REPROTOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000107806
Numer REGON: 350568034
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-23
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2021-08-18
Sygnatura akt[RDF/324272/21/967]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-04-23 do dziś
2. Numer REGON\NIP3505680342002-04-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaREPROTOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-12-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 42802002-04-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2002-04-23 do dziś
2. Adresulica MAZOWIECKA nr domu 113 miejscowość KRAKÓW kod pocztowy 30-023 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2002-04-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 04-08-1992 R., NOTARIUSZ ANDRZEJ URBANIK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 5631/92 -AKT NOTARIALNY Z DNIA 13-02-2002 R., NOTARIUSZ WALDEMAR WAJDA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 728/2002 -ZMIENIONE: UST.: VI, VII, VIII, IX AKAPIT 3, X AKAPIT 2, XIII AKAPIT 6, XIV, XV AKAPIT 1 I 2, XXIV, DODANE: UST.: IX AKAPIT 9, X AKAPIT 4 I 5, XV AKAPIT 5 I 6, XVI AKAPIT 2 I 3, XVII AKAPIT 3 I 42002-04-23 do dziś
227.06.2002 ROK, REPERTORIUM A NR 3481/2002, NOTARIUSZ WALDEMAR WAJDA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY UL. DIETLA NR 68, ZMIENIONO PKT VII, PKT VIII, PKT IX, PKT XI, DODANO OSTATNIE ZDANIE DO PKT XIV, ZMIENIONO BRZMIENIE ZDANIA PIERWSZEGO W PKT XV2003-03-28 do dziś
3DNIA 21 SIERPNIA 2006 R., REP. A NR 2256/2006, KANCELARIA NOTARIALNA IRENA ULMAN-LEŚNIAK, UL. STRADOMSKA1/6, 31-068 KRAKÓW -ZMIANA: PKT I UMOWY SPÓŁKI2006-12-22 do dziś
430.04.2013 R. NOTARIUSZ IRENA ULMAN, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REPERTORIUM A NR 450/20132013-05-24 do dziś
522.08.2014 - REP. A NR 1197/2014, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE,NOTARIUSZ IRENA ULMAN - ZMIANA UMOWY: UST. VII, UST. VIII, UST. IX PKT 12015-03-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-04-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-04-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
2. ImionaYAN ALEXANDRE2004-07-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały260 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28.600,00 ZŁOTYCH2015-11-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDAMASIEWICZ2015-03-24 do dziś
2. ImionaJACEK TOMASZ2015-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały242 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26.620,00 ZŁOTYCH.2015-11-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-12-31 do dziś
NIE2015-03-24 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWĘGLARZ2015-11-26 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2015-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały260 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28.600,00 ZŁOTYCH.2015-11-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-11-26 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaIGNACZAK2015-11-26 do dziś
2. ImionaWITOLD2015-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały118 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.980,00 ZŁOTYCH.2015-11-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-11-26 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDAMASIEWICZ2002-04-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego96800,00 ZŁ2015-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1174500,00 PLN2002-04-23 do dziś
2396000,00 PLN2003-01-27 do dziś
3110,00 ZŁ2015-03-24 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-04-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI, UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO2002-04-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWĘGLARZ2014-06-23 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2014-06-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-06-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-06-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-06-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoDAMASIEWICZ2014-06-23 do dziś
2. ImionaJACEK2014-06-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-06-23 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2014-06-23 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy121 PRODUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ, PAPIERU ORAZ WYROBÓW Z PAPIERU2002-04-23 do dziś
252 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2002-04-23 do dziś
371 33 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2002-04-23 do dziś
471 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2002-04-23 do dziś
572 INFORMATYKA2002-04-23 do dziś
674 20 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII2002-04-23 do dziś
774 40 Z REKLAMA2002-04-23 do dziś
893 05 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-04-23 do dziś
922 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2002-04-23 do dziś
1025 24 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2002-04-23 do dziś
1130 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW2002-04-23 do dziś
1231 50 Z PRODUKCJA SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I LAMP ELEKTRYCZNYCH2002-04-23 do dziś
1333 20 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I INNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYJĄTKIEM SPRZĘTU DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI2002-04-23 do dziś
1436 1 PRODUKCJA MEBLI2002-04-23 do dziś
1536 63 Z PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-04-23 do dziś
1651 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI2002-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA OKRES OD DNIA 01.01.2001 R. DO DNIA 31.12.2001 R. data złożenia 12.09.2002 3. okres za jaki złożono dokument ZA OKRES OD DNIA 01.01.2001 R. DO DNIA 31.12.2001 R.2003-01-27 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 30.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-10-20 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 23.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-07-07 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 15.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-08-31 do dziś
5data złożenia 13.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-08 do dziś
6data złożenia 23.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-03 do dziś
7data złożenia 14.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-10-06 do dziś
8data złożenia 09.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-17 do dziś
9data złożenia 02.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-08-09 do dziś
10data złożenia 01.09.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-09-12 do dziś
11data złożenia 19.12.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-01-07 do dziś
12data złożenia 10.12.2013 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-10 do dziś
13data złożenia 25.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-13 do dziś
14data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-26 do dziś
15data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
16data złożenia 15.03.2021 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-03-15 do dziś
17data złożenia 18.05.2021 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162021-05-18 do dziś
18data złożenia 18.08.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-08-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-08-08 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-03 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-10-06 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-17 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-08-09 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-09-12 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-01-07 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-10 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-13 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-26 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie ZA OKRES OD DNIA 01.01.2001 R. DO DNIA 31.12.2001 R.2003-01-27 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-08-08 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-03 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-10-06 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-07-17 do dziś
601.01.2009-31.12.20092010-08-09 do dziś
701.01.2010-31.12.20102011-09-12 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-01-07 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-10 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-13 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-26 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów