FIRMA HANDLOWA PEKAR PIOTR MISZKURKA, JERZY DZIEDZIC, MARIA MISZKURKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000107237
Numer REGON: 350833750
Numer NIP: 6761021409
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-05-10
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2023-03-30
Sygnatura akt[RDF/476579/23/502]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-05-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA PEKAR PIOTR MISZKURKA, JERZY DZIEDZIC, MARIA MISZKURKA SPÓŁKA JAWNA2002-05-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2002-05-10 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica ISEP nr domu 16 kod pocztowy 31-588 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2007-11-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ ZAWARTA DNIA 14.07.1995 R. KTÓRA ANEKSEM Z DNIA 31 SIERPNIA 2001 ZOSTAŁA PRZEKSZTAŁCONA W UMOWĘ SPÓŁKI JAWNEJ. 19.02.2002 R. ANEKS DO UMOWY SPÓKI JAWNEJ. PRZEDLOŻONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ.2002-05-10 do dziś
228.10.2007 R.2007-11-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-05-10 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-05-10 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ FIRMY HANDLOWEJ PEKAR Z DNIA 31 SIERPNIA 2001 R. O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA PODSTAWIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH2002-05-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA PEKAR SPÓŁKA CYWILNA PIOTR MISZKURKA, JERZY DZIEDZIC, MARIA MISZKURKA2002-05-10 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-05-10 do dziś
3. Numer w rejestrze19386/952002-05-10 do dziś
5. Numer REGON3508337502002-05-10 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMISZKURKA2002-05-10 do dziś
2. ImionaPIOTR TOMASZ2002-05-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-10 do dziś
4. Numer KRSNIE2002-05-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-05-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIEDZIC2002-05-10 do dziś
2. ImionaJERZY2002-05-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-10 do dziś
4. Numer KRSNIE2002-05-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-05-10 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMISZKURKA2002-05-10 do dziś
2. ImionaMARIA MAGDALENA2002-05-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-10 do dziś
4. Numer KRSNIE2002-05-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-05-10 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-05-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH WSPÓLNIKÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE2002-05-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMISZKURKA2002-05-10 do dziś
2. ImionaPIOTR TOMASZ2002-05-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIEDZIC2002-05-10 do dziś
2. ImionaJERZY2002-05-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMISZKURKA2002-05-10 do dziś
2. ImionaMARIA MAGDALENA2002-05-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA.2007-11-30 do dziś
231 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ2007-11-30 do dziś
331 62 A PRODUKCJA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2007-11-30 do dziś
431 62 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-11-30 do dziś
552 44 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-11-30 do dziś
660 24 B TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2007-11-30 do dziś
752 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ.2007-11-30 do dziś
863 12 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2007-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 14.04.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. 31.12.2002 R.2003-04-28 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 08.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-18 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 28.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-06 do dziś
4data złożenia 04.08.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-08-17 do dziś
5data złożenia 28.06.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-07-10 do dziś
6data złożenia 26.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-24 do dziś
7data złożenia 30.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-28 do dziś
8data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-07-12 do dziś
9data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
10data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
11data złożenia 03.01.2018 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102018-01-15 do dziś
12data złożenia 03.01.2018 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-01-15 do dziś
13data złożenia 03.01.2018 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-01-15 do dziś
14data złożenia 03.01.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-01-15 do dziś
15data złożenia 03.01.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-01-15 do dziś
16data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
17data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
18data złożenia 09.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
19data złożenia 07.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
20data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-08-17 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
4OD 01.01.2010 DO 31.12.20102018-01-15 do dziś
5OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-01-15 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-01-15 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-01-15 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-01-15 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów