SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LOKATOR”

Stan na dzień 2024-03-05 godz. 09:24:08
Numer KRS: 0000107841
Numer REGON: 000487396
Numer NIP: 8290007574
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-05-09
Ostatni wpis Nr wpisu50Data dokonania wpisu2023-06-14
Sygnatura akt[RDF/498106/23/494]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-05-09 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000487396 NIP 82900075742007-08-17 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LOKATOR”2002-05-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY -SĄD GOSPODARCZY W SIERADZU nr w rejestrze A RS -302002-05-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-05-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ZDUŃSKOWOLSKI gmina ZDUŃSKA WOLA miejscowość ZDUŃSKA WOLA2002-05-09 do dziś
2. Adresulica ŁASKA nr domu 46 kod pocztowy 98-220 poczta ZDUŃSKA WOLA 2002-05-09 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejWWW.SMLOKATOR.PL2015-11-05 do dziś
4. Adres strony internetowejSEKRETARIAT@SMLOKATOR.PL2015-11-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu116.06.2000 R. UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU2002-05-09 do dziś
2UCHWAŁĄ Z DNIA 12 CZERWCA 2006 ROKU ZMIENIONO PARAGRAFY OD 1 DO 115, DODANO PARAGRAFY OD 116 DO 1282006-09-01 do dziś
3UCHWAŁĄ NR 7/ZP/2007 Z DNIA 29 MAJA 2007 ROKU DODANO § 89 ZE ZNACZKIEM 1 STATUTU.2007-08-17 do dziś
4UCHWAŁĄ Z DNIA 29 LUTEGO 2008 R. ZMIENIONO §§ OD 1 DO 128 STATUTU. DODANO §§ OD 129 DO 148. 29 MAJA 2008 R. -ZMIENIONO UCHWAŁĘ Z DNIA 29.02.2008 R. POPRZEZ SKREŚLENIE §§ 28, 29 I 30 STATUTU.2008-06-27 do dziś
5UCHWAŁĄ NR 7/WZ/2010 WALNEGO ZGROMADZENIA OBRADUJĄCEGO W CZĘŚCIACH W DNIACH 24, 25, 26, 28 MAJA 2010 ROKU ZMIENIONO § 91 UST. 2 STATUTU.2010-07-13 do dziś
6UCHWAŁĄ NR 2/WZ/2013 WALNEGO ZGROMADZENIA OBRADUJĄCEGO W CZĘŚCIACH W DNIACH 21, 22, 23, 24 MAJA 2013 R. ZMIENIONO § 105 UST.1 STATUTU; UCHWAŁĄ NR 3/WZ/2013 WALNEGO ZGROMADZENIA OBRADUJACEGO W CZEŚCIACH W DNIACH 21, 22, 23, 24 MAJA 2013 R. ZMIENIONO § 140 UST.2 STATUTU.2013-08-05 do dziś
7UCHWAŁAMI WALNEGO ZGROMADZENIA OBRADUJĄCEGO W CZĘŚCIACH W DNIACH 28,29,30 KWIETNIA 2015 R.DOKONANO ZMIAN W STATUCIE: UCHWAŁĄ 3/WZ/2015 ZMIENIONO § 4, UCHWAŁĄ 4/WZ/2015 W § 123 DODANO UST. 14, UCHWAŁĄ 5/WZ/2015 ZMIENIONO § 130 UST. 1, UCHWAŁĄ 6/WZ/2015 W § 133 UST. 2 PKT 2 ZMIENIONO PODPUNKT „H”, UCHWAŁĄ 7/WZ/2015 ZMIENIONO § 140 UST. 22015-11-05 do dziś
8UCHWAŁAMI WALNEGO ZGROMADZENIA OBRADUJĄCEGO W CZĘŚCIACH W DNIACH 9, 10 , 11 MAJA 2018 R. DOKONANO ZMIAN W STATUCIE: ZMIENIONO § 2, § 5, § 6, § 7 UST. 5, § 17, § 18, § 19 UST. 2 PKT. 2, § 21, § 22, § 31 UST. 3, § 32, § 33 UST. 2, 4 I 5, § 34-41, § 45, § 47 UST. 3, § 48-51, § 56 UST. 1, § 61, § 62 UST. 1, § 77, § 88 UST. 4, § 95 UST. 1 PKT 1 PPKT. A, § 129, § 130 UST. 2, § 133 UST. 2 PKT. 2 PPKT. B, § 139, § 145; DODANO: § 5 ZE ZNACZKIEM 1, § 27 ZE ZNACZKIEM 1, PKT. 26 I 27 W § 109 UST. 1; SKREŚLONO: PPKT D W § 13 UST.2 PKT. 17, PKT 3 I 15 W § 14 UST. 1, § 16, § 23, § 63-65, § 74-76, § 84-86.2018-07-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-05-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-05-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU2007-08-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoTRENKNER2023-05-19 do dziś
2. ImionaJAKUB2023-05-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-05-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2023-05-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-05-19 do dziś
24. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-10-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-10-16 do dziś
34. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2003-10-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-10-16 do dziś
41. NazwiskoPADZIK2003-02-13 do dziś
2. ImionaTOMASZ MARIUSZ2003-02-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-02-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-02-13 do dziś
51. NazwiskoKRZYŻAŃSKI2002-05-09 do dziś
2. ImionaROMAN JACEK2002-05-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-05-09 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-05-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-05-09 do dziś
65. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-05-09 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-05-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTĘPNIK2020-09-30 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2020-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIEMIENKOWICZ2005-06-20 do dziś
2. ImionaTOMASZ JERZY2005-06-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-06-20 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKABALSKA STASIAK2020-09-30 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2020-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-30 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRENKNER2017-06-12 do dziś
2. ImionaJAKUB2017-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-12 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaZGLIŃSKI2017-06-12 do dziś
2. ImionaWOJCIECH HENRYK2017-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-12 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaIDZIAK2017-06-12 do dziś
2. ImionaSTEFANIA2017-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-12 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓLEWIAK2017-06-12 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ WŁADYSŁAW2017-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-12 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIEMIENKOWICZ2020-09-30 do dziś
2. ImionaBARBARA EWA2020-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-30 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEPIEJZA2020-09-30 do dziś
2. ImionaBARBARA2020-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-30 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAPCIAK2020-09-30 do dziś
2. ImionaDARIUSZ ZDZISŁAW2020-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-30 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAMIŃSKA2020-09-30 do dziś
2. ImionaIWONA TERESA2020-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-30 do dziś
121. Nazwisko\Nazwa lub firmaGATKOWSKA2020-09-30 do dziś
2. ImionaMARIA JOLANTA2020-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-30 do dziś
131. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERTMANOWSKI2020-09-30 do dziś
2. ImionaEDMUND2020-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-30 do dziś
141. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIAŁECKA2020-09-30 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2020-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-11-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-11-05 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-11-05 do dziś
390 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2015-11-05 do dziś
458 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2015-11-05 do dziś
559 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2015-11-05 do dziś
660 20 Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH2015-11-05 do dziś
761 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2015-11-05 do dziś
862 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2015-11-05 do dziś
941 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-11-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01. -31.12.2000 R. data złożenia 03.08.2001 2. okres za jaki złożono opinię 01.01. -31.12.2000 R.2002-05-09 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 05.07.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-12-12 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 25.06.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-12 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01. -31.12.2003 R. data złożenia 16.06.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01. -31.12.2003 R.2004-08-25 do dziś
5okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 07.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-20 do dziś
6data złożenia 13.07.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-25 do dziś
7data złożenia 18.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-17 do dziś
8data złożenia 24.04.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-14 do dziś
9data złożenia 03.07.2009 okres 01.01.2008 R -31.12.2008 R2009-09-18 do dziś
10data złożenia 15.06.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-07-13 do dziś
11data złożenia 15.04.2011 okres 01.01.2010 R -31.12.2010 R2011-05-05 do dziś
12data złożenia 15.06.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-08-09 do dziś
13data złożenia 14.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-05 do dziś
14data złożenia 17.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
15data złożenia 23.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-05 do dziś
16data złożenia 25.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-10 do dziś
17data złożenia 10.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-12 do dziś
18data złożenia 07.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
19data złożenia 20.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-20 do dziś
20data złożenia 10.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
21data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
22data złożenia 06.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
23data złożenia 14.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-14 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-25 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-17 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-14 do dziś
401.01.2008 R -31.12.2008 R2009-09-18 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-07-13 do dziś
601.01.2010 R -31.12.2010 R2011-05-05 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-08-09 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2.12 R.2013-08-05 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-05 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-10 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-12 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-20 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-23 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-12-12 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-12 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01. -31.12.2003 R.2004-08-25 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-20 do dziś
501.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-25 do dziś
601.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-17 do dziś
701.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-14 do dziś
801.01.2008 R -31.12.2008 R2009-09-18 do dziś
901.01.2009-31.12.20092010-07-13 do dziś
1001.01.2010 R -31.12.2010 R2011-05-05 do dziś
1101.01.2011-31.12.20112012-08-09 do dziś
1201.01.2012 R. - 31.12 2012 R.2013-08-05 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-05 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-10 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-12 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-20 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
21OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-26 do dziś
22OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-12-12 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-12 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01. -31.12.2003 R.2004-08-25 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-20 do dziś
501.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-25 do dziś
601.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-17 do dziś
701.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-14 do dziś
801.01.2008 R -31.12.2008 R2009-09-18 do dziś
901.01.2009-31.12.20092010-07-13 do dziś
1001.01.2010 R -31.12.2010 R2011-05-05 do dziś
1101.01.2011-31.12.20112012-08-09 do dziś
1201.01.2012 R. - 31.12 2012 R.2013-08-05 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-05 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-10 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-12 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-07 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-20 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
22OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-13 do dziś
6. #NA#1okres za jaki złożono dokument 01.01. -31.12.2000 R.2002-05-09 do dziś
7. #NA#1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01. -31.12.2000 R.2002-05-09 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów