ROTOVIA MIĘDZYRZECZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000107369
Numer REGON: 211025985
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-23
Ostatni wpis Nr wpisu48Data dokonania wpisu2022-08-19
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/8347/22/970]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-04-23 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 211025985 NIP 92717287932007-08-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaROTOVIA MIĘDZYRZECZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-08-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM nr w rejestrze 26512002-04-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat MIĘDZYRZECKI gmina MIĘDZYRZECZ miejscowość MIĘDZYRZECZ2002-04-23 do dziś
2. Adresmiejscowość MIĘDZYRZECZ ulica ZAKASZEWSKIEGO nr domu 9 kod pocztowy 66-300 poczta MIĘDZYRZECZ kraj POLSKA 2007-08-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.12.1999 ROK NOTARIUSZ MIROSŁAWA KOWALIK, KANCELARIA NOTARIALNA W MIĘDZYRZECZU. REPERTORIUM A NUMER 11358/99. 26.09.2001 ROK -NOTARIUSZ MIROSŁAWA KOWALIK, KANCELARIA NOTARIALNA W MIĘDZYRZECZU. REPERTORIUM A NUMER 5663/2001 -ZMIANA PARAGRAFÓW: 2 USTĘP 3, 11 USTĘP 1.2002-04-23 do dziś
231.01.2003 ROK, NOTARIUSZ JACEK KACZOROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REPERTORIUM A NR 1578/2003 -ZMIANA § 5.12003-04-01 do dziś
329.12.2005 ROK, NOTARIUSZ DARIUSZ KRAMARZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 8998/2005 -ZMIANA § 6, § 11.12006-02-17 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 04.07.2007 R., SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ MIROSŁAWĘ KOWALIK, KN W MIĘDZYRZECZU, REP. A NR 5476/2007 -ZMIANA § 2 UMOWY SPÓŁKI.2007-08-02 do dziś
509.10.2015R. - NOTARIUSZ MIROSŁAWA KOWALIK, KANCELARIA NOTARIALNA W MIĘDZYRZECZU, REPERTORIUM A NR 5291/2015 ZMIANA: §4, §11. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI. 21.10.2015R. - NOTARIUSZ MIROSŁAWA KOWALIK, KANCELARIA NOTARIALNA W MIĘDZYRZECZU, REPERTORIUM A NR 5492/2015 ZMIANA: NR §11. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2015-11-19 do dziś
624.02.2020 R. - NOTARIUSZ RAFAŁ SZCZEPAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REPERTORIUM A NR 519/2020 - ZMIANA TREŚCI §11 UST. 1; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2020-03-24 do dziś
718.07.2022 R. - NOTARIUSZ RAFAŁ SZCZEPAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REPERTORIUM A NR 1427/2022 - ZMIANA TREŚCI § 2 UST. 1 I UST. 2; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2022-07-22 do dziś
827.07.2022R., NOTARIUSZ RAFAŁ SZCZEPAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP.A.NUMER 1480/2022 - PROTOKÓŁ PROSTUJĄCY OCZYWISTĄ OMYŁKĘ PISARSKĄ W ZAKRESIE ZMIANY PAR.2 UST.1 I 2 UMOWY SPÓŁKI;2022-08-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-04-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-04-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRPC PROMENS INTERNATIONAL B.V.2016-05-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 4300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 300 000 ZŁ2005-12-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2005-12-20 do dziś
2
2. ImionaFUSION HOLDING B.V. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-04-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego4300000,00 PLN2003-04-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport10,00 PLN2002-04-23 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-04-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE2002-04-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOCŁOWSKI2010-02-26 do dziś
2. ImionaWOJCIECH KLAUDIUSZ2010-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-02-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-02-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 22 Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ PRODUKTÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH I INNYCH MATERIAŁÓW ORAZ INNYCH TOWARÓW2015-09-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 99 Z SPRZEDAŻ PRODUKTÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH, METALU I INNYCH MATERIAŁÓW ORAZ INNYCH TOWARÓW2015-11-19 do dziś
270 22 Z WYKONYWANIE USŁUG I UDZIELANIE PORADNICTWA W ZAKRESIE KREDYTOWANIA, MARKETINGU I HANDLU2015-11-19 do dziś
374 90 Z ZARZĄDZANIE PRAWAMI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ, W TYM TAKŻE OPATENTOWANYMI PRAWAMI LUB Z ZAKRESU KNOW HOW2015-11-19 do dziś
446 90 Z EKSPORT I IMPORT TOWARAMI, MATERIAŁAMI I USŁUGAMI W ZAKRESIE OBJĘTYM POWYŻSZĄ DZIAŁALNOŚCIĄ2015-11-19 do dziś
522 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2015-11-19 do dziś
622 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2015-11-19 do dziś
725 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH I INNYCH MATERIAŁÓW2015-11-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -30.11.2003 R. data złożenia 15.11.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -30.11.2003 R.2004-11-19 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.12.2003 ROK 30.11.2004 ROK data złożenia 21.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.12.2003 ROK 30.11.2004 ROK2005-08-16 do dziś
3data złożenia 12.06.2006 okres 01.12.2004 R. -30.11.2005 R.2006-07-19 do dziś
4data złożenia 27.06.2007 okres 01.12.2005 R. -31.12.2006 R.2007-06-28 do dziś
5data złożenia 02.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-07-14 do dziś
6data złożenia 29.07.2009 okres 01.01.2008 R. 31.12.2008 R.2009-08-11 do dziś
7data złożenia 21.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-25 do dziś
8data złożenia 18.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-11 do dziś
9data złożenia 14.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-22 do dziś
10data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012R., - 31.12.2012R.,2013-07-23 do dziś
11data złożenia 03.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
12data złożenia 08.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-23 do dziś
13data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
14data złożenia 04.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.03.20172017-09-25 do dziś
15data złożenia 14.09.2018 okres OD 01.04.2017 DO 31.03.20182018-09-14 do dziś
16data złożenia 19.07.2019 okres OD 01.04.2018 DO 31.03.20192019-07-19 do dziś
17data złożenia 23.09.2020 okres OD 01.04.2019 DO 31.03.20202020-09-23 do dziś
18data złożenia 29.03.2022 okres OD 01.04.2020 DO 30.09.20212022-03-29 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.12.2005 R. -31.12.2006 R.2007-06-28 do dziś
201.01.2007-31.12.20072008-07-14 do dziś
301.01.2008 R. 31.12.2008 R.2009-08-11 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-08-25 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-11 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-06-22 do dziś
701.01.2012R., - 31.12.2012R.,2013-07-23 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-23 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.03.20172017-09-25 do dziś
12OD 01.04.2017 DO 31.03.20182018-09-14 do dziś
13OD 01.04.2018 DO 31.03.20192019-07-19 do dziś
14OD 01.04.2019 DO 31.03.20202020-09-23 do dziś
15OD 01.04.2020 DO 30.09.20212022-03-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.12.2004 R. -30.11.2005 R.2006-07-19 do dziś
201.12.2005 R. -31.12.2006 R.2007-06-28 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-07-14 do dziś
401.01.2008 R. 31.12.2008 R.2009-08-11 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-25 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-11 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-22 do dziś
801.01.2012R., - 31.12.2012R.,2013-07-23 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-23 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.03.20172017-09-25 do dziś
13OD 01.04.2017 DO 31.03.20182018-09-14 do dziś
14OD 01.04.2018 DO 31.03.20192019-07-19 do dziś
15OD 01.04.2019 DO 31.03.20202020-09-23 do dziś
16OD 01.04.2020 DO 30.09.20212022-03-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -30.11.2003 R.2004-11-19 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.12.2003 ROK 30.11.2004 ROK2005-08-16 do dziś
301.12.2004 R. -30.11.2005 R.2006-07-19 do dziś
401.12.2005 R. -31.12.2006 R.2007-06-28 do dziś
501.01.2007-31.12.20072008-07-14 do dziś
601.01.2008 R. 31.12.2008 R.2009-08-11 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-08-25 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-11 do dziś
901.01.2011 -31.12.20112012-06-22 do dziś
1001.01.2012R., - 31.12.2012R.,2013-07-23 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-23 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.03.20172017-09-25 do dziś
15OD 01.04.2017 DO 31.03.20182018-09-14 do dziś
16OD 01.04.2018 DO 31.03.20192019-07-19 do dziś
17OD 01.04.2019 DO 31.03.20202020-09-23 do dziś
18OD 01.04.2020 DO 30.09.20212022-03-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów