FIRMA BUDOWLANA STAMBUD MAŁGORZATA MRÓZ,STANISŁAW MRÓZ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000107294
Numer REGON: 350106635
Numer NIP: 6770006450
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-17
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2023-06-06
Sygnatura akt[RDF/494711/23/789]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-04-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA BUDOWLANA STAMBUD MAŁGORZATA MRÓZ, STANISŁAW MRÓZ SPÓŁKA JAWNA2007-01-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2002-04-17 do dziś
2. Adresulica BARSKA nr domu 2 miejscowość KRAKÓW kod pocztowy 30-307 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2002-04-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki118 GRUDNIA 2001 R. ANEKS NR 3, 29 MARCA 2002 R. ANEKS NR 4, UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ.2002-04-17 do dziś
223 PAŹDZIERNIKA 2006 R -ZMIANA § 3 UMOWY SPÓŁKI. 28 GRUDNIA 2006 R -ZMIANA § 2 I § 3 UMOWY SPÓŁKI.2007-01-10 do dziś
311 KWIETNIA 2007 R. -ZMIANA: § 8 I § 112007-04-25 do dziś
418 KWIETNIA 2008 R. ZMIANA § 3 I § 6 UMOWY SPÓŁKI2008-07-03 do dziś
509 PAŹDZIERNIKA 2008 R. ZMIANA: § 3 UMOWY SPÓŁKI.2008-10-29 do dziś
627.11.2009 R., ZMIANA § 6, § 11, § 13 UMOWY SPÓŁKI.2009-12-08 do dziś
728.03.2013 R., ZMIANA § 6.2013-04-05 do dziś
803.02.2022R. ZMIANA § 3 PUNKT 1 I 32022-03-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-04-17 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-04-17 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleANEKS NR 3 Z DNIA 18 GRUDNIA 2001 R. NA ZASADZIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH2002-04-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA BUDOWLANA STAMBUD STANISŁAW MRÓZ, MAŁGORZATA MRÓZ SPÓŁKA CYWILNA2002-04-17 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-04-17 do dziś
3. Numer w rejestrze4670/II/92-K2002-04-17 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD MIASTA KRAKOWA2002-04-17 do dziś
5. Numer REGON3501066352002-04-17 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁODZIEJ2008-07-03 do dziś
2. ImionaBARBARA2008-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-07-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2008-07-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2008-07-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2008-07-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2008-07-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMRÓZ2002-04-17 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2002-04-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-17 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-04-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-04-17 do dziś
TAK2022-03-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-17 do dziś
NIE2022-03-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2022-03-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?TAK2022-03-16 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMRÓZ2002-04-17 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA JANINA2002-04-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-17 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-04-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-04-17 do dziś
TAK2022-03-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-17 do dziś
NIE2022-03-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2022-03-16 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-04-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. PRAWO WSPÓLNIKA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DOTYCZY WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKI. PRAWA REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NIE MOŻNA OGRANICZYĆ ZE SKUTKIEM WOBEC OSÓB TRZECICH.2002-04-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMRÓZ2002-04-17 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA JANINA2002-04-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMRÓZ2002-04-17 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2002-04-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-17 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁODZIEJ2008-07-03 do dziś
2. ImionaBARBARA2008-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2013-04-05 do dziś
255 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2013-04-05 do dziś
355 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2013-04-05 do dziś
456 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2013-04-05 do dziś
556 2 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2013-04-05 do dziś
656 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2013-04-05 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-04-05 do dziś
868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2013-04-05 do dziś
993 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2013-04-05 do dziś
1055 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2022-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 13.05.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.20022003-05-16 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 20.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 - 31.12.20032004-05-06 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 28.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.20042005-05-06 do dziś
4data złożenia 28.04.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-05-09 do dziś
5data złożenia 30.04.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-16 do dziś
6data złożenia 29.04.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-05-21 do dziś
7data złożenia 30.04.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-05-14 do dziś
8data złożenia 23.04.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-04-29 do dziś
9data złożenia 28.04.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-05-05 do dziś
10data złożenia 27.04.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-05-14 do dziś
11data złożenia 24.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-29 do dziś
12data złożenia 15.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-16 do dziś
13data złożenia 29.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-01 do dziś
14data złożenia 29.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-30 do dziś
15data złożenia 24.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-10 do dziś
16data złożenia 27.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-27 do dziś
17data złożenia 20.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-20 do dziś
18data złożenia 17.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-17 do dziś
19data złożenia 24.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-24 do dziś
20data złożenia 08.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-08 do dziś
21data złożenia 06.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-05-09 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-16 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-05-21 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-05-14 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-04-29 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-05-05 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-05-14 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-04-29 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-16 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-01 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-30 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-10 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-27 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-20 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-17 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-24 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-08 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów