CUKRO TRANS - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000107118
Numer REGON: 932244485
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-16
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2022-08-25
Sygnatura akt[RDF/415877/22/44]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-04-16 do dziś
2. Numer REGON\NIP9322444852002-04-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUKRO TRANS -SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-06-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W LESZNIE, WYDZIAŁ V GOSPODARCZY, SEKCJA REJESTROWA nr w rejestrze 14122002-04-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat GÓROWSKI gmina GÓRA miejscowość GÓRA2002-04-16 do dziś
2. Adresmiejscowość GÓRA ulica DWORCOWA nr domu 48 kod pocztowy 56-200 poczta GÓRA kraj POLSKA 2009-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 11.09.2000 R. NOTARIUSZ IRENEUSZ WELEDA KANCELARIA NOTARIALNA W GÓRZE, ULICA MICKIEWICZA 1 REP. A NR 4368/20002002-04-16 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.05.2003 R., NOTARIUSZ SABINA KAŁUŻNA, KANCELARIA NOTARIALNA W LESZNIE, ULICA KLONOWICZA 9, REP. A NR 4139/2003 ZMIENIONO § 6 I § 7 UMOWY SPÓŁKI;2003-06-12 do dziś
326.01.2010 R., NOTARIUSZ IRENEUSZ WELEDA, KANCELARIA NOTARIALNA W GÓRZE, UL. MICKIEWICZA 1, REP. A NR 431/2010, ZMIANA: § 5.2010-02-02 do dziś
416.03.2016 ROKU, NOTARIUSZ IRENEUSZ WELEDA, KANCELARIA NOTARIALNA W GÓRZE, UL. A. MICKIEWICZA 1, REP. A NR 1064/2016, ZMIENIONO §5.2016-03-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-04-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-04-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRADECKI2013-05-17 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2013-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000 ZŁ (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)2013-05-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-05-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIS2002-04-16 do dziś
2. ImionaPIOTR2002-04-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000 ZŁ (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)2003-06-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-04-16 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSZOWSKI2002-04-16 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2002-04-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000 ZŁ (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)2003-06-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-04-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego51000,00 PLN2003-06-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-04-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM2002-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSZOWSKI2002-04-16 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2002-04-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-04-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-04-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIS2002-04-16 do dziś
2. ImionaPIOTR2002-04-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-16 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-04-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-04-16 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaRADECKI2002-04-16 do dziś
2. ImionaTYTUS2002-04-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-16 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-04-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2010-02-02 do dziś
233 17 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2010-02-02 do dziś
345 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-02-02 do dziś
446 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2010-02-02 do dziś
547 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2010-02-02 do dziś
652 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2010-02-02 do dziś
752 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2010-02-02 do dziś
801 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2016-03-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 03.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-09-03 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 16.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-29 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 21.10.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-10-28 do dziś
4data złożenia 17.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-26 do dziś
5data złożenia 12.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-30 do dziś
6data złożenia 09.01.2009 okres 01.01.2007-31.12.20072009-03-02 do dziś
7data złożenia 08.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-16 do dziś
8data złożenia 21.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-08-18 do dziś
9data złożenia 02.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-06-07 do dziś
10data złożenia 02.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-10 do dziś
11data złożenia 12.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-20 do dziś
12data złożenia 26.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
13data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
14data złożenia 06.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-16 do dziś
15data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
16data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
17data złożenia 12.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
18data złożenia 14.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
19data złożenia 24.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-24 do dziś
20data złożenia 25.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-26 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-30 do dziś
301.01.2007-31.12.20072009-03-02 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-16 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-08-18 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-06-07 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-10 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-20 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-16 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-24 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-09-03 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-29 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-10-28 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-26 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-30 do dziś
601.01.2007-31.12.20072009-03-02 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-16 do dziś
801.01.2009-31.12.20092010-08-18 do dziś
901.01.2010-31.12.20102011-06-07 do dziś
1001.01.2011 -31.12.20112012-07-10 do dziś
1101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-20 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-16 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów