SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „SPORTOWIEC” W ŚWIDNICY

Stan na dzień 2024-03-05 godz. 09:24:08
Numer KRS: 0000107318
Numer REGON: 890537819
Numer NIP: 8841899612
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-17
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2023-07-15
Sygnatura akt[RDF/542211/23/176]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-04-17 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 890537819 NIP 88418996122013-04-05 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „SPORTOWIEC” W ŚWIDNICY2009-01-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W WAŁBRZYCHU nr w rejestrze ARS NR 2892002-04-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ŚWIDNICKI gmina ŚWIDNICA miejscowość ŚWIDNICA2002-04-17 do dziś
2. Adresulica SZYMANOWSKIEGO nr domu 2 -6 kod pocztowy 58-100 poczta ŚWIDNICA 2002-04-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu105.03.1992 R.2002-04-17 do dziś
207.12.2007 R.; UCHWAŁA NR 1 -UCHYLONO W CAŁOŚCI TREŚĆ DOTYCHCZASOWEGO STATUTU I UCHWALONO STATUT SPÓŁDZIELNI W NOWYM BRZMIENIU. 14.01.2009 R. UCHWAŁA NR 1 -ZMIENIONO: § 6, § 7, § 11, § 20, § 51, § 55, § 59, § 86, § 88, § 96.2009-01-20 do dziś
326.06.2018 R. ZMIANA § 5, § 12 I § 64, UCHYLENIE § 6, § 7, § 8, § 9, § 67, § 68, § 69.2018-08-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-04-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-04-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)2002-04-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoANTONIAK2020-06-10 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2020-06-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-06-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-06-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-06-10 do dziś
21. NazwiskoBŁASZCZYK2018-07-25 do dziś
2. ImionaZENON2018-07-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-07-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2018-07-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-07-25 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-04-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATRAS2021-09-07 do dziś
2. ImionaBOGUMIŁA2021-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSADOWY2021-09-07 do dziś
2. ImionaRYSZARD2021-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALEROWICZ2021-09-07 do dziś
2. ImionaJERZY2021-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-07 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.03.2013 okres 2007 R.2013-04-05 do dziś
2data złożenia 15.03.2013 okres 2008 R.2013-04-05 do dziś
3data złożenia 15.03.2013 okres 2009 R.2013-04-05 do dziś
4data złożenia 15.03.2013 okres 2010 R.2013-04-05 do dziś
5data złożenia 15.03.2013 okres 2011 R.2013-04-05 do dziś
6data złożenia 20.09.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-11-08 do dziś
7data złożenia 28.01.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-24 do dziś
8data złożenia 31.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-18 do dziś
9data złożenia 21.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
10data złożenia 24.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-31 do dziś
11data złożenia 20.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-20 do dziś
12data złożenia 13.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
13data złożenia 15.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-15 do dziś
14data złożenia 31.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-31 do dziś
15data złożenia 24.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-24 do dziś
16data złożenia 15.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12007 R.2013-04-05 do dziś
22008 R.2013-04-05 do dziś
32009 R.2013-04-05 do dziś
42010 R.2013-04-05 do dziś
52011 R.2013-04-05 do dziś
601.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-11-08 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-24 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-18 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-31 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-20 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-15 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-29 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-24 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12007 R.2013-04-05 do dziś
22008 R.2013-04-05 do dziś
32009 R.2013-04-05 do dziś
42010 R.2013-04-05 do dziś
52011 R.2013-04-05 do dziś
601.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-11-08 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-24 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-18 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-31 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-15 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-29 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-24 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów