APTEKA „SAGITTARIUS” NATASZA PFEIFFER-SZAJRYCH I BRONISŁAW PFEIFFER SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000107926
Numer REGON: 639745627
Numer NIP: 7772500255
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-22
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2023-02-02
Sygnatura akt[RDF/467384/23/194]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-04-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 639745627 NIP 77725002552008-12-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA „SAGITTARIUS” NATASZA PFEIFFER-SZAJRYCH I BRONISŁAW PFEIFFER SPÓŁKA JAWNA2002-04-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina TARNOWO PODGÓRNE miejscowość SWADZIM2002-04-22 do dziś
2. Adresulica ŚW. ANTONIEGO nr domu 2 nr lokalu 55 miejscowość SWADZIM kod pocztowy 62-080 poczta TARNOWO PODGÓRNE kraj POLSKA 2002-04-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki106.02.2002 R.2002-04-22 do dziś
203.06.2004 R., W PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI DODANO PUNKT 4.2004-06-28 do dziś
327.11.2008 R. ZMIENIONO: PAR. 6, PAR. 9 PKT 2, PAR. 11 UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ.2008-12-15 do dziś
401.03.2012 R., -W UMOWIE SPÓŁKI DODANO § 14 (1)2012-03-14 do dziś
502.04.2012 R., ZMIENIONO § 10, § 11 20.04.2012 R., ZMIENIONO § 72012-04-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-04-22 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-04-22 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleNA PODSTAWIE ART. 26 PAR. 4 K.S.H. WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ SAGITTARIUS: NATASZA PFEIFFER-SZAJRYCH (NR EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSP. 004243), BRONISŁAW PFEIFFER (NR 004244)2002-04-22 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUSZEWSKA PFEIFFER2012-04-25 do dziś
2. ImionaZOFIA2012-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-04-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-04-25 do dziś
2
2. ImionaNATASZA2002-04-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-22 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-04-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-04-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-22 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPFEIFFER2002-04-22 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-04-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-04-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-22 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-04-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.2002-04-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUSZEWSKA PFEIFFER2012-04-25 do dziś
2. ImionaZOFIA2012-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-04-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPFEIFFER SZAJRYCH2002-04-22 do dziś
2. ImionaNATASZA2002-04-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-22 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2008-12-15 do dziś
273 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2008-12-15 do dziś
373 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2008-12-15 do dziś
447 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-12-15 do dziś
547 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-12-15 do dziś
647 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-12-15 do dziś
773 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2008-12-15 do dziś
873 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2008-12-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2002 DO 31.12.20022019-02-19 do dziś
2OD 01.01.2003 DO 31.12.20032019-02-19 do dziś
3OD 01.01.2004 DO 31.12.20042019-02-19 do dziś
4OD 01.01.2005 DO 31.12.20052019-02-19 do dziś
5OD 01.01.2006 DO 31.12.20062019-02-19 do dziś
6OD 01.01.2007 DO 31.12.20072019-02-19 do dziś
7OD 01.01.2008 DO 31.12.20082019-02-19 do dziś
8OD 01.01.2009 DO 31.12.20092019-02-19 do dziś
9OD 01.01.2010 DO 31.12.20102019-02-19 do dziś
10OD 01.01.2011 DO 31.12.20112019-02-19 do dziś
11OD 01.01.2012 DO 31.12.20122019-02-19 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-02-19 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-02-19 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-02-19 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-02-19 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-06 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-27 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-02-02 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-02-02 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów