DODANO: § 149, DO § 174.2008-02-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-04-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2002-04-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).2007-09-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKĄDZIELA-MROTEK2022-07-14 do dziś
2. ImionaDOBRAWA2022-07-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-07-14 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-07-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-07-14 do dziś
21. NazwiskoMROTEK2018-09-25 do dziś
2. ImionaJAN KAZIMIERZ2018-09-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-09-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU2022-07-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-09-25 do dziś
31. NazwiskoKORZEŃ2011-11-28 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW MARIUSZ2011-11-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-11-28 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-07-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-04-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIECHOWSKI2016-12-07 do dziś
2. ImionaTOMASZ MAREK2016-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIECZOREK2015-09-28 do dziś
2. ImionaANETA2015-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-28 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUTSCHE2015-09-28 do dziś
2. ImionaKORNELIA2015-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-09-18 do dziś
270 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-09-18 do dziś
370 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-09-18 do dziś
470 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2007-09-18 do dziś
570 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2007-09-18 do dziś
692 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2007-09-18 do dziś
745 BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH LOKATORSKICH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH2007-09-18 do dziś
845 BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2007-09-18 do dziś
945 BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2007-09-18 do dziś
1045 BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2007-09-18 do dziś
1170 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI2007-09-18 do dziś
1270 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI2007-09-18 do dziś
1370 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIE STANOWIĄCYMI JEJ MIENIA LUB MIENIA JEJ CZŁONKÓW NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ Z WŁAŚCICIELEM (WSPÓŁWŁAŚCICIELEM) TEJ NIERUCHOMOŚCI2007-09-18 do dziś
1492 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ, OŚWIATOWEJ, KULTURALNEJ I REKREACYJNEJ2007-09-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 14.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-07-21 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 29.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-08-20 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 05.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-12 do dziś
4data złożenia 13.09.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-27 do dziś
5data złożenia 11.09.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-18 do dziś
6data złożenia 20.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-28 do dziś
7data złożenia 07.05.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-08 do dziś
8data złożenia 01.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-01 do dziś
9data złożenia 26.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-17 do dziś
10data złożenia 04.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-26 do dziś
11data złożenia 18.11.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-12-18 do dziś
12data złożenia 13.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-08 do dziś
13data złożenia 08.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-28 do dziś
14data złożenia 20.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-07 do dziś
15data złożenia 24.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
16data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
17data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
18data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
19data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
20data złożenia 07.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-27 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-18 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-28 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-08 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-01 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-17 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-26 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-12-18 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-08 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-28 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-07 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-12 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-27 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-18 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-28 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-08 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-01 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-17 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-26 do dziś
901.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-12-18 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-08 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-28 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-07 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów