FIRMA HANDLOWA „BIS” BARBARA KRYSTEK, SŁAWOMIR WROTECKI SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000107688
Numer REGON: 472313383
Numer NIP: 9471848711
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-19
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2018-11-20
Sygnatura akt[RDF/901656/18/343]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-04-19 do dziś
2. Numer REGON\NIP4723133832002-04-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „BIS” BARBARA KRYSTEK, SŁAWOMIR WROTECKI SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI2004-12-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2002-04-19 do dziś
2. Adresulica PRYNCYPALNA nr domu 171 kod pocztowy 93-373 poczta ŁÓDŹ 2003-05-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki115.03.2002 ANEKSEM Z DNIA 08.04.2002 R. ZMIENIONO PARAGRAF 2 I PARAGRAF 6 UMOWY2002-04-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-04-19 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-04-19 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ „BIS” W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART. 26 PARAGRAF 4 KSH. WSPÓLNICY: BARBARA KRYSTEK NUMER EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: 40618 SŁAWOMIR WROTECKI -NUMER EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: 460442002-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRYSTEK2002-04-19 do dziś
2. ImionaBARBARA2002-04-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-19 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-04-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-04-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWROTECKI2002-04-19 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2002-04-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-19 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-04-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-04-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-19 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2002-04-19 do dziś
252 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2002-04-19 do dziś
351 70 B SPRZEDAŻ HURTOWA (NIEWYSPECJALIZOWANA) NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2002-04-19 do dziś
452 27 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2002-04-19 do dziś
560 24 B USŁUGI TRANSPORTOWE2002-04-19 do dziś
674 13 Z BADANIE RYNKU2002-04-19 do dziś
774 40 Z REKLAMA2002-04-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 24.09.20032003-10-31 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 08.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-10-13 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2007 DO 31.12.20072018-10-19 do dziś
2OD 01.01.2008 DO 31.12.20082018-10-19 do dziś
3OD 01.01.2009 DO 31.12.20092018-10-19 do dziś
4OD 01.01.2010 DO 31.12.20102018-10-19 do dziś
5OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-10-19 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-10-19 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-10-19 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-10-19 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-10-19 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-20 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Informacje o likwidacji
1. Informacje o otwarciu likwidacji30.11.2004 R. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI Z PRZEPROWADZENIEM JEJ LIKWIDACJI2004-12-10 do dziś
3. Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorówLIKWIDATORZY REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE.2004-12-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRYSTEK2004-12-10 do dziś
2. ImionaBARBARA2004-12-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-12-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWROTECKI2004-12-10 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2004-12-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-12-10 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
1
1. Określenie okolicznościROZWIĄZANIE2004-12-10 do dziś
2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki30.11.2004 R. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI Z PRZEPROWADZENIEM JEJ LIKWIDACJI2004-12-10 do dziś
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów