SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „METALCHEM”

Stan na dzień 2024-04-20 godz. 08:01:27
Numer KRS: 0000107578
Numer REGON: 001275207
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-05-06
Ostatni wpis Nr wpisu61Data dokonania wpisu2023-07-20
Sygnatura akt[TO.VII NS-REJ.KRS/5957/23/687]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-05-06 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001275207 NIP 87901709692013-08-01 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „METALCHEM”2010-02-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W TORUNIU VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 4042002-05-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. TORUŃ gmina M. TORUŃ miejscowość TORUŃ2002-05-06 do dziś
2. Adresulica DŁUGA nr domu 21 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ 2002-05-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT Z DNIA 12.01.2002 R.2002-05-06 do dziś
220.12.2003 R. UCHWAŁA ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW ZMIENIAJĄCA STATUT SPÓŁDZIELNI ZMIANA §§: § 5 UST. 2 PKT 2; § 11 UST. 1, § 12 UST. 3; § 14 UST. 5; § 15 UST. 3 I 4; § 16 UST. 1, 3, 4, 5 I 6; § 17 UST. 1 PKT 3; § 18 UST. 2; §19 UST. 1 (ZDANIE DRUGIE); § 21; § 22 UST. 2; § 27 UST. 1 PKT 6; § 27 UST. 3, § 28 UST. 1; § 28 UST. 3; § 29; § 30 UST. 1 I 2; § 34 UST. 2; § 37 UST. 1 PKT 1 LIT. A; § 37 UST. 3; § 38 UST. 2; § 55 UST. 2 I 3; § 59 UST. 2 I 3; § 60 UST. 2; § 61 PKT 3; § 62 UST. 1 PKT 3; § 62 UST. 2; § 84 UST. 2 PKT 1; § 93; § 94; DODANO §§: § 5 UST. 2 PKT 1 A; § 6 UST. 2 PKT 2 A; § 8 PKT 15; § 14 A; § 17 UST. 1 PKT 4 I 5; § 19 UST. 1 PKT 3 I 4; § 19 A; § 19 B; § 25 A; § 28 UST. 4; § 34 UST. 3; § 59 UST. 4; § 84 UST. 2 PKT 12; § 93 A; § 93 B; USUNIĘTO §§: § 16 UST. 7; § 22 UST. 3 I 4.2004-02-12 do dziś
310.06.2006 R. PRZYJĘTO NOWY STATUT. 23.09.2006 R. ZMIENIONO: § 11 UST. 1; § 15 UST. 1 PKT 9; § 15 UST. 1 PKT 13; § 15 UST. 1 PKT 14 STATUTU.2006-10-05 do dziś
428.11.2009 R.; PRZYJĘTO NOWY STATUT.2010-02-01 do dziś
510.06.2017 R.; DODANIE W §41 UST.2; ZMIANA §129 UST.1 PKT.72017-07-17 do dziś
69 I 10 MAJA 2018R. ZMIENIONO: § 2 ORAZ OD §6 DO §131 ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY2018-09-03 do dziś
724.05.2021 R.; ZMIANA §47 UST.1 I §51 UST.12021-07-21 do dziś
830.05.2023R.; ZMIENIONO §29, §115, §117, §118, §1192023-07-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-05-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-05-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZADU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2021-07-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoCZARNECKI2017-10-20 do dziś
2. ImionaJACEK MIECZYSŁAW2017-10-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-10-20 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2017-10-20 do dziś
PREZES ZARZĄDU2021-12-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-10-20 do dziś
21. NazwiskoBEDNARSKA2017-09-04 do dziś
2. ImionaIWONA EWA2017-09-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-09-04 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2021-12-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-09-04 do dziś
31. NazwiskoJÓZEFIAK2016-10-03 do dziś
2. ImionaRYSZARD2016-10-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-10-03 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-02-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-10-03 do dziś
41. NazwiskoFILAR2005-04-07 do dziś
2. ImionaLIDIA JANINA2005-04-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-04-07 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-04-07 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-04-07 do dziś
51. NazwiskoKĘDZIORA2004-02-12 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2004-02-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-02-12 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2004-02-12 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-12 do dziś
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2005-04-07 do dziś
61. NazwiskoŚWIĄTKOWSKI2002-05-06 do dziś
2. ImionaRYSZARD2002-05-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-05-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-05-06 do dziś
71. NazwiskoSWOBODZIŃSKI2002-05-06 do dziś
2. ImionaJAN ANDRZEJ2002-05-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-05-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2002-05-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-05-06 do dziś
PREZES ZARZĄDU2005-04-07 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-05-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARGALSKA2023-07-20 do dziś
2. ImionaRENATA BARBARA2023-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZACHO GŁUCHOWICZ2011-07-11 do dziś
2. ImionaARLETA ANNA2006-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-10-05 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOMIANOWSKI2023-07-20 do dziś
2. ImionaTOMASZ PAWEŁ2023-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-20 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMODRZEWSKI2019-08-19 do dziś
2. ImionaDARIUSZ PIOTR2019-08-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-19 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaROGALSKI2023-07-20 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2023-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-20 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIOMEK2023-07-20 do dziś
2. ImionaIWONA KRYSTYNA2023-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-20 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-10-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-10-03 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-10-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 12.08.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-11-08 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 ROK -31.12.2002 ROK data złożenia 11.08.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 ROK -31.12.2002 ROK2003-10-01 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R. data złożenia 30.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-08-02 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 01.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-07-22 do dziś
5data złożenia 20.06.2006 okres 2005 ROK2006-07-12 do dziś
6data złożenia 04.06.2007 okres 2006 R.2007-06-29 do dziś
7data złożenia 24.06.2008 okres 20072008-07-10 do dziś
8data złożenia 14.07.2009 okres 2008 ROK2009-09-03 do dziś
9data złożenia 02.07.2010 okres 2009 ROK2010-08-24 do dziś
10data złożenia 21.06.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-20 do dziś
11data złożenia 13.06.2012 okres 2011 ROK2012-06-29 do dziś
12data złożenia 04.07.2013 okres 2012 ROK2013-08-01 do dziś
13data złożenia 26.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
14data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
15data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-03 do dziś
16data złożenia 22.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
17data złożenia 25.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-25 do dziś
18data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
19data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
20data złożenia 31.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-31 do dziś
21data złożenia 01.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
22data złożenia 12.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-12 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta12006 R.2007-06-29 do dziś
22008 ROK2009-09-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-07-12 do dziś
22006 R.2007-06-29 do dziś
320072008-07-10 do dziś
42008 ROK2009-09-03 do dziś
52009 ROK2010-08-24 do dziś
601.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-20 do dziś
72011 ROK2012-06-29 do dziś
82012 ROK2013-08-01 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-03 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-25 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-31 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-31 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 ROK -31.12.2002 ROK2003-10-01 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-08-02 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-07-22 do dziś
42005 ROK2006-07-12 do dziś
52006 R.2007-06-29 do dziś
620072008-07-10 do dziś
72008 ROK2009-09-03 do dziś
82009 ROK2010-08-24 do dziś
901.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-20 do dziś
102011 ROK2012-06-29 do dziś
112012 ROK2013-08-01 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-03 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-31 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-12 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów