„HILKIM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000107533
Numer REGON: 001313400
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-18
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2022-03-24
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/32193/21/361]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-04-18 do dziś
2. Numer REGON\NIP0013134002002-04-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„HILKIM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2020-07-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr w rejestrze 13012002-04-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat ŚWIĘTOCHŁOWICE gmina ŚWIĘTOCHŁOWICE miejscowość ŚWIĘTOCHŁOWICE2016-01-29 do dziś
2. Adresmiejscowość ŚWIĘTOCHŁOWICE ulica UL. SĄDOWA nr domu 7 kod pocztowy 41-605 poczta ŚWIĘTOCHŁOWICE kraj POLSKA 2022-03-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.08.1988 R..-PBN MYSŁOWICE ANNA OSIECKA-KOCISZEWSKA REPERT. A 629/88 27.09.2001 R.-KN ALEKSANDRA LESIAK, EWA SIWIŃSKA KATOWICE REPERT. A 13552/2001 ZMIENIONO PAR. 5, 14, 152002-04-18 do dziś
220.11.2003 R. REPERTORIUM „A” NUMER 18278/2003 KANCELARIA NOTARIALNA ALEKSANDRA LESIAK, EWA SIWIŃSKA KATOWICE ZMIANA PARAGRAF 8 UST. 42003-12-11 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 19 MAJA 2010 R. REP. A NR 51/2010 SPORZĄDZONY PRZEZ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ S. SEIDEL-NOWAK, J.PNIOKL S.C. ZMIENIONO PAR. 5 UMOWY SPÓŁKI2010-06-17 do dziś
431.05.2010 R., REP. A NR 4747/2010, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA TYCHY, UL. BUDOWLANYCH 59/116-117A -UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ UMOWY SPÓŁKI I UCHWALENIE NOWEGO JEDNOLITEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI.2010-06-25 do dziś
530.10.2015 R. NOTARIUSZ AGATA ŁAKOTA-GĄTARZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH, REPERTORIUM A NR 6822/2015 - ZMIENIONO § 22016-01-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-04-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-04-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOLNY2010-06-25 do dziś
2. ImionaMAREK PIOTR2010-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-06-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały46 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 23.000,00 ZŁ2010-06-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-06-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOLNY2010-06-25 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2010-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-06-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.000,00 ZŁ2010-06-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-06-25 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁOSZEK2010-06-25 do dziś
2. ImionaMARZENA MARIA2010-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-06-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały46 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 23.000,00 ZŁ2010-06-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-06-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego70000,00 PLN2003-12-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organy nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy138 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2010-06-17 do dziś
238 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH2010-06-17 do dziś
343 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-06-17 do dziś
438 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2010-06-25 do dziś
577 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-06-25 do dziś
677 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2010-06-25 do dziś
746 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2010-06-25 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-06-25 do dziś
939 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2010-06-25 do dziś
1038 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2016-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 data złożenia 17.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001-31.12.20012002-07-05 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 02.04.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.20022003-05-14 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 17.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 - 31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-06-30 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 10.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-06-29 do dziś
5data złożenia 03.04.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-04-12 do dziś
6data złożenia 26.04.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-14 do dziś
7data złożenia 03.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-09 do dziś
8data złożenia 10.06.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-06-19 do dziś
9data złożenia 04.06.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-06-17 do dziś
10data złożenia 27.05.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-13 do dziś
11data złożenia 05.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-20 do dziś
12data złożenia 09.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-08 do dziś
13data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
14data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
15data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-20 do dziś
16data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
17data złożenia 26.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-26 do dziś
18data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
19data złożenia 08.06.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-08 do dziś
20data złożenia 16.12.2021 okres OD 22.04.2020 DO 31.12.20202021-12-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-04-12 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-14 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-09 do dziś
401.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-06-19 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-06-17 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-13 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-20 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-10-08 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-20 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-01-31 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-08 do dziś
16OD 22.04.2020 DO 31.12.20202021-12-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-04-12 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-14 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-09 do dziś
401.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-06-19 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-06-17 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-13 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-20 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-10-08 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-02 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-20 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-26 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 7 ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW „HILKIM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH, PODJĘTA W DNIU 21 KWIETNIA 2020R. PRZED NOTARIUSZEM AGATĄ ŁAKOTĄ-GĄTARZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZA AGATY ŁAKOTY-GĄTARZ, UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 6, 41-600 ŚWIĘTOCHŁOWICE, REP.A NR 3689/2020 , 21.04.20202020-07-31 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.2020-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoWÓJCIK2020-07-31 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 7 ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW „HILKIM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH, PODJĘTA W DNIU 21 KWIETNIA 2020R. PRZED NOTARIUSZEM AGATĄ ŁAKOTĄ-GĄTARZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZA AGATY ŁAKOTY-GĄTARZ, UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 6, 41-600 ŚWIĘTOCHŁOWICE, REP.A NR 3689/2020 , 21.04.20202020-07-31 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2020-07-31 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów