APTEKA „W RYNKU” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-28 godz. 09:57:31
Numer KRS: 0000107361
Numer REGON: 890487180
Numer NIP: 8821904824
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-16
Ostatni wpis Nr wpisu49Data dokonania wpisu2023-09-26
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/16461/23/175]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-04-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA „W RYNKU” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-04-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat DZIERŻONIOWSKI gmina DZIERŻONIÓW miejscowość DZIERŻONIÓW2002-04-16 do dziś
2. Adresulica RYNEK nr domu 21 miejscowość DZIERŻONIÓW kod pocztowy 58-200 poczta DZIERŻONIÓW kraj POLSKA 2002-04-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.12.2001 R. NOTARIUSZ LIDIA BARYCKA KANCELARIA NOTARIALNA W DZIERŻONIOWIE, RYNEK 35 REP. A NR 13008/2001 AKT NOTARIALNY Z DNIA 04.03.2002 R. NOTARIUSZ LIDIA BARYCKA KANCELARIA NOTARIALNA W DZIERŻONIOWIE, RYNEK 35 REP. A NR 1771/2002 -WYKREŚLONO PAR. 2 UMOWY SPÓŁKI -ZMIENIONO NUMERACJĘ PAR. 27, PAR. 28 I PAR. 29 UMOWY SPÓŁKI AKT NOTARIALNY Z DNIA 09.04.2002 R. NOTARIUSZ LIDIA BARYCKA KANCELARIA NOTARIALNA W DZIERŻONIOWIE, RYNEK 35 REP. A NR 2905/2002 -ZMIENIONO PAR. 9 UMOWY SPÓŁKI2002-04-16 do dziś
227.01.2004 R. NOTARIUSZ LIDIA BARYCKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W DZIERŻONIOWIE RYNEK 35, REPERTORIUM A NR 746/2004 -ZMIENIONO § 13 UMOWY SPÓŁKI.2004-03-16 do dziś
301.02.2007 R. - NOTARIUSZ LIDIA BARYCKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W DZIERŻONIOWIE, RYNEK NR 35, REPERTORIUM A NR 963/2007 - ZMIENIONO § 6 UMOWY SPÓŁKI2007-02-08 do dziś
428.11.2008 R. REPERTORIUM A NUMER 11051/2008, NOTARIUSZ LIDIA BARYCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W DZIERŻONIOWIE, RYNEK 21, ZMIENIONO: § 6 I § 10; DODANO: § 13 UST. 42008-12-12 do dziś
515.10.2010R, NOTARIUSZ LIDIA BARYCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W DZIERŻONIOWIE, RYNEK 35, REP. A NR 7976/2010, ZMIENIONO § 6.2010-10-22 do dziś
612.03.2018 R. NOTARIUSZ MAGDALENA KLESZCZYŃSKA- NAROŻNA, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELAWIE, UL. 1 MAJA 34/201, REP.A NR 1313/2018, ZMIENIONO §8 I §9.2018-04-24 do dziś
730.07.2019 R. NOTARIUSZ MAGDALENA KLESZCZYŃSKA- NAROŻNA, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELAWIE, UL. 1 MAJA 34/201, REP.A NR 3868/2019, ZMIENIONO §8 I §9.2019-09-18 do dziś
803.10.2022 R. NOTARIUSZ MAGDALENA KLESZCZYŃSKA-NAROŻNA, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELAWIE, UL. ŻEROMSKIEGO 50A/6, REP. A NR 6045/2022, PRZYJĘCIE NOWEGO BRZMIENIA AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2023-03-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-04-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-04-16 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-04-16 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE DOKONANE W TRYBIE ART. 551 PAR. 2 KSH UCHWAŁA Z DNIA 28.12.2001 R. O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PODJĘTA PRZEZ DITERA WITKOWSKIEGO, BEATĘ WITKOWSKĄ I PRZEMYSŁAWA WITKOWSKIEGO -WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ APTEKA „W RYNKU”, NUMER REGON 890487180, ZAREJESTROWANYCH W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ BURMISTRZA MIASTA DZIERŻONIOWA POD NUMERAMI 007859/2001,007860/2001,007858/2001.2002-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITKOWSKI2023-03-22 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2023-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały23 UDZIAŁY O WARTOŚCI NOMINALNEJ PO 1 000,00 ZŁ KAŻDY, CZYLI O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 23 000,00 ZŁ2023-09-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2023-09-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego23000,00 ZŁ2023-03-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-04-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W POZOSTAŁYM ZAKRESIE: PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ PRZY ZARZĄDZIE SKŁADAJĄCYM SIĘ Z DWÓCH LUB TRZECH OSÓB WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZADU Z PROKURENTEM.2002-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITKOWSKI2020-11-30 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2020-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-11-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2008-12-12 do dziś
285 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-12-12 do dziś
321 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2008-12-12 do dziś
447 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-12-12 do dziś
547 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-22 do dziś
647 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-03-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 16.04.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 08.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 16.04.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-17 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 30.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-05 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 27.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-29 do dziś
4data złożenia 04.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-07 do dziś
5data złożenia 04.07.2007 okres 01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.2007-07-16 do dziś
6data złożenia 08.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-07-22 do dziś
7data złożenia 22.06.2009 okres 01.01.2008-31-12.20082009-07-28 do dziś
8data złożenia 05.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-07-20 do dziś
9data złożenia 15.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-06-17 do dziś
10data złożenia 28.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-09 do dziś
11data złożenia 26.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-07-16 do dziś
12data złożenia 09.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-16 do dziś
13data złożenia 11.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-25 do dziś
14data złożenia 16.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-24 do dziś
15data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
16data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
17data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
18data złożenia 19.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-19 do dziś
19data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
20data złożenia 14.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-14 do dziś
21data złożenia 23.08.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-08-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-07 do dziś
201.01.2006 R. - 31.12.2006 R.2007-07-16 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-07-22 do dziś
401.01.2008-31-12.20082009-07-28 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-07-20 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-06-17 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-09 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-07-16 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-16 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-25 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-24 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-19 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-14 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-08-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 16.04.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-17 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-05 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-29 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-07 do dziś
501.01.2006 R. - 31.12.2006 R.2007-07-16 do dziś
601.01.2007-31.12.20072008-07-22 do dziś
701.01.2008-31-12.20082009-07-28 do dziś
801.01.2009-31.12.20092010-07-20 do dziś
901.01.2010-31.12.20102011-06-17 do dziś
1001.01.2011 -31.12.20112012-07-09 do dziś
1101.01.2012-31.12.20122013-07-16 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-16 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-25 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-24 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-19 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-14 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-08-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów